До вивчення роману ЗЛОЧИН І КАРА - Федір Михайлович Достоєвський Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) - Золоте століття роману

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

До вивчення роману ЗЛОЧИН І КАРА - Федір Михайлович Достоєвський Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) - Золоте століття роману

У творчій майстерні письменника

ПРО ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ РОМАНУ «ЗЛОЧИН І КАРА»

Дослідники творчості письменника припускають, що задум роману «Злочин і кара» виник ще тоді, коли Ф. М. Достоєвський перебував на каторзі. Однак виношування задуму такого роману-сповіді тривало ще шість років. Його докладний план, що був складений лише у вересні 1865 року, письменник виклав у листі до видавця Михайла Каткова: «Це психологічний звіт одного злочину. [...] У повісті моїй є натяк на ту думку, що отримане юридичне покарання за злочин набагато менше лякає злочинця, ніж думають законодавці, почасти тому, що він і сам його морально вимагає».

Перш ніж твір з’‎явився в тій остаточній редакції, яку ми читаємо, авторський задум неодноразово змінювався. Обрана форма твору — «звіт» убивці — уже не задовольняє письменника, його захоплює «розповідь від себе, а не від героя», і в листопаді 1865 року Ф. Достоєвський спалює написане й починає все заново.

Перші розділи нового роману вийшли в журналі «Російський вісник» у січні 1866 року, а вже в грудні публікацію «Злочину і кари» було закінчено.

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Поділіться своїми враженнями від прочитаного.

2. Розкажіть, що нам стає відомим про головного героя з перших сторінок роману. Зверніть увагу на портрет й опис інтер’‎єру помешкання Раскольникова. Як вони допомагають увиразнити внутрішній стан героя?

3. Розкажіть, хто такий Мармеладов і як він познайомився з головним героєм твору. Що найбільше вразило Раскольникова в сповіді Мармеладова? Свою відповідь підтвердьте цитатами з тексту.

4. Порівняйте образ Мармеладова з образом гоголівського Башмачкіна («Шинель»), Що їх об’‎єднує й чим вирізняється герой Достоєвського? Аргументуйте свою відповідь конкретними прикладами.

5. Чим відрізняється герой Достоєвського від інших відомих вам образів «маленької людини»? Свою відповідь підтвердьте прикладами з тексту.

6. Використовуючи текст твору, розкрийте, у чому полягає сутність «теорії Раскольнікова». До якого розряду людей, на ваш погляд, відносить себе головний герой? Висловте своє ставлення до цієї теорії.

7. Обґрунтуйте роль «випадковостей» у вирішенні головного героя вчинити злочин (підслухана у трактирі розмова про стару лихварку; зустріч з п’‎яною дівчинкою; бесіда Лизавети на вулиці Сінній).

8. Проаналізуйте душевний стан і поведінку Раскольникова в момент злочину. Підтвердьте свою відповідь прикладами з тексту.

9. Розкажіть, що відбувається з головним героєм після скоєного злочину. Як ви думаєте, у чому причина такого стану героя?

10. Чому, на вашу думку, головний герой бере таку активну участь у долі Мармеладова, допомагає його родині? Що відбувається в цей час у душі Раскольникова? Свою відповідь підкріпіть прикладами з тексту.

11. Простежте за текстом, як до «теорії Раскольникова» ставляться Порфирій Петрович, Разуміхін, автор.

12. Знайдіть у тексті та прокоментуйте відповідь Раскольникова на запитання Порфирія Петровича про покарання за злочин.

13. Схарактеризуйте образи Свидригайлова й Лужина в романі. Яке враження справили на вас ці герої? Що об’‎єднує їх з головним героєм? Свою відповідь аргументуйте.

14. Розкрийте значення образу Соні Мармеладової у творі. Що так притягує головного героя до неї? У чому подібність і відмінність між цими персонажами? Висловте своє ставлення до героїні.

15. Подумайте, чому для Раскольникова дуже важливо зізнатися Соні в скоєнні злочину. Простежте за текстом, як письменник показує душевний стан головного героя перед його зізнанням.

16. Виразно прочитайте сцену читання Євангелія героями твору і розкрийте її символічне значення.

17. Як Соня поставилася до сповіді Раскольникова? Чому вона співчуває й жаліє головного героя? Чи означає це, що вона приймає його «теорію»? Свою відповідь аргументуйте прикладами з тексту.

18. Розкажіть, що сталося з Катериною Іванівною Мармеладовою. Проаналізуйте значення цього образу для розкриття ідейного задуму роману.

19. Поміркуйте, що вплинуло на рішення Раскольникова покаятися й прийти повинитися.

20. Прокоментуйте слова Раскольникова: «Я просто вбив: для себе вбив, для себе самого...». Чи можна вбити «просто»?

21. Розкрийте сенс фіналу роману.

22. Проаналізуйте душевний стан Раскольникова підчас перебування на каторзі. Чи розкаюється він у скоєному? Чи змінюється його ставлення до свого злочину? Аргументуйте свою думку.

23. Які почуття викликає у вас головний герой (осуд, захоплення, роздратування, біль, співчуття, змішані почуття)? Свою відповідь обґрунтуйте.

24. Уважно розгляньте інформаційний плакат*, поданий на попередній сторінці, і за його допомогою зробіть психологічний портрет головного героя роману.

25. Прокоментуйте, як ви розумієте такі рядки роману: «Вони хотіли говорити, і не могли. Сльози бриніли в їх очах. Вони обоє були бліді й виснажені; але в цих хворих і блідих обличчях уже сяяла зоря оновленого майбутнього, справжнього воскресіння до нового життя, їх воскресила любов, серце одного містило невичерпні джерела життя для серця іншого».

Дo таємниць мистецтва слова