Біблійні мотиви в романі - Федір Достоєвський. «Злочин і кара» - Роман як жанр літератури

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Н. М. Кадоб’янська - Сиция 2018

Біблійні мотиви в романі - Федір Достоєвський. «Злочин і кара» - Роман як жанр літератури

Ідеологічний роман «Злочин і кара» Достоєвського пронизаний ідеями християнства. Біблійні мотиви надають роману загальнолюдського значення. Як уже йшлося вище, філософська концепція Достоєвського — це духовне відродження особистості через християнську любов-співчуття. Уяскравлюють цю концепцію найбільш відомі сюжети й мотиви головної книги християнства Біблії, які письменник увів до свого твору.

Образ головного героя в романі несе в собі мотив Каїна, першого вбивці на землі. Коли Каїн убив брата, він став вічним вигнанцем. Те саме відбувається і з Раскольниковим: учинивши вбивство, герой відчуває відчуження від навколишнього світу.

Микола Ге, Що є істина. Христос і Пілат. 1890 р.

Інший біблійний мотив у романі це мотив Єгипту. Біблійна оповідь про перетворення землі Єгипетської в безлюдну пустелю нагадує про суд Божий, про покарання за свавілля та жорстокість. Єгипет, що наснився Раскольникову, стає пересторогою для героя.

З образом Раскольникова в романі пов’язаний євангельський мотив смерті й воскресіння. Власне, мотив смерті та воскресіння реалізовано в самому сюжеті роману. Після скоєння вбивства Раскольников умирає духовно, життя наче полишає його. Герой ніби воскресає, відкривши в собі любов до Соні. У фіналі твору читач не бачить каяття Раскольникова, проте зрозуміло, що він потенційно готовий до нього.

Біблійні мотиви в романі також пов’язані з образом Соні Мармеладової. Як Христос прийняв страждання за всіх людей, Соня приймає страждання за своїх близьких.

Соня мислить як глибоко віруюча християнка: шлях до прощення й духовного воскресіння лежить через каяття і страждання. Вона радить Родіону покаятися у своєму злочині й прийняти каторгу як страждання заради прощення. Гаряче співчуття до Раскольникова, яке переросло в кохання, повело її за ним на каторгу, щоб бути поруч, коли для нього настане день прозріння. І цей день прийшов.

Останній сон Раскольникова співвідноситься з біблійним пророцтвом Апокаліпсису.

Українською мовою роман Достоєвського переклали М. Подолинський та І. Сергеєв. Переклад М. Подолинського «Вина і кара» був виданий 1927 році у Вінніпезі, Канада. Переклад І. Сергеєва «Злочин і кара» з’явився в 1958 році. Цю книжку було перевидано в 2014 році з ілюстраціями С. Якутовича.

Екранізації роману

• «Злочин і кара», Росія, 1913 р. — перша екранізація роману.

• «Раскольников», Німеччина, 1923 р. фільм за мотивами роману.

• «Злочин і кара», Франція, 1956 р. — фільм за мотивами роману.

Біблійні мотиви в романі «Злочин і кара» допомагають зрозуміти попередження Достоєвського про страшну прірву бездуховності, до якої може потрапити людство, ігноруючи мораль.

Постер рок-опери «Злочин і кара». Росія. 2016 р.

• «Злочин і кара», СРСР, 1969 р. — екранізація роману.

• «Злочин і покарання», Фінляндія, 1983 р. — фільм за мотивами роману.

• «Злочин і покарання у передмісті», США, 2000 р. фільм за мотивами роману.

• «Злочин і кара», Росія США Польща, 2002 р. — фільм за мотивами роману.

• «Злочин і кара» (серіал), Росія, 2007 р. — екранізація роману.

Роман «Злочин і кара» ілюстрували багато відомих художників, серед них П. Боклевський, М. Добужинський, Д. Шмаринов, І. Глазунов, С. Якутович та інші.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Доведіть, що роман Федора Достоєвського «Злочин і кара» є психологічним і філософським.

2. Поясніть, у чому полягає особливість сюжету та композиції роману.

3. Визначте проблематику роману «Злочин і кара».

4. Наведіть приклади поліфонії в романі «Злочин і кара».

5. Простежте, як зображено Петербург на сторінках роману. Відповідь проілюструйте цитатами з тексту.

6. Розкрийте особливість образної системи роману «Злочин і кара».

7. Поміркуйте, який мотив злочину серед тих, які Раскольников назвав Соні, є провідним.

8. Розкажіть, як починається «покарання» героя. Як і чому змінилося його життя після вбивства?

9. Проаналізуйте, що зрозумів Раскольников під час зустрічі з матір’ю і сестрою.

10. Поясніть, чому після вбивства Соня Мармеладова стає Раскольникову найближчою людиною.

11. Розкрийте, яке місце в романі посідають Лужин і Свидригайлов. Чому, на вашу думку, Раскольников не зможе жити за лужинським принципом «усе дозволено»?

12. Обґрунтуйте відмінність «Злочину і кари» від детективних романів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся в пари й підготуйте повідомлення з презентацією на одну з тем:

• «Злочин і кара» в ілюстраціях різних художників.

• «Злочин і кара» на театральній сцені.

• «Злочин і кара» в музиці (опера «Раскольников» Г. Зутермейстера; опера «Раскольников» Е. Петровича; вокальна симфонія В. Соммера на тексти Ф. Достоєвського; музика до вистави «Злочин і кара» А. Онеггера, рок-опера «Злочин і кара»).

