Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття - Нове слово у драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття - Нове слово у драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття

Що найбільше може збудити оптимістичні думки у літературного переглядача, то се новітня драма. В сій власне обладі література “кінця віку” промовила справді нове слово, пробила нову стежку “в містичнім гаю” літературних форм.

Леся Українка

Театр не може нести задоволення. Він порушує своє призначення, якщо не виводить вас із себе... Функція театру полягає у тому, щоб збуджувати людей, примушувати їх думати...

Джордж Бернард Шоу, англійський драматург

ЧИТАЮЧИ СТОРІНКИ ЦЬОГО РОЗДІЛУ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

+ зрозуміти сутність кардинальних змін у драматургії на зламі ХІХ-ХХ століть, ідейних та естетичних шукань представників “нової драми”;

+ пригадати, що таке “нова драма”, “внутрішня і зовнішня дія”, “ символ ”, “ драма-феєрія ”;

+ відкрити для себе творчість Моріса Метерлінка;

+ розширити свої знання про драматичні твори;

+ замислитися над вічним питанням: “Що таке щастя?”

Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття

ü Пригадайте, які тенденції були характерні для розвитку європейської літератури І наприкінці XIX — початку XX століття.

ü Розкажіть, що вам відомо з 9 класу про “нову драму”.

ü Назвіть твори представників “нової драми”, які ви читали в курсі зарубіжної та і української літератур.

Те, що з першого погляду характеризує сучасну драму, це, насамперед, послаблення ... зовнішньої дії, а потім і чітко виражена тенденція як найглибшого занурення у людську совість, і М приділення великої ваги моральним проблемам, і нарешті, пошуки ... якоїсь нової поезії, більш абстрактної, ніж стара.

Моріс Метерлінк, бельгійський драматург

Зміна світогляду людини другої половини XIX століття, криза у мистецтві, занепад реалізму зумовили появу нових тенденцій у розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст., у результаті яких виникла “нова драма”. Поновимо у пам’яті основні відомості про цю художню форму.

“Нова драма” — художнє явище європейської драматургії кінця XIX — початку XX століття, що протистоїть традиційній драмі (античній, шекспірівській, класицистичній, реалістичній). Біля її витоків стояли Генрік Ібсен (Норвегія), Бернард Шоу (Англія), Антон Чехов (Росія), Август Стріндберґ (Швеція), Герхарт Гауптман (Німеччина), Моріс Метерлінк (Бельгія) та ін.

“Нова драма” з’явилася у час, коли в театрі панували п’єси, що були далекі від життя. Із самого початку свого існування вона намагалася привернути увагу глядачів до найболючіших тем сучасності. Це спричинило зміну самого статусу драми, яка перестає бути тільки джерелом насолоди і розваги для публіки. “Функція театру полягає у тому, щоб збуджувати людей, примушувати їх думати”, — зазначає Бернард Шоу. Драматурги-новатори роблять драму серйозним жанром, що вимагає розумових та творчих зусиль.

У “новій драмі” відбилися ознаки перехідної епохи. У ній поєдналися і зв’язок із багатовіковою літературною та театральною традицією, і розрив з нею; творці “нової драми” шукали нові художні засоби, які відповідали б драматичним зламам межі століть.

Пригадаймо основні ознаки “новоїдрами” порівняно із традиційною.

❖ Умовність та узагальнене відтворення дійсності. Якщо у традиційній драмі автори наслідували реальне життя, достовірно зображаючи дійсність, то у “новій” лише умовно відтворювали загальну атмосферу епохи і часу, створювали свого роду “стилізацію”, прагнучи показати внутрішні суперечки особистості, її духовні шукання.

❖ Актуальна проблематика “Нова драма” порушує гострі соціальні, морально-етичні проблеми, часто такі, що у звичайному житті приховувались або замовчувались; у той час як драма традиційна зосереджувалася на окремій трагедії у житті певної людини. Так, у драмі “Ляльковий дім” Г. Ібсен порушує важливе для сучасного авторові суспільства питання становища жінки. Б. Шоу наголошував, що Шекспір показував “нас самих, але за незвичних ситуацій”, а Ібсен — “нас у власних ситуаціях”, “те, що відбувається з його героями, відбувається із нами”.

