Конфлікт молодої людини та суспільства в романі Червоне і чорне - РОМАН XIX СТОЛІТТЯ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Конфлікт молодої людини та суспільства в романі Червоне і чорне - РОМАН XIX СТОЛІТТЯ

Життєвий і творчий шлях митця

“Ми всі марнуємо свої дні у пошуках сенсу життя. Знайте ж: цей сенс — у мистецтві”,— з упевненістю пророка стверджував Оскар Уайльд, провідник британських естетів. Закоханий у красу, Уайльд болісно переживав її зникнення із сучасного йому світу. Його називали король Життя, принц Парадокс. Спочатку піднесений, а потім знедолений сучасниками, Оскар Уайльд нині постає як міфологізований символ культури на межі XIX—XX ст. Він не тільки був автором казок, які понад століття продовжує читати весь світ, а й сам, із власної волі, завдяки особистим зусиллям став людиною-міфом, людиною-казкою.

Творчість цього письменника була новою віхою в розвитку європейського символізму.

У своє життя я вклав весь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант.

О. Уайльд

1. Пригадайте поняття декаданс, модернізм, символізм. Назвіть їхні ознак:

2. Прокоментуйте твердження О. Уайльда. Як ви розумієте його?

3. Які ще цікаві факти, пов’язані з ім’ям О. Уайльда, вам відомі?

Естетика — філософська наука про красу.

Естетизм — напрям в англійському мистецтві та літературі 1880— 1890-х р., який представили письменник, теоретик, історик мистецтва Волтер Пейтер та угруповання поетів і художників, теоретиків літератури й мистецтва — Артур Саймонс, Джон Раскін, Обрі Бердслі, Оскар Уайльд та інші, що об’єдналися навколо журналів “Жовта книга” й “Савой”. їхнім ідеалом мистецтва стала творчість майстрів Середньовіччя та раннього Відродження. Особливість естетизму полягала в тому, що він, перебуваючи поза межами пересічної моралі, діяв лише у сфері мистецтва, де “дозволене” й “недозволене” було продиктовано волею митця та підлягало суду тільки естетичних законів. Естетизм виявив переваги художньої вигадки, уяви й майстерності художника перед копією життя.

Каплиця Оскара Уайльда. Нью-Йорк. Фото Е. Бернстайн

Інтерактивна вправа

• За інфографікою зі с. 92 та іншими джерелами інформації (інтернет-ресурсами, сучасними енциклопедіями) схарактеризуйте особливості творчості Оскара Уайльда.

Етика — філософська наука про мораль.

Моральність — вид суспільних відносин, спрямованих на утвердження самоцінності особистості, рівності всіх людей. Моральність регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного життя — у праці, побуті, політиці, науці, сімейних і особистих стосунках.

Аморальність — дії, які суперечать загальноприйнятим у суспільстві нормам поведінки.

Імморалізм — цілковита відсутність будь-якої моральної оцінки певного явища.

Культ — релігійне вшанування якихось предметів або надприродної істоти; обрядовий бік релігії; надмірне звеличення чогось або когось.

Парадокс (від грец. раrаdоxоn — несподіваний, такий, що суперечить здоровому глузду) — думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глузду, хоча насправді може й не бути хибною.

Гедонізм (у перекладі з грец. насолода) — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне — аскетизм.

“Портрет Доріана Ґрея” — взірець інтелектуального роману

Всесвітньої слави Оскар Уайльд зажив після виходу друком роману “Портрет Доріана Ґрея” — взірця інтелектуальної прози, у якому відбилися філософські й естетичні погляди, життєве кредо та принципи художньої творчості автора.

Це єдиний опублікований роман Уайльда. Уперше його було надруковано 1890 р. в журналі “Ліппінкотс Манслі Мегазін”, а пізніше видано окремою книгою (1891) й доповнено особливою передмовою, яка стала маніфестом естетизму.

“Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами, які передають вишукано-химерні роздуми естета й гедоніста”,— пише про роман О. Уайльда літературознавець І. Н. Соловйова.

Інтелектуальний роман — це роман, зосереджений на аналізі певної інтелектуальної проблеми та на внутрішньому світі персонажа. Увага автора зосереджена на ідейних суперечках дійових осіб; визначальною є притчовість оповіді (параболічність), над якою читач повинен розмірковувати, щоб дійти розуміння.

Ознаками інтелектуального роману є зосередженість персонажів на розв’язанні релігійних, філософських, естетичних проблем, а також “цитування”, що полягає у запозиченні митцями різноманітних елементів текстів інших авторів, проте, на відміну від звичайного цитування, ці запозичення змінено — для реалізації нового художнього завдання. Так переосмислення чужих текстів нагадує гру.

В інтелектуальному романі О. Уайльда надзвичайно складна морально-етична проблематика, що стосується культури в найширшому розумінні цього слова. Крім літератури, тут ідеться про музику Шуберта й Ваґнера, живопис, ювелірне мистецтво, історію костюма, садівництво та ін. О. Уайльд є новатором, адже він поєднує інтелектуальний роман з елементами масової літератури (детективом, фантастикою).

Виникнення задуму, історія написання роману “Портрет Доріана Ґрея”

Роман “Портрет Доріана Ґрея” мав реальне підґрунтя. Одного разу в майстерні свого приятеля, художника Безіла Ворда, О. Уайльд побачив натурника, який вразив письменника досконалою зовнішністю. У передмові до твору автор визначив головну мету роману: вічність і велич мистецтва.

О. Уайльд написав свій твір на замовлення одного американського журналу в рекордно стислий термін — трохи більше, ніж за два тижні, тому що уклав парі: саме стільки часу йому знадобиться для створення роману. Журнальна публікація “Портрета Доріана Ґрея” мала широкий резонанс, і письменник вирішив видати його окремою книгою, доопрацювавши окремі розділи, аби зробити твір вагомішим, тобто більшим за обсягом (у тогочасній англійський літературі склалися певні традиції щодо жанру роману).

Саме для цього окремого видання О. Уайльд написав і відому “Передмову”, що містить 25 афоризмів. В афоризмах у парадоксальній формі викладена естетична теорія О. Уайльда. У квітні 1891 р., набувши нового вигляду, роман вийшов окремою книжкою.

Інтерактивна вправа

• Ознайомтеся із системою образів роману Оскара Уайльда “Портрет Доріана Ґрея” (с. 94-95). Складіть тест за наведеною інформацією для перевірки її розуміння рештою учнів.

Обкладинка книги “Портрет Доріана Ґрея” (К. : КМ-БУКС, 2017)

“Портрет Доріана Ґрея