Етапи й шедеври Античності - Мандруючи сторінками епохи

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Оріон 2018 рік

Етапи й шедеври Античності - Мандруючи сторінками епохи

Пергаментом папір розгортає листи,

І майже без зусиль ляга під стрічку стрічка...

Євген Маланюк

Що за майстерний витвір — людина!

Дією подібна до ангела! Тямою — до божества!

Окраса всесвіту! Найдовершеніше з усіх створінь!

Вільям Шекспір

ЧИТАЮЧИ СТОРІНКИ ЦЬОГО РОЗДІЛУ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

ü зрозуміти, чому Античність називають колискою європейської культури;

ü по-новому відкрити для себе творчість Гомера і Данте Аліґ’єрі;

ü замислитися, чи можна “Одіссею” назвати твором на всі часи;

ü пригадати, що таке героїчний епос й епічна поема;

ü пізнати, у чому полягають особливості італійського Відродження;

ü розширити свої знання про Вільяма Шекспіра;

ü дати відповідь на запитання: “Для чого сучасній людині цифрової епохи знати про твори далеких епох? ”

Етапи й шедеври Античності

ü Пригадайте, що ви знаєте про добу Античності з уроків всесвітньої історії, зарубіжної літератури, художньої культури.

ü Чому античну культуру називають “колискою європейської культури”?

ü Які твори античної літератури ви читали?

Людина, обізнана з античною літературою, ширше дивиться на світ, перед нею розкриваються нові обрії. Галина Підлісна, українська дослідниця літератури

АНТИЧНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Як ви пам’ятаєте, античною (від латинського слова antiques — “давній”) називають культуру давніх греків і римлян. Вона подарувала людству величезну спадщину, яка плідно використовувалась у наступні епохи.

За часів Античності розвивалися три роди літератури, які існують і нині, — епос, лірика, драма. У цей період також виникла більшість літературних жанрів, чимало з яких витримали випробування часом.

Література Давньої Греції виросла з міфів — оповідей, які передають уявлення давніх людей про походження та влаштування світу, про богів і героїв. Знаючи з раннього дитинства історії про мужнього Геракла, гордого Прометея, цілеспрямованого Ікара, давні автори використовували у своїй творчості міфологічні образи, сюжети, мотиви. Найбільш ранні жанри давньогрецької літератури відносять до героїчного епосу.

Особливості етапів розвитку давньогрецької літератури:

I. Архаїчний період (до VII ст. до н.е.), коли відбувається поступовий перехід від первіснообщинного ладу до рабовласницької держави. Характерна ознака цього періоду — розвиток фольклору (зокрема міфології) і героїчного епосу, яскравими зразками якого є поеми Гомера “Іліада” та “Одіссея”.

II. Класичний період (VII ст. до н.е. — IV ст. до н.е.) припадає на час розвитку полісів — самостійних маленьких держав, які утворювали міста з навколишніми селами. Він ознаменований пануванням лірики, розвитком драми й виникненням перших прозових жанрів: історіографії, ораторського мистецтва, філософських роздумів та бесід. Вершиною літератури класичного періоду вважають п’єси драматургів Есхіла, Софокла та Евріпіда.

III. Елліністичний1 період (кінець IV— II ст. до н.е.) — це час, коли маленькі поліси втрачають свою незалежність, а замість них виникають централізовані елліністичні держави — військові монархії. Набуває поширення побутова комедія та інтимна лірика.

IV. Римський період (середина II ст. до н.е. — IV ст. н.е.) одержав таку назву через те, що Греція на той час була завойована Римом і фактично стала однією з провінцій величезної Римської імперії. На перший план виступають сатира та історіографія, виникає новий прозовий жанр, названий пізніше романом2.

Римляни, захопивши Грецію, широко запозичили різноманітні досягнення сусідів, особливо яскраво це відбилось на літературі.

Багата культура греків стала потужним поштовхом для розвитку літератури Давнього Риму.

Римську літературу прийнято поділяти на такі етапи:

I. Література епохи Республіки (до 31 р. до н.е.).

На цьому етапі спочатку розвивається фольклор (міфи, історичні легенди, народна поезія), пізніше з’являються авторські зразки ораторського мистецтва, комедії, філософських творів і лірики.

II. Література епохи Імперії (до кінця Vст. н.е.).

Другий етап представлений найяскравішими досягненнями давньоримського красного письменства.

У творах римських авторів бачимо тих самих персонажів, що й у греків. Наприклад, у давньоримській літературі діють не лише олімпійські боги, а й такі герої, як Геракл, Одіссей (тільки під іншими іменами — відповідно Геркулес й Улісс). Особливого розквіту римська література досягає наприкінці І ст. до н.е. — на початку І ст. н.е. Цьому сприяло правління імператора Гая Октавіана Августа. Він усіляко заохочував заняття літературною діяльністю, оскільки вважав літературу могутнім чинником духовного розвитку народу. Саме в цей час творять такі видатні поети, як Овідій, Вергілій, Горацій. Цей період називають віком Августа, або золотою добою римської літератури.

1 Елліністичний — слово походить від давньогрецького еλλην, тобто “еллін, грек”. Як ви пам’ятаєте, Еллада — це самоназва Греції грецькою мовою.

2 Цікаво, що античні вчені не називали цей жанр романом, на його означення вони вживали найменування “оповідь”, “повість”, “оповідання”, “діяння” і навіть просто “книга”. Саму ж назву “роман” жанру, винайденому за часів Античності, дали вже в добу Середньовіччя.

1. Які давньогрецькі міфи ви вивчали в 6 та 8 класах? А які читали самостійно?

2. Схарактеризуйте етапи розвитку давньогрецької літератури.

3. У чому полягає специфіка літератури Давнього Риму?

4. Складіть схему “Етапи розвитку давньоримської літератури”.

До таємниць мистецтва словаНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.