❖ Новий тип драматичного конфлікту. В основі “нової драми” не протистояння характерів, як це було у традиційній драмі, а зіткнення ідей, поглядів. Рушієм сюжету є не дія та інтрига, а психологічні колізії. Б. Шоу так про це говорив: “У нових п’єсах драматичний конфлікт побудований не навколо вад людини, її жадібності або щедрості, образи або марнославства, недоречностей і випадковостей тощо, а навколо зіткнення різних ідеалів”. Суголосну думку висловлював і український письменник Микола Вороний: “Нова драма малює боротьбу індивідуума з самим собою; це драма почувань, передчувань, докорів сумління, драма непокою, вагання волі, ляку і жаху... Вся увага художника в ній скуплюється на психологічній концепції, через те, не пориваючи з реальністю, він інтригу, зовнішні обставини, побутові ознаки відсуває на другий план”.

❖ Аналітична композиція драми. Новий тип драматичного конфлікту породив і особливу композицію драми — аналітичну. Вона полягає у послідовному розкритті таємниць та внутрішньої нестабільності персонажа, що приховуються за зовні щасливою оболонкою зображуваної дійсності. Зав’язкою дії, як правило, є подія, що відбулася ще до початку п’єси, а змістом самої драми стає аналіз причин такої події. Натомість для традиційної драми була характерна така композиція (у загальному вигляді): у першому акті — експозиція, у другому — конфлікт, у третьому — його вирішення. Іще однією особливістю композиції “нової драми” є її відкритий фінал. Ібсен зазначав, що “п’єса не закінчується із падінням завіси після п’ятої дії, справжній фінал — за її межами; письменник позначив напрямок, в якому необхідно шукати цей фінал, потім — <...> справа кожного читача самостійно дійти до фіналу...”.

❖ Новий тип головного героя. Якщо героєм традиційної драми є той чи інший “соціальний тип” (у Мольєра — хитрий слуга, пихатий буржуа, жадібний купець), то у “новій драмі” героєм стає носій ідеї, особистість, “духовний симптом” епохи (Нора з “Лялькового дому” Ібсена, яка бореться за свої права у сім’ї та суспільстві).

❖ Внутрішня дія Зовнішня дія у “новій драмі” у силу її конфлікту та нового типу головного героя поступається внутрішній. Якщо традиційній драмі властива активна боротьба, то у “новій драмі” переважають роздуми, дискусії, пошуки істини.

❖ Оновлені зображально-виражальні засоби. Особливу роль у “новій драмі” відіграють ремарки та паузи, які з допоміжних засобів традиційної драми перетворюються на основний елемент тексту. Вони визначають ключові елементи у розвитку сценічної дії та формують підтекст. Мова п’єси набуває глибокого символічного змісту. Прихований зміст драматичних реплік, вчинків персонажів стає важливішим за їхнє пряме значення. Таким чином, у тексті “нової драми” існує ніби два плани: перший — те, що говорять персонажі, другий — те, що відбувається (“подвійний діалог”).

“Нова драма” — цікаве і різноманітне художнє явище, що представлене у різних проявах. Так, вам уже відомо про “драму ідей”, “драму-дискусію” Генріка Ібсена й Бернарда Шоу. У цьому розділі ви розширите свої знання про драматичні твори і дізнаєтесь про “символістський театр” Моріса Метерлінка.

1. Продовжте речення: ““Нова драма” — це ...”.

2. Спираючись на інформаційний плакат, розкрийте ознаки “нової драми” порівняно із традиційною.

“Нова драма” проклала свій шлях і в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття. Окремі її елементи використовували у своїй творчості Леся Українка, Володимир Винниченко, Микола Куліш та інші.

Українські письменники ще були й уважними читачами та проникливими інтерпретаторами західноєвропейської драматургії, свої погляди вони висловлювали у численних статтях, нарисах, рефератах. Так, “новій драмі” свої розвідки присвятили Леся Українка, Микола Вороний, Лесь Курбас.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.