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Перегляньте одну з версій екранізації роману. Поділіться враженнями з однокласниками. Напишіть відгук на фільм і розмістіть у соціальних мережах.

2. Знайдіть в Інтернеті гру «Злочин і кара». Пройдіть її й напишіть на неї рецензію, яку розмістіть на сайті вашого навчального закладу.

Скріншот №1 для гри «Злочин і кара».

Україна і світ

Інтерес до творчості Достоєвського виник в Україні ще за життя письменника. Значну роль у популяризації його здобутків серед українських читачів відіграв Михайло Драгоманов. Видатний публіцист закликав українських письменників учитися на кращих зразках російської реалістичної класики, у тому числі й на книгах автора «Бідних людей».

З великою цікавістю ставився до Достоєвського Іван Франко. Для Франка безсумнівною була роль Достоєвського в розвитку світової літератури. Деякі дослідники вважають, що жоден інший російський письменник не залишив у прозі Франка такого відчутного сліду, як Достоєвський. Можливо, саме впливом Достоєвського зумовлений глибокий психологізм повісті Франка «Перехресні стежки».

Інші видатні діячі української літератури високо цінували досягнення Достоєвського-реаліста й відзначали його вплив на українських і західноєвропейських письменників. Так, Леся Українка вважала, що Достоєвському немає рівних у нескінченній жалості й співчутті до всіх принижених і знедолених, у вмінні зобразити безвихідну самотність і самозаглиблення. Ольга Кобилянська в автобіографії писала, що на неї найбільший вплив зробили Тургенев і Достоєвський. Михайло Коцюбинський називав Достоєвського серед письменників світової літератури, які впливали на формування його власних літературних смаків.

Багато українських письменників неодноразово відзначали безсумнівне значення художнього досвіду Достоєвського для розвитку рідної літератури.

Відчутні впливи Достоєвського у творчості українського письменника й політика Володимира Винниченка. З майстерністю художнього психолога-аналітика зобразив він у ряді своїх п’єс і романів («Дисгармонія», «Базар», «Гріх», «Між двох сил», «Записки Кирпатого «Мефістофеля», «Божки», «Заповіти батьків» тощо) розбіжність між декларованими ідеями і поведінкою вседозволеності в реальному житті «нових надлюдей».

У психологічній драмі «Гріх» ми маємо можливість простежити весь «шлях» духовного руйнування особистості героїні, яка переступила мораль, зрадивши друзів заради коханого, що врешті-решт призвело її до загибелі.

Микола Хвильовий у своїх творах сам указує на вплив Достоєвського. У його романі «Вальдшнепи» ім’я головного героя взято з «Братів Карамазових» — Дмитро Карамазов. Протистояння добра і зла в душі героя новели «Я (Романтика)» («я чекіст, але я і людина»), його роздвоєність співзвучні з творами Достоєвського, зокрема з романом «Злочин і кара».

ВИСОКА ПОЛИЧКА

Роман «Злочин і кара» став настільки культовим, що не тільки сюжет, а й сама книга стали невід’ємною частиною масової культури, як правило, пов’язаної із в’язницею.

У мультфільмі «Неймовірні пригоди Уоллеса та Громіта» «Стрижка під нуль» Громіт, сидячи в тюрмі, читає «Злочин і кару» Федора Достоєвського.

У відомому серіалі «Вовчиця» персонаж камери попереднього ув’язнення говорить наглядачеві, що книга, яку йому дали почитати, трапилась найбільш підходяща — «Злочин і кара» Достоєвського.

В корейському телесеріалі «Кап Дон. Спогади про вбивство» декілька героїв протягом серіалу читають роман «Злочин і кара».

У телесеріалі «Відчайдушні домогосподарки» одна з персонажів потрапляє в камеру попереднього ув’язнення й бере з собою книгу «Злочин і кара».

У десятій серії першого сезону американського телесеріалу «Як уникнути покарання за вбивство» під заголовком «Здрастуй, Раскольников», один із персонажів говорить про Родіона Раскольникова й нагадує іншим героям про сенс роману «Злочин і кара» та його зв’язок з їхніми діями.

Творчість Федора Достоєвського мала велике значення для розвитку світової літератури, культури та філософської думки.

Його вплив відчутний у творах прозаїків російського «срібного віку», класиків модернізму (Олдоса Хакслі, Джеймса Джойса, Франца Кафки, Вірджинії Вулф), багатьох відомих романістів XX ст. (Михайла Булгакова, Альбера Камю, Жана Поля Сартра, Томаса і Генріха Маннів, Генріха Бьолля, Вільяма Фолкнера). За своєю майстерністю, розумінням людей, за своєю здатністю до співчуття він був одним із тих письменників, з якими кожен митець мріє зрівнятися.

Гаслом усього життя й творчості Достоєвського була правда. «Правда вища за Некрасова, вища за Пушкіна, вища за народ, вища за Росію, вища понад усе, — писав він, — а тому слід прагнути однієї тільки правди й шукати її, незважаючи на всі вигоди, які ми можемо втратити через неї, й навіть незважаючи на всі ті переслідування й гоніння, які нас можуть спіткати через неї».

Ось чому Достоєвський був і залишається художником, сучасним і в XXI столітті.

Донедавна існувало сім музеїв Ф. Достоєвського — по одному в Білорусі та Казахстані, решта — у Росії. У 2009 році відкрився музей письменника і в Україні — у Війтівцях на Вінниччині. Тут висвітлено маловідоме українське коріння письменника.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.