Формуємо предметні та ключові компетентності - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Формуємо предметні та ключові компетентності - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Запам’ятайте!

• Однією зі специфічних ознак зарубіжної літератури є те, що це література перекладна.

• Художній переклад — різновид літературної творчості, унаслідок якої твір, що існує в одній мові, “виникає” в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.

• Давньогрецька література спрямовувала шляхи розвитку культури світової.

• Кожен народ має свої пісні та легенди, із яких зростає національна література.

• Гомер своєю творчістю завершує вікові традиції народних співців і відкриває перший етап грецької літератури.

• Образ Гамлета є вічним образом благородного й самотнього борця зі злом.

• Поема “Божественна комедія” є справжньою енциклопедією італійського життя на межі нового часу.

Знайте про ...

• Значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості.

• Сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури.

• Особливості художнього перекладу.

• Видатних представників літератури античної доби.

• Особливості культури та видатних представників італійського Відродження.

• Значення творчості Гомера, Данте, Шекспіра для поступу української літератури та світового літературного процесу.

• Імена відомих українських перекладачів творів античності, Відродження.

• Філософсько-етичні проблеми, порушені в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”.

Умійте!

• Тлумачити поняття автор, читач, діалог культур.

• Швидко й ефективно шукати інформацію, використовуючи різні джерела. Застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації.

• Використовувати електронні сайти українських бібліотек у процесі навчання й читання художньої літератури.

• Створювати електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок.

• Стисло характеризувати літературу античності.

• Аналізувати ідейно-тематичну сутність, сюжет, особливості композиції, проблематику поем “Одіссея”, “Божественна комедія” (за прочитаними уривками), трагедії “Гамлет”.

• Визначати провідні мотиви трагедії “Гамлет”, роль монологу “Чи бути, чи не бути” в розкритті образу головного героя.

• Сприймати прочитані твори у контексті відповідної доби і сучасної культурної ситуації.

• Інтерпретувати твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей.

Усвідомте важливість!

• Загальнолюдських цінностей, які сповідуються в поемі Гомера “Одіссея”.

• Ролі італійського Відродження в розвитку української та світової культури.

• Духовних цінностей, що втілені у творах літератури й мистецтва.

• Ідей гуманізму у творі доби Відродження.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.