ВІДМІННОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ВІД ОРИГІНАЛУ

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

ВІДМІННОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ВІД ОРИГІНАЛУ

У курсі зарубіжної літератури ви вже засвоїли, що художній переклад — це відтворення художнього тексту, який написаний однією мовою, засобами іншої мови, а оригінал — це первісний твір, з якого робиться переклад.

❖ Розглянемо, чим же принципово відрізняються ці поняття.

?

1. Яку роль виконують перекладні художні твори?

2. Розкажіть про значення художнього перекладу для України.

3. Поясніть, як ви розумієте слова відомої вітчизняної дослідниці проблем перекладу Марини Новикової: «...чи розуміємо ми, що переклад втягує в національне «сьогодні» національне «вчора» і «позавчора»? а також — перетворює національні можливості на національні культурні фактори?».

4. Поясніть, чим відрізняється оригінал від перекладу.

5. Підготуйте на вибір: а) мультимедійну презентацію на тему «Художній переклад як чинник формування української нації»; б) повідомлення про долю одного з майстрів українського перекладу.

Підсумовуємо вивчене

1. ЧИ можете ви ПОГОДИТИСЯ З думкою, наведеною в епіграфі до вступної статті? Аргументуйте свою відповідь.

2. Чи відомі вам приклади, як Інтернет може сприяти розширенню кола читання сучасної людини? Якщо так, розкажіть про них у класі.

3. Які електронні ресурси українських бібліотек вам відомі, якими з них ви користуєтеся і з якою метою?

4. Наведіть приклади подвижницької праці українських перекладачів.

5. Розкрийте відмінності діалогу, що відбувається в процесі сприймання оригінального та перекладного твору.

6. Поясніть, як ви розумієте думку відомого сучасного письменника Стівена Кінга, що «книга — це унікальна портативна магія».

7. Прокоментуйте хмару слів на тему «Художній переклад». А яке слово ви поставили б у центр хмари? Поясніть чому.