ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

ПРОЗАМ ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТОЛІТТЯ

Наш віртуальний корабель продовжує подорож у часі та просторі, і наступна зупинка — епоха романтизму та її взаємодія з реалізмом у літературі XIX століття.

Романтизм у мистецтві виявив себе в найрізноманітніших формах та образах — від гордого самотнього бунтівника до їдкої сатиричної карикатури на людину чи явище, від героя цілком реалістичного до фантастичної істоти. Зрозуміти цю суперечливу епоху та романтизм як мистецьке явище, ознаки якого знаходимо і в сучасній літературі, допоможе знайомство з кращими романтично-реалістичними творами.

Той, хто не зазнав щастя в нинішньому світі, хто не знайшов того, що шукав, нехай заглибиться у світ книг і мистецтва чи зануриться в природу — це вічно юне втілення старовини й сучасності.

Новаліс

1. Які поняття асоціюються у вас зі словом романтизм?

2. Що ви знаєте про романтизм як літературно-мистецький напрям?

3. Як ви розумієте слова німецького романтика Новаліса?

Особливості літератури романтизму та внесок у її розвиток Е. Т А. Гофмана

Інтерактивна вправа

• Опрацюйте текст за одним із фрагментів інфографіки “Від романтизму до реалізму” зі с. 50, підготуйте стисле усне повідомлення за пропонованим фрагментом. Ознайомте ваших однокласників зі здобутою інформацією.

Етапи німецького романтизму

Етапи

Тематика, проблематика, художні особливості

Жанри

Представники

1-й етап. Ранній (енський): 1796-

1806 рр.

Ідеалізація далекого минулого (Середньовіччя), віддаленість від проблем сучасності, звернення до внутрішнього світу людини, до естетичних проблем

Міф, казка, легенда, переказ

Поет і прозаїк Новаліс, драматург Людвіґ Тік, філософ Й. Ґ. Фіхте, брати Шлеґелі

2-й етап. Гейдельберзький: 1806-1825 рр.

Вивчення й збирання німецького фольклору; відчуття трагічності буття втілювалося у фантастиці, ворожій особистості

Казка, інші види фольклору

К. Брентано, Ахім фон Арнім, брати Ґрімми

3-й етап. Швабська школа романтиків: 1815- 1830 рр.

Різка сатира на сучасне митцям суспільство, поєднання гротеску та фантастики

Фантастична повість-казка, лірика

Е. Т. А. Гофман

4-й етап. Пізній романтизм

Значна кількість літературних угруповань. Звернення до сучасності

Громадсько-політична

лірика

Г. Гейне

Особливості романтичного твору

• Немає дистанції між героєм і автором.

• Навіть негативного героя не піддають засудженню, звинувачують тільки обставини.

• У романтичному пейзажі переважають бурі, грози та інші природні катаклізми.

• Переживання героя важливіші за події.

• Романтичний герой — індивідуаліст, що зіткнувся з похмурою реальністю й прагне перебудувати світ. Розчарувавшись, він стає песимістом.

Ознаки романтизму

• Заперечення раціоналізму, культ почуттів людини.

• Увага до особистості, її індивідуальних рис.

• Провідні мотиви — самотність, світова скорбота (національна туга) та романтичний бунт і нескореність.

• Історизм творів і захоплення фольклором.

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 52 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) колективно складіть розповідь за темою “Ернст Теодор Амадей Гофман — ідеал людини доби романтизму”. (Кожен учень промовляє по одному реченню, пов’язуючи його з попереднім.)

Мистецька спадщина Е. Т. А. Гофмана

Літературна спадщина Гофмана різноманітна: романи, казки, новели, есе, критичні статті, лібрето до власних музичних творів.

Мистецька спадщина Е. Т. А. Гофмана

Розгляньте репродукцію автопортрета письменника.

1. “Таємничий. Страшний. Примарний. Магічний...” — так називали його сучасники. Які деталі автопортрета привертають вашу увагу?

2. Яким, на вашу думку, зобразив себе письменник?

Узагальнення

1. Назвіть хронологічні межі романтизму.

2. Які ознаки характерні для цього напряму?

3. Які політичні події перекреслили віру людей у розум?

4. Як події дитинства та юності вплинули на формування характеру Е. Т. А. Гофмана, його захоплення та вибір професії?

5. Які факти біографії Гофмана вам найбільше запам’ятались?

6. Наскільки, на вашу думку, політична й економічна ситуація в країні відбилася у творчості письменника?

7. Чому митець вдавався до фантастики, до сатири?

8. Якими є особливості творчої манери Гофмана?

9. У чому, на вашу думку, полягає незвичність творчої долі Е. Т. А. Гофмана?

10. Схарактеризуйте письменника за його висловлюванням та спогадами сучасників: “Художник — не професія, художник — спосіб життя” (Е. Т.А. Гофман).

Сучасники згадували Гофмана таким:

• “у ньому була зовнішня різкість: різкі рухи, гострі, високо підняті плечі, високо й прямо посаджена голова, неслухняне волосся, хода підстрибом”;

• “він говорив дуже швидко і раптом замовкав”;

• “він був не такий, як усі, наче зітканий із суперечностей: м’який, лагідний погляд — і іронічна посмішка, добрий гумор — і зла іронія”;

• “друзів у нього було мало, більшість не розуміла дивака і не любила його”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.