Світова література (академічний рівень, профільний рівень) 10 клас - Наливайко Д.С. - Генеза 2010

З «ВЕЛИКИМИ СПОДІВАННЯМИ» В СЕРЦІ - Чарлз Дікенс 1812 – 1870

Ч. Діккенс є одним з найвидатніших і найсвоєрідніших письменників англійської і європейської літератур ХІХ ст. Романи цього митця глибоко закорінені в національну літературну традицію, для якої характерні зануреність у сміхову стихію і схильність до зображення дивацтв, увага до побуту й уміння витворювати характери за допомогою побутових деталей, посилений інтерес до проблем моралі.