До вивчення роману ЗЛОЧИН I КАРА - Федір Михайлович Достоєвський Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) - Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття - Золоте століття романи

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

До вивчення роману ЗЛОЧИН I КАРА - Федір Михайлович Достоєвський Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) - Дзеркало, з яким ідеш по великій дорозі aбo Про роман у літературі XIX століття - Золоте століття романи

У творчій майстерні письменника

ПРО ІСТОРІЮ СТВОРЕННЯ РОМАНУ “ЗЛОЧИН І КАРА”

Дослідники творчості письменника припускають, що задум роману “Злочин і кара” виник ще тоді, коли Ф. М. Достоєвський перебував на каторзі. Однак виношування задуму такого роману-сповіді тривало ще шість років. Його докладний план, що був складений лише у вересні 1865 року, письменник виклав у листі до видавця Михайла Каткова: “Це психологічний звіт одного злочину. [...] У повісті моїй є натяк на ту думку, що отримане юридичне покарання за злочин набагато менше лякає злочинця, ніж думають законодавці, почасти тому, що він і сам його морально вимагає”.

Перш ніж твір з’явився в тій остаточній редакції, яку ми і читаємо, авторський задум неодноразово змінювався. Обрана форма твору — “звіт” убивці — уже не задовольняє письменника, його захоплює “розповідь від себе, а не від героя”, і в листопаді 1865 року Ф. Достоєвський спалює написане й починає все заново.

Перші розділи нового роману вийшли в журналі “Російський вісник” у січні 1866 року, а вже в грудні публікацію “Злочину і кари” було закінчено.

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Поділіться своїми враженнями від прочитаного.

2. Розкажіть, що нам стає відомим про головного героя з перших сторінок роману. Зверніть увагу на портрет й опис інтер’єру помешкання Раскольникова. Як вони допомагають увиразнити внутрішній стан героя?

3. Розкажіть, хто такий Мармеладов і як він познайомився з головним героєм твору. Що найбільше вразило Раскольникова в сповіді Мармеладова? Свою відповідь підтвердьте цитатами з тексту.

4. Порівняйте образ Мармеладова з образом гоголівського Башмачкіна (“Шинель”). Що їх об’єднує, а чим вирізняється герой Достоєвського? Аргументуйте свою відповідь конкретними прикладами.

5. Чим відрізняється герой Достоєвського від інших відомих вам образів “маленької людини”? Свою відповідь підтвердьте прикладами з тексту.

6. Використовуючи текст твору, розкрийте, у чому полягає сутність “теорії Раскольникова”. До якого розряду людей, на ваш погляд, відносить себе головний герой? Висловте своє ставлення до цієї теорії.

7. Проаналізуйте душевний стан і поведінку Раскольникова в момент злочину. Підтвердьте свою відповідь прикладами з тексту.

8. Розкажіть, що відбувається з головним героєм після скоєного злочину. Як ви думаєте, у чому причина такого стану героя?

9. Чому, на вашу думку, головний герой бере таку активну участь у долі Мармеладова, допомагає його родині? Що відбувається в цей час у душі Раскольникова? Свою відповідь підкріпіть прикладами з тексту.

10. Простежте за текстом, як до “теорії Раскольникова” ставляться Порфирій Петрович, Разуміхін, автор.

11. Схарактеризуйте образи Свидригайлова та Лужина в романі. Яке враження справили на вас ці герої? Що об’єднує їх з головним героєм? Свою відповідь аргументуйте.

12. Розкрийте значення образу Соні Мармеладової утворі. Що так притягує головного героя до неї? У чому подібність і відмінність між цими персонажами? Висловте своє ставлення до цієї героїні.

13. Виразно прочитайте сцену читання Євангелія героями твору та розкрийте її символічне значення.

14. Поміркуйте, що вплинуло на рішення Раскольникова покаятися й з’явитися з повинною.

15. Прокоментуйте слова Раскольникова: “Я просто вбив: для себе вбив, для себе самого...”. Чи можна вбити “просто”?

16. Розкрийте сенс фіналу роману.

17. Проаналізуйте душевний стан Раскольникова під час перебування на каторзі. Чи спокутує він провину за скоєне? Чи змінюється його ставлення до свого злочину? Аргументуйте свою думку.

18. Уважно розгляньте інформаційний плакат і за його допомогою зробіть психологічний портрет головного героя роману.

Інформаційний плакат створено на основі кадру з фільму “Злочин і кара” (1969); в ролі Раскольникова — Георгій Тараторкін.

19. Прокоментуйте, як ви розумієте такі рядки роману: “Вони хотіли говорити, і не могли. Сльози бриніли в їхніх очах. Вони обоє були бліді й виснажені; але в цих хворих і блідих обличчях уже сяяла зоря оновленого майбутнього, справжнього воскресіння до нового життя, їх воскресила любов, серце одного містило невичерпні джерела життя для серця іншого”.

Дo таємниць мистецтва словаНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.