ПРО ДІАЛОГ АВТОРА І ЧИТАЧА У ТВОРІ

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

ПРО ДІАЛОГ АВТОРА І ЧИТАЧА У ТВОРІ

Автор пише лише половину книжки, іншу половину пише читач.

Джозеф Конрад, англійський письменник

Дослідників у різні часи завжди хвилювали питання, як розвиваються стосунки автора і читача під час читання художнього твору. Переважна більшість науковців розглядають читання як процес спілкування рівноправних складових: тексту — автора — читача.

Так, на думку видатного вітчизняного вченого Олександра Потебні, читання є відкриттям твору. У своїх роботах науковець доводить, що художній твір існує в уяві читача і, відповідно, має стільки змістів, скільки читачів цього твору. О. Потебня обґрунтовує, що до появи самого читача твір нібито очікує на своє завершення через читання.

Отже, художній твір «абсолютно завершений», але тільки сам читач завершує твір. Як зазначає відомий український літературознавець Олександр Білецький, «твір є художнім чи нехудожнім тільки у свідомості тих, хто його читає; це вони відкривають у ньому красу, це вони створюють його ідею, про яку часто і не підозрює той, хто пише».

Необхідно вказати, що діалог автора і читача в художньому творі най- ретельніше було розроблено в працях відомого російського і українського філософа та літературознавця Михайла Бахтіна. Дослідник підкреслює, що лише особистісне включення читача в текст доповнює його, робить твором в істинному значенні цього слова.

Отже, читання — це творча діяльність, а читач твору є таким самим учасником літературного процесу, як і його автор.

?

1. Розкрийте роль читача у художньому творі.

2. На конкретних прикладах доведіть, що читання твору мистецтва — це творча діяльність.

ü Пригадайте, що вам відомо про художній переклад.

ü Поясніть, що таке оригінал твору.

ü Чи погоджуєтеся ви з думкою відомого майстра українського перекладу Григорія Кочура про те, що «потрібно перекладати не «краще від оригіналу», а так, як в оригіналі»? Поясніть свою позицію.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.