Ренесанс в Англії - Мандруючи сторінками далеких епох

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

Ренесанс в Англії - Мандруючи сторінками далеких епох

У XVI столітті англійська література, яка вступила в добу Відродження, досягла всебічного розвитку... Цей стрімкий злет англійської літератури, що почався наприкінці XVI століття й охопив низку десятиліть, поволі готувався протягом усього століття.

Борис Пурішев, літературознавець

В Англії епоха Відродження почалась пізніше, ніж в інших європейських країнах. Таке запізнення зумовлене низкою причин, найважливішими серед яких є поразка у Столітній війні, тривалі феодальні міжусобиці, кривава війна Червоної і Білої Троянд (1455-1485), яка точилася між двома дворянськими династіями. Усе це призвело до занепаду економіки та культури і значною мірою затримало поступ англійського гуманізму. Війна закінчилася встановленням на англійському троні нової династії — Тюдорів, з якою і пов’‎язують прогрес у житті країни. Значний вплив на розвиток англійської культури мали італійські митці.

Хронологічні межі епохи Відродження в Англії — XVI і початок XVII століття. Однак ідеї гуманізму проникли в літературу цієї країни значно раніше. Зважаючи на це, у розвитку англійського ренесансу виділяють період Передвідродження (тобто підготовчий до доби Відродження), що починається з кінця XIV століття. Його пов’‎язують з ім’‎ям Джефрі Чосера, який першим у своїй творчості відгукнувся на нові італійські тенденції. Це відображено в його збірці віршів і новел «Кентерберійські оповідання». Далі протягом всього XV століття англійська література важко й повільно оволодівала гуманістичною освіченістю.

Сама ж доба Відродження в літературі Англії представлена такими періодами:

• Раннє Відродження (перша половина XVI ст.)

• Зріле Відродження (майже вся друга половина XVI ст.)

• Пізнє Відродження (рубіж XVI-XVIІ ст.)

Найвидатнішим представником раннього Відродження був письменник і мислитель Томас Мор, автор славетної книги «Утопія» (повна назва твору — «Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острів Утопія»). Письменник зобразив ідеальне, на його погляд, людське суспільство, в якому всі мають рівні права, не існує приватної власності, а золото не є цінністю (з нього виготовляють ланцюги для злочинців). Саме завдяки Томасу Мору в різних мовах з’‎явилося слово утопія (від грец. «місце, якого немає») на означення чогось нереального, вигаданого, мрії, яка не збудеться. Томас Мор значно випередив свій час, багато його думок є актуальними і в наші дні. Наприклад така: «Під час війни утопійці мають на увазі тільки одне: домогтися насамперед таких умов, прийняття яких зробило б війну зайвою» (переклад з англійської Йосипа Кобіва).

Плакат «Томас Мор. Утопія. Цитата про війну»

Заголовна сторінка першого видання «Утопії» Томаса Мора (1516)

Період зрілого Відродження припадає на час, який називають «золотим віком» правління Єлизавети IІ. Під її орудою Англія перетворилась на могутню морську державу, відбулося значне піднесення культурного життя британців. Для цього періоду характерний розквіт різних жанрів. Серед поетів найзнаменитішими є Філій Сідні та Едмунд Спенсер. Перший наслідував Петрарку й уславився сонетами, другий — поемою «Королева фей», написаною своєрідною строфою, яка одержала назву спенсерова. Такою самою строфою вже в XIX столітті написав поему «Паломництво Чайльд-Гарольда» Джордж Гордон Байрон, творчість якого ви вивчали в 9 класі. Саме в цей період в англійській літературі утверджується й жанр роману, який чи не найяскравіше представлено у творчості Джона Лілі. Проте найбільших успіхів англійська література доби Відродження досягла в драматургії, яка почала свій бурхливий поступ у другій половині XVI століття. Значну роль у цьому процесі відіграла творчість Крістофера Марло, якого вважають засновником жанру ренесансної трагедії. Він написав «Трагічну історію доктора Фауста» (1588), у якій уперше розробив у літературі сюжет про вченого Фауста, котрий заради задоволення своєї жаги до пізнання та насолоди життям продав душу самому дияволу.

1 Єлизавета І (1533-1603) — королева Англії та Ірландії (1558-1603), п’‎ятий та останній монарх із династії Тюдорів, донька короля Генріха VIII. Британці вважають її національною героїнею.

Період пізнього Відродження ознаменований творчістю Вільяма Шекспіра, яка є вершиною розвитку не лише англійської ренесансної літератури, а й усієї європейської. З його ім’‎ям пов’‎язують таке поняття, як ренесансний гуманізм (усвідомлення трагедії особистості, змушеної вступати в боротьбу із суспільством). Величезне значення літературної спадщини Шекспіра полягає насамперед у тому, що йому вдалось майстерно порушити у своїх творах воістину глобальні проблеми, які виходили за межі Відродження і продовжували хвилювати читачів усіх наступних епох. Шекспір створив цілу галерею складних і найрізноманітніших за характером образів, що й нині вражають читачів своєю психологічною глибиною і наштовхують їх на пізнання себе та навколишнього світу.

Отже, англійський Ренесанс виявився пізнім і коротким порівняно з аналогічною добою в інших європейських країнах. Однак він позначений могутнім злетом творчих сил. Його називають вершиною й водночас трагічним фіналом доби європейського Відродження, представники якого проголосили високі гуманістичні цінності, та згодом переконались у тому, що «звихнувся час» (фраза з трагедії Шекспіра «Гамлет»). Ці символічні шекспірівські слова яскраво передають всю гіркоту й розпач ренесансних митців другої половини XVI — XVII століття, які усвідомили, що їхні ідеали розбиваються об сувору реальність і віра в перемогу добра над злом зазнає краху. Трагізм життя знаходить своє втілення в мистецтві. Яскраве свідчення тому — трагедія Шекспіра «Гамлет».

1. Розгляньте таблицю «Періодизація літератури англійського Ренесансу». Яку інформацію в ній увиразнено? Чи доцільно було б до цієї таблиці додати відомості, про період, представником якого є Джефрі Чосер? Аргументуйте свою думку.

Назва періоду

Хронологічні межі

Найяскравіші представники

Раннє Відродження

1 -а половина XVI ст.

Томас Мор

Зріле Відродження

майже вся 2-а половина XVI ст.

Філіп Сідней, Едмунд Спенсер, Джон Ділі, Крістофер Марло

Пізнє Відродження

рубіж XVI — XVII ст.

Вільям Шекспір — вершина англійського Відродження

2. Яке слово, що вживається й нині в українській мові, пов’‎язане з англійським Ренесансом? Як саме?

3. Зверніть увагу на слова Томаса Мора, подані мовою оригіналу на плакаті (ДИВ. С. 61). Знайдіть їх переклад у статті. Як ви розумієте цю думку видатного англійського мислителя? У чому полягає її актуальність і нині?На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.