Об'єктивний стиль Густава Флобера - Густав Флобер. «Пані Боварі» - Роман як жанр літератури

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Н. М. Кадоб’янська - Сиция 2018

Об'єктивний стиль Густава Флобера - Густав Флобер. «Пані Боварі» - Роман як жанр літератури

У романі «Пані Боварі» Флобер розробив об’єктивний стиль, який був прийнятий із різними видозмінами французькими письменниками другої половини XIX ст. Це підхід до зображення персонажів, коли автор не висловлює безпосередньо свого ставлення до них, а прагне розкрити внутрішню логіку характерів.

«Об’єктивний метод» тісно пов’язаний із рішучим несприйняттям Флобером та його послідовниками буржуазної сучасності. Літературна творчість стала для них передусім художнім дослідженням дійсності, від котрої автор відмежовується: він спостерігає й аналізує зображуване з об’єктивної точки зору, уподібнюючись ученому-експериментатору. Флобер вважав, що письменник, розтинаючи пером життєві явища й типи, має бути безпристрасним і точним, як дослідник природи.

За своїми жанровими ознаками «Пані Боварі» наближається до соціально-психологічного роману, який виходить на перший план у реалістичній літературі другої половини XIX століття. Але психологізм цього твору своєрідний, і виявляється він не у формі психологічного аналізу, що здійснюється автором. У романі «Пані Боварі» все зображено через сприйняття й переживання когось із персонажів, найчастіше Емми.

Найбільш адекватну форму художнього вираження психологізм Флобера знаходить у невласне прямій мові, яку автор уперше широко вводить у літературу. Це така форма мовлення, де голос автора й голос персонажа переплітаються. Авторське мовлення ніби усувається, і слово надається герою — він сам передає свої потаємні думки й почуття.

Деталі в романі мають символічний сенс. Наприклад, після весілля, коли нова пані Боварі оглядає спальню, вона помічає весільний букет, що зберігся від першого шлюбу Шарля. Вона замінює його на свій букет, і замислюється про те, що ж станеться з її букетом, коли вона помре.

Або така деталь: на початку роману Емма їсть акуратно й вишукано, наприклад, на балу вона бере десерт ложечкою з позолоченого блюдця, яке тримає в лівій руці. У фіналі ж роману героїня з відчаєм хапає ротом смертельний порошок жменями з долоні.

Флобер, який препарує мадам Боварі. Карикатура 1869 р.

Постер фільму Клода Шаброля «Пані Боварі». Франція. 1991 р.

Деталі в романі Флобера — це щось більше, ніж необхідні подробиці опису. Вони символізують утрату цілісності, розпад гармонії, руйнацію життя героїні, що відбуваються не тільки на побутовому, а й на якомусь метафізичному рівні. Це й робить роман «Пані Боварі» однією з безсмертних книг.

Боваризм як суспільно-психологічне явище

Боваризм — поняття, що позначає неможливість проводити чітку межу між дійсністю і фантазією, коли факти реального світу підміняються уявними. Впроваджене французьким філософом і есеїстом Жулем де Готьє в есе «Боваризм, есе про силу уяви» (1902). Термін походить від прізвища головної героїні роману Густава Флобера «Пані Боварі».

ВИСОКА ПОЛИЧКА

Ви вже знайомі з поняттям «донкіхотство», яке виникло завдяки безсмертному роману Сервантеса. Донкіхотство й боваризм мають спільні риси: обидва ці явища пов’язані з відірваністю мрії від реальності. Проте Дон Кіхот, попри всі помилки, викликає у людства глибоку повагу завдяки своїй непохитній вірі в добро.

Пані Боварі теж існує у світі мрій і відвертається від реального життя. Проте всі мрії Емми зосереджені на ній самій. «Прекрасне кохання» у свідомості Емми переплітається з англійським мереживом та екзотичними фруктами. Цей набір фальшивих уявлень про «красиве» життя призвів до викривленого сприйняття реальності, що називається «комплексом боваризму». Такий комплекс небезпечний, він не дає людині можливості бути щасливою. Також він часто пов’язаний з егоїзмом; ті, хто страждає на нього, вважають себе кращими за інших, вартими більшого, ніж вони мають. Тож «боваризм» — це небезпечне суспільно-психологічне явище, заражені ним люди часто роблять життя довколишніх нестерпним, приносячи їх у жертву своєму честолюбству.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Поясніть, як ви розумієте вислів Флобера «Емма Боварі — це я».

2. Пригадайте історію створення роману «Пані Боварі». Чому, на вашу думку, Флобера навіть притягли до суду за роман?

3. Проаналізуйте композицію роману «Пані Боварі». Яким чином композиційні прийоми сприяють реалізації авторського задуму?

4. Складіть характеристику образу Емми Боварі. Які риси переважають у її натурі — позитивні чи негативні?

5. Сформулюйте своє ставлення до героїні роману. Яке основне почуття вона викликає у вас?

6. Розкрийте зміст поняття об’єктивізм та проілюструйте свою розповідь прикладами з тексту.

7. Поміркуйте, що таке боваризм і чи втратило це поняття актуальність у наш час.

8. Напишіть твір-роздум «Життя кольору плісняви» за романом Флобера «Пані Боварі».

9. Запропонуйте власну відповідь на запитання, у чому секрет популярності роману Флобера «Пані Боварі».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

1. Об’єднайтеся у групи й підготуйте повідомлення з презентацією:

• Екранізації роману Флобера «Пані Боварі».

• Ілюстрації до роману Флобера «Пані Боварі».

• Роман Флобера «Пані Боварі» на театральній сцені.

• Опери й балет за мотивами роману «Пані Боварі».

2. Об’єднайтеся в пари, перегляньте одну з екранізацій роману, напишіть на неї відгук та розмістіть у соцмережах.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Знайдіть на інтернет-форумах відгуки про роман «Пані Боварі» українських та зарубіжних читачів. Проаналізуйте, що між ними спільного та чим вони різняться. Поділіться з однокласниками (або в соціальних мережах) міркуваннями про те, чим були цікавими для вас ці відгуки.

2. Використовуючи можливості Інтернету, розробіть обкладинку для нового видання роману «Пані Боварі» в Україні. Прокоментуйте свій задум.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.