СПЕЦИФІКА ПЕРЕХОДУ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ - Від романтизму до реалізму

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

СПЕЦИФІКА ПЕРЕХОДУ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ - Від романтизму до реалізму

Слід відзначити, що романтизм не існував відокремлено від іншого літературного напряму — реалізму, а тісно взаємодіяв з ним. І якщо хтось уявляє, що можна визначити чітку межу між добою романтизму і добою реалізму, то таке бачення не відповідає дійсності. Адже ці два потужні напрями XIX ст. розвивались як послідовно, так і паралельно. Як таке може бути? Справа в тому, що досить часто у творчості одного письменника мирно уживались і романтизм, і реалізм. Так, О. Пушкін і М. Гоголь починали свою письменницьку діяльність як романтики, а з часом у їхніх творах усе міцнішими ставали позиції реалізму. Романтичні і реалістичні тенденції інколи так сильно переплітались у творчості одного автора, що науковцям навіть важко було визначити, до кого саме — романтиків чи реалістів — можна віднести цього письменника. Наприклад, американців В. Вітмена і Г. В. Лонгфелло називають водночас і романтиками, і реалістами. Риси романтизму і реалізму можна віднайти навіть в одному творі. Таким, зокрема, є добре відомий вам роман М. Лермонтова «Герой нашого часу». Яскраво відчутні романтичні ноти у творах французьких письменників Стендаля й О. де Бальзака, яких традиційно вважають реалістами.

Kaспap Давід Фрідріх. Етапи життя (1835)

Водночас ми можемо відзначити домінування того чи іншого напряму в певний період розвитку європейської культури. Так, першу половину XIX ст. називають добою романтизму, тим самим увиразнюючи його володарювання над розумом і душами багатьох людей. А друга половина невипадково названа добою реалізму, який саме в цей час посідає панівне становище в суспільстві. Така зміна епох не мала різкого характеру, а відбувалась поступово. Поряд з інтенсивним розвитком реалізму в літературі 50—60-х років XIX ст. і навіть пізніше продовжували жити певні традиції романтизму.

Відомий російський літературознавець Павло Сакулін запропонував таке символічне бачення романтизму і реалізму: «Романтизм — красивий юнак у плащі та крислатому капелюсі; кучеряве волосся розвівається за вітром; зір, що палає від захвату, звернений до неба. Художній реалізм — зрілий чоловік зі здоровим кольором обличчя, зі спокійним і вдумливим поглядом». А як уявляєте ці напрями ви?

?

1. У чому полягає специфіка переходу від романтизму до реалізму?

2. Які особливості двох художніх напрямів увиразнено у висловлюванні П. Сакуліна?