СПЕЦИФІКА ПЕРЕХОДУ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

СПЕЦИФІКА ПЕРЕХОДУ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ - ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX ст.

СПЕЦИФІКА ПЕРЕХОДУ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

Між романтизмом і реалізмом не було чіткої демаркаційної лінії, вони збагачували одне одного темами й мотивами, образами й прийомами.

Д. Наливайко

Романтизм, який виник у Європі наприкінці XVIII — на початку XIX ст., був відкритою й динамічною системою. Уже в 1820-1840-х роках у європейських літературах простежується взаємодія романтичних і реалістичних елементів, що яскраво засвідчує творчість О. де Бальзака, Стендаля, Г. Флобера (Франція); О. Пушкіна, М. Лєрмонтова (Росія); М. Гоголя (Україна)', В. Скотта, Ч. Діккенса (Англія) та ін. Подібні процеси відбувалися й у літературі США (Дж. Ф. Купер, В. Ірвінг, Н. Готорн, В. Вітмен та ін.), тільки трохи пізніше. Деякі письменники починали свою діяльність як романтики, але в процесі творчої еволюції переходили на шлях реалістичного зображення дійсності.

Що ж спричинило взаємодію романтизму й реалізму в першій половині XIX ст.? У цей час у Європі відбувався активний процес становлення буржуазного суспільства. Гроші й влада, що спричинили духовний занепад суспільства, порушення моральних норм і взаємин людей, були наскрізними темами у творах перехідного періоду від романтизму до реалізму.

Взаємодія романтичних і реалістичних елементів у творчості митців відбувалася по-різному. У межах реалістичного повістування з’‎являлися виняткові персонажі, наділені надзвичайними якостями. Наприклад, Гобсек з однойменної повісті О. де Бальзака. Цей герой постає не як звичайний лихвар, а як лихвар-філософ, фантом, який за допомогою золота рухає весь світ. Деякі письменники брали усталені романтичні теми й мотиви й надавали їм реалістичного звучання. Так було в романі у віршах «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна, де теми кохання, розлуки, смерті набули нового змісту. Перші реалісти нерідко використовували у своїх творах поетику романтизму, особливо в зображенні природи, як М. Лермонтов у романі «Герой нашого часу». Герої нерідко були протиставлені суспільству, не могли знайти в ньому свій шлях і своє місце, як, наприклад, Євгеній Онєгін і Григорій Печорін. Дуже багато в цей період зроблено митцями для утвердження образу України у світовій літературі, що набував і романтичного, і реалістичного забарвлення (Дж. Г. Байрон, М. Гоголь, О. Пушкін та ін.).

Представники пізнього етапу романтизму надзвичайно наблизилися до нагальних проблем суспільного життя. Пізні романтики у своїх творах порушували реальні проблеми, викривали абсурдність, аморальність і несправедливість суспільства, зображували трагічне становище людини, яка в умовах такого суспільства не має свободи й можливості для реалізації. За допомогою засобів романтичної іронії пізні романтики показували невідповідність світу високим ідеалам. Гострий критичний пафос і прагнення проникнути в глибини суспільних процесів є характерними ознаками літературного періоду переходу від романтизму до реалізму. Це особливо виявилося у творчості Е. Т. А. Гофмана (Німеччина), М. Гоголя (Україна) та ін.

Провідними темами пізнього романтизму й переходу до реалізму були: влада грошей, недосконалість суспільства, драматична доля митця та його протистояння світу, трагедія людини під впливом важких зовнішніх обставин та її духовна трансформація, мистецтво, краса природи й проникнення в її таємниці тощо. У творах пізніх романтиків подано позитивні ідеали, що втілені за допомогою фантастики, казки, міфу, яскравої символіки й позиції автора, який відверто утверджує ідеї справедливості, творчості, краси та кохання. Усупереч суспільному абсурду й трагізму життя, твори пізніх романтиків сповнені не тільки гострої критики, а і світлої надії на відновлення високих ідеалів.

Остаточне виокремлення та оформлення реалізму й розмежування його з романтизмом відбуваються в літературі другої половини XIX ст. Але романтизм не зникає, а набуває нових форм і трансформацій.

ТЕЧІЇ РОМАНТИЗМУ

Течія

Період

Представники

ранній (філософський) романтизм

кінець XVIII — початок XIX ст.

А. і Ф. Шлегель, Ф. Шеллінг, Ф. Гельдерлін та ін. (Німеччина)

народно-фольклорний романтизм

початок XIX ст.

Г. Гейне (Німеччина), М. Гоголь, Т. Шевченко (Україна), О. Пушкін (Росія) та ін.

байронічна течія

1810—1820-і роки

Дж. Г. Байрон (Англія), Г. Гейне (Німеччина), О. Пушкін, М. Лермонтов (Росія) та ін.

гротескно-фантастична течія

1820— 1840-і роки

Е. Т. А. Гофман (Німеччина), М. Гоголь (Україна), В. Гюго (Франція) та ін.

вальтер-скоттівська (історична) течія

перша половина XIX ст.

В. Скотт (Англія), Є. Гребінка, П. Куліш, М. Гоголь (Україна), О. Пушкін (Росія) та ін.

Обізнаність. 1. Назвіть історичні умови взаємодії романтизму й реалізму. 2. Наведіть приклади такої взаємодії, використовуючи прочитані художні твори. 3. Назвіть відомі вам течії романтизму. Які з них належать до пізнього етапу романтизму? Читацька діяльність. 4. Порівняйте образи Чайльд Гарольда та Євгенія Онєгіна. Які риси характеру Чайльд Гарольда проявилися в характері Євгенія Онєгіна? 5. Які романтичні теми Дж. Г. Байрона розробляли О. Пушкін і М. Лєрмонтов? Людські цінності. 6. Які нові теми й ідеї втілили в літературі романтики? 7. Які теми були спільними для романтиків і реалістів у перехідний період? Комунікація. 8. Наведіть три аргументи для доказу тези, що М. Гоголя можна назвати й романтиком, і реалістом (на прикладі прочитаних творів). Ми — громадяни. 9. Наведіть приклади виявлення громадянської позиції поетів-романтиків. Сучасні технології. 10. За допомогою Інтернету дізнайтеся більше про історичні та світоглядні передумови розвитку романтизму й реалізму. Які історичні події відбулися в той час у Європі та США? Які філософські теорії були поширені? Навчаємося для життя. 11. Уявіть, що ви письменник (письменниця) і пишете твір про наше життя. Які теми сучасного суспільства могли б стати сюжетом для романтичного твору, а які — для реалістичного?На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.