Світова література (рівень стандарту) 10 клас - Ю.І. Ковбасенко - Грамота 2010

«ВІДПОВІДНОСТІ» - ШАРЛЬ БОДЛЕР (1821-1867)

Сонет «Відповідності» з циклу «Сплін та ідеал» належить до найвідоміших віршів Бодлера і неодноразово переспівувався. Основна його тема — речі видимого світу є символами прихованої реальності — у світовій філософії та поезії не нова. Про це писав ще давньогрецький філософ Платон. Однак саме цей сонет Бодлера для французьких символістів став утіленням нової естетичної програми:

Природа — це той храм, де від колон живих

Неясні голоси почути часом можна.

Там гаєм символів іде людина кожна,

їй нікуди тепер подітися від них.

Переклад В. Ткаченка

Саме в цьому сонеті Бодлер сформував основне завдання поета - опанувати «усі безмежні речі», почути «підмурків та колон неясні голоси», відновити, возз’‎єднати втрачену гармонію або хоча б розказати про неї, зрозумівши «взаємного зв’‎язку невидимі закони».

Шарль Бодлер використовує синестезію - поєднання в одному тропі різних, іноді далеких асоціацій, викликаних різними органами чуття, що приводить до синтезу кількох відчуттів: запахи, наприклад, «ніжні, як гобой», «щедрі, злі, липучі, як смола». Синестезія робить образ туманним і неясним, і разом із натяком, символом і звукописом є засобом творення сугестії:

Як верховинський лун глухі, протяжні гуки

Зливаються в акорд протяжний і міцний,

Де все з’‎єдналося: і ніч, і день ясний, —

Так сполучаються парфуми, барви й звуки.

Переклад М. Драй-Хмари

Лише це злиття «барв і кольорів», «ароматів і тонів» у «могуть єдиного єства», що «в безкрай шириться, як і саме життя», здатне подарувати «екстазу дум» і «захват почуття».