ПОНЯТТЯ ПРО СУГЕСТІЮ - Шарль П'єр Бодлер Charles Baudelaire (1821-1867) - Початок епохи -ізмів у літературі

Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

ПОНЯТТЯ ПРО СУГЕСТІЮ - Шарль П'єр Бодлер Charles Baudelaire (1821-1867) - Початок епохи -ізмів у літературі

Читаючи вірш «Вечорова гармонія» ПІ. Бодлера, мабуть, ви відчули, що слово поета народжує у вашій уяві певні картини й образи, асоціації та настрої. Якщо ж проаналізувати, яким чином поет досягає такого впливу, то можна побачити, що він створюється не стільки завдяки предметному значенню слова, скільки своїми інтонаційними відтінками, певним «ореолом», який навіює, підказує читачу ті чи інші настрої. Така художня особливість твору називається сугестією.

Сугестія звернена до емоційної сфери, до підсвідомості, вона навіює читачеві думки й переживання письменника. Французький поет Жан Мореас наголошував: «Сугестія — це мова відповідностей, спорідненості душі і природи, вона не прагне передати образ поета, а досягає глибини його єства...».

Як зазначає сучасна дослідниця Віолетта Федотова, «сугестивне слово породжує якийсь «стереофонічний» ефект сприйняття, при якому емоція / образ виникає в результаті взаємозв’‎язку зорових, слухових, кінестетичних асоціацій».

Отже, сугестія (лат. suggestio, від suggero — «навчаю, навіюю») — художня особливість творів мистецтва, що базується на додаткових смислових натяках, передчуваннях.

?

1. Поясніть, як ви зрозуміли, що таке сугестія. Розкрийте суть цього поняття на прикладі поезії 111. Бодлера «Вечорова гармонія».

2. Наведіть приклади сугестивного слова у творах української та зарубіжної літератури.

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

У сучасному світі дедалі більшої популярності набуває аніме (японська анімація) і різновид коміксу — японська манга. Цікаво, що 2009 року світ побачила манга «Квіти зла» — «Aku по Наnа» (японською автора Сюдзо Осими. А в 2013 році на екрани вийшло однойменне аніме режисера Хіроші Нагахама. У центрі цих творів хлопець Такао Касуге, який живе в містечку серед гір, ходить до школи, закохується у свою однокласницю й активно студіює свою найулюбленішу книжку — бодлерівські «Квіти зла».

Манга «Квіти зла»

Мистецькі передзвони

Серед багатьох портретів Бодлера звертає на себе увагу робота французького художника модерніста Анрі Матісса (1869-1954). Він одним із перших почав досліджувати вплив інтенсивного кольору і світла на психіку людини. Різні емоції він намагався передати через колір і форму. Митець був упевнений, що малювати потрібно так, як діти.

Червоні рибки (1911)

Анрі Матісс. Портрет Бодлера (1930)

Муза Матісса (1917)

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Творчість Шарля Бодлера знайшла своє відображення і в українській літературі. Своє бачення цього французького поета можна знайти в спогадах і листах Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника. Так, україно-американський художник, мистецтвознавець, поет, перекладач Святослав Гординський у своєму дослідженні «Франкові «Квіти зла»» аналізує спорідненість творчості Івана Франка і Шарля Бодлера. Зокрема, відому збірку Каменяра «Зів’‎яле листя» він називає «Франковими «Квітами зла»». Є в С. Гординського й вірш «Бодлер», рядки якого образно характеризують французького поета:

І він, підвівши зір з-під хмурого чола,

Пірнав у вічний вир людських несупокоїв

В’‎язати китиці з кошмарних квітів зла.

Життя і творчість Бодлера не залишила байдужим і Максима Рильського. Український поет присвятив французькому митцю вірш, який так і назвав — «Бодлер».

Поетичне слово Бодлера українському читачеві в різні часи відкривали такі майстерні поети й перекладачі, як Павло Грабовський, Михайло Драй-Хмара, Микола Зеров, Василь Щурат, Микола Вороний, Микола Терещенко, Дмитро Павличко, Іван Драч та інші.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Бодлер... Цей король поетів, справжній бог.

Артюр Рембо, французький поет

«Квіти зла» — краща квітка в поетичному вінку Бодлера. У ньому прозвучала його оригінальна нота, і він довів, що можна і після незліченної кількості віршованих томів, які, здається, вичерпують найрізноманітніші теми, висунути на світ щось нове і несподіване...

Теофіль Готьє, французький поет і літературний критик

«Квіти зла» Шарля Бодлера — це квіти, що виросли в нашій суперечливій душі на ґрунті жорстокого XX століття.

Олександр Олесь, український поет

З Бодлером французька нація, нарешті, вийшла за межі нації. Вона змусила світ читати себе: вона постала, як сучасна; вона запліднила численні уми.

Поль Валері, французький поет і філософ

У творчості Бодлера [...] схрестилися магістральні шляхи європейської поезії ХІХ-початку XX століття, здійснився високий синтез поетичних здобутків першої половини й середини минулого сторіччя, намітилися перспективи й колізії її подальшого руху.

Дмитро Наливайко, український літературознавець

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

Усім, хто добре знав Шарля Бодлера, було відомо про його захоплення творчістю американського письменника, одного із засновників жанру наукової фантастики Едгара По (1809-1849).

Майже 16 років життя Бодлер присвятив перекладу французькою мовою творів Едгара По, якого вважав своїм духовним братом.

Завдання, яке поставив собі Бодлер, — популяризувати творчість Е. По, відкрити його твори для європейських читачів, насамперед для французів: «Я прагну, щоби Едгар По, який не є знаним в Америці, став великим письменником для Франції». Саме тому, за свідченнями дослідників, майже третину всієї творчої спадщини Бодлера становлять переклади та тексти про Едгара По.

Мистецькі передзвони

Вірші Шарля Бодлера вплинули на творчість багатьох музикантів різних часів і країн. Клод Дебюссі, Альфредо Казелло, Альбан Брег, Діаманда Галас, Мілен Фармен та інші зверталися у своїй творчості до поезії Бодлера. Сам же поет був справжнім знавцем музики.

Цікаво, що саме завдяки Бодлеру світ дізнався про талант Ріхарда Вагнера (1813-1883). Музика цього німецького композитора й диригента набула популярності після есе Бодлера «Ріхард Вагнер» і ««Тангейзер» у Парижі».

Серед музичних уподобань Шарля Бодлера були також твори Фрідріха фон Августа Вебера, Людвіга ван Бетховена та Ференца Ліста.

СВІТ можливостей, або До уваги особистості цифрової епохи

Як зазначають сучасники поета, він просто обожнював кішок. Дослідник творчості Бодлера Теофіл Готьє писав про це так: «Він любив цих чарівних тварин, покійних, таємничих, м’‎яких і лагідних, з їх електричними здригуваннями, з їхньої улюбленої позою сфінксів, які, здається, передали їм свої таємниці; вони бродять по будинку оксамитовими кро

ками, ... або приходять, сідають на стіл поруч із письменником, думають разом з ним і дивляться на нього з глибини своїх зіниць із золотистими цятками з якоюсь розумною ніжністю і таємничою проникливістю».

Цікаво також, що Бодлер неодноразово оспівує цих чарівних живих істот у збірці «Квіти зла», зокрема у сонетах «Lе Chat XXXIY», «Les Chats LXYI» і вірші «Lе Chat Li».

Теофіль-Александр Стейнлен. «Кіт узимку»

Підсумовуємо вивчене

1. Прокоментуйте висловлювання французького поета та літературного критика Теофіля Готьє :«Бодлер був натурою тонкою, складною, резонуючою, парадоксальною».

2. На конкретних прикладах проілюструйте, яку творчості Ш. Бодлера поєдналися риси романтизму та символізму.

3. Поясніть, як ви розумієте думку українського літературознавця Дмитра Наливайка про те, що Бодлер «зазирнув у незнані безодні людського відчаю й душевного мороку, дійшовши до тієї крайньої межі, за якою мистецтво вже перестає бути мистецтвом». Чи можете ви погодитися з цим твердженням? Аргументуйте свою відповідь.

4. Розкажіть, що вам відомо про історію створення збірки «Квіти зла».

5. Дослідник Михайло Свердлов звертає увагу на взаємовз’‎язки поеми Данте «Божественна комедія» та збірки «Квіти зла». Так, і перша назва збірки Бодлера «Лімби», і кількість творів, що містила перша редакція книжки, вказують на аналогії до поеми Данте. Проведіть самостійне дослідження та підготуйте повідомлення «Бодлер і Данте». Про його результати розкажіть у класі.

6. Поясніть, що таке сугестія. Наведіть приклади сугестії із творів Ш. Бодлера.

7. Прокоментуйте висловлювання, представлені в рубриці «Зі скарбниці літературно-критичної думки». Оберіть одне із тверджень науковців, яке ви підтримуєте, і проілюструйте його прикладами з життя й творчості Ш. Бодлера.

8. Розкажіть про вплив Бодлера на розвиток різних видів мистецтв.

9. Підготуйте повідомлення про українські стежини життя та творчості Ш. Бодлера.

10. Популярний британський актор, виконавець головної ролі у відомому серіалі «Сутінки» Роберт Паттісон своєю найулюбленішою книжкою вважає «Квіти зла» Бодлера. А ви підтримуєте цього актора?

11. Підготуйте мультимедійну презентацію на тему «Бодлер і сучасне мистецтво».

12. Проведіть власне дослідження «Ш. Бодлер і Е. По». Про результати розкажіть у класі.

13. Якщо ви захоплюєтеся мистецтвом аніме, це завдання для вас. Прочитайте інформацію про манги, присвячені збірці «Квіти зла». Обговоріть з однокласниками питання: «Що приваблює сучасних молодих людей у поезії Бодлера?».

14. Роздивіться дудл до 192-го дня народження поета. Запропонуйте свій варіант заставки для Google, присвяченої Шарлю Бодлеру.