ПРО ВЕРЛІБР - Волт Вітмен Walter Whitman (1819-1892) - Розвиток романтизму в США - Від романтизму до реалізму

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

ПРО ВЕРЛІБР - Волт Вітмен Walter Whitman (1819-1892) - Розвиток романтизму в США - Від романтизму до реалізму

Поетичну форму, до якої найчастіше вдавався Волт Вітмен, називають верлібром.

Верлібр (від фр. vers libre — вільний вірш), або вільний вірш, — це вірш, який не має рими та поетичного розміру, а ритм у ньому 1 досягається лише наспівною інтонацією.

Як бачимо за визначенням, верлібр немов перебуває на межі між віршем і прозою, оскільки в ньому не зберігаються ознаки, характерні для традиційної віршованої мови: рима та розмір. Однак вірш ділиться на окремі рядки, наприкінці кожного з них відчутна пауза, а головне — такий поетичний твір виявляє певну ритміку. Цікаво, що вільний вірш був відомий ще до Вітмена — він бере свій початок у фольклорі (замовляння та інші форми неримованої чи зрідка римованої народної поезії). У художній літературі верлібр набуває розвитку в епоху Середньовіччя (насамперед у літургійній поезії), у творчості німецьких передромантиків і французьких символістів. Однак не можна сказати, що верлібр у XIX столітті вже був традиційною формою поезії. Саме Волта Вітмена вважають першим видатним творцем шедеврів верлібру.

В українській літературі до верлібру зверталися Іван Франко, Михайль Семенко, Іван Драч, Василь Стус, Василь Голобородько й багато інших поетів.

1. Поясніть, що таке верлібр. Чому говорять, що він немов перебуває на межі між віршами і прозою?

2. Хто з українських письменників писав верлібром?

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Збірка Волта Вітмена справила величезний вплив на розвиток української літератури. Одним із перших вітчизняних письменників, які звернулися до творчості американського барда, був Іван Франко. Вірші та поеми Вітмена в різні роки перекладали Василь Мисик, Віталій Коротич, Лесь Герасимчук, Максим Стріха та інші. Значну роль спадщина великого американця відіграла у формуванні Павла Тичини, особливо це позначилось на циклі віршів “В космічному оркестрі”.

Вплив Вітмена також добре відчутний у творчості Богдана-Ігоря Антонина, для якого основною темою теж є “людина і Всесвіт”. Як і американський класик, Антонич утверджував ідею невичерпного круговороту життя, його одвічного оновлення. Одним зі своїх учителів вважали Вітмена українські футуристи 20-30-х років, зокрема найяскравіший їх представник Михайль Семенко. А сучасний поет Іван Драч написав цілий цикл “Вітменіана”, навіяний збіркою “Листя трави”.

Читачеві XXI століття

Найбагатшим Інтернет-ресурсом, який запрошує нас помандрувати світом Волта Вітмена, є веб-сайт університету штату Айова з назвою “WhitmanWeb” (https://iwp.uiowa.edu/whitmanweb/en/the-walt-whitman- archive). Особливий інтерес представляє розміщений на сайті архів Волта Вітмена (http://whitmanarchive.org) — це електронний інструмент дослідження й навчання, легко доступний для всіх, хто цікавиться особистістю та творчістю поета. Архів спирається на бібліотечні ресурси не лише США, а й інших країн. У ньому представлено велику колекцію творів і листів Вітмена, біографічних матеріалів, аудіозаписів, портретів, літературно-критичних праць.

Підсумовуємо вивчене

1. Уявіть себе журналістом, який пише нарис про Вітмена. Яку назву й чому саме таку ви обрали б для своєї публікації?

2. Яким ви уявляєте ліричного героя творів Вітмена?

3. Проаналізуйте повноту і правильність такого запису: “Новаторство Вітмена полягає в розвитку верлібру, безсюжетності поем, використанні прийому каталогізації”.

4. Пригадайте, хто ще з поетів і з якою метою використовував прийом каталогізації.

5. Продовжте речення: “Верлібр — це...”.

6. У світовій літературі існують різні переклади назви збірки В. Вітмена: “Листя трави”, “Стебла трави”, “Пагінці трави”. Який з перекладів найкраще відповідає художній концепції поета? Обґрунтуйте свою думку.

7. Чи можна вірш “О капітане!” назвати художньою сторінкою з величної і трагічної історії США? Обґрунтуйте свою думку.

8. Поясніть, чому Вітмена називають дзеркалом Америки, а його збірку “Листя трави” — революційною книжкою.

9. Підготуйте повідомлення на тему “Вплив Вітмена на українську літературу”.

10. Як ви думаєте, які факти з української історії заслуговують на те, аби увійти до українського варіанта “Пісні про себе”? Який флористичний символ ви поклали б в основу такого твору? Чому?

11. Якщо у вас виникне таке бажання, спробуйте написати “Пісню про себе” (віршами або прозою).

12. Розглянувши інформаційний плакат, розміщений на попередній сторінці, пригадайте найцікавіші факти з життєпису поета. Який зв’язок існує між статуєю Свободи і творчістю Вітмена? Які асоціації у вас викликає французьке “vers libre”? Обкладинки яких книжок і чому розміщено на плакаті? Поясніть, чому одна з них займає центральне місце. Про що нагадує зображення каталогу? Яке значення для розуміння задуму автора “Листя трави” має запитання, наведене мовою оригіналу? Як воно пов’язане зі словом трансценденталізм?

13. Зробіть на вибір дудл, буктрейлер, мотиватор або постер, присвячений Волту Вітмену, головне завдання якого — зацікавити творчістю поета.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Обґрунтуйте, чому цей розділ має таку назву.

2. Розкрийте гуманістичні цінності доби романтизму.

3. Розкажіть про особливості романтизму Німеччини.

4. Поясніть, чому Гофмана називають найяскравішим представником гротескної течії в романтизмі.

5. Розкрийте особливості сюжету й композиції повісті “Крихітка Цахес”.

6. Чи могли б ви назвати повість-казку “Крихітка Цахес” яскравим зразком романтичного твору? Обґрунтуйте своє твердження.

7. Підготуйте повідомлення на тему “Федір Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик”.

8. Доведіть, що лірика А. Фета — це поезія “чистого мистецтва”.

9. Об’єднайтеся у групи та виконайте одне із завдань: укладіть збірку віршів Ф. Тютчева та А. Фета, прокоментуйте свій вибір; виконайте ілюстрації до віршів Ф. Тютчева та А. Фета; підготуйте мультимедійну презентацію (відео- ряд) із музичним супроводом за одним із віршів Ф. Тютчева або А. Фета.

10. Разом із учителем підготуйте сценарій літературно-музичного вечора, присвяченого поезії Тютчева та Фета. Проведіть цей захід у класі.

11. Розкрийте особливості розвитку романтизму в США.

12. Поясніть, у чому полягає новаторство Болта Вітмена.

13. Складіть асоціативне гроно до словосполучення “Листя трави”.

14. Усно доповніть таке речення: “Твір Вітмена ... називають реквіємом, тому що...”.

15. Підготуйте повідомлення про одного із перекладачів (на ваш вибір), завдяки праці якого ви читали твори із цього розділу.

16. Прокоментуйте епіграфи до цього розділу.

17. Який із уміщених у цьому розділі творів справив на вас особливе враження і чому?На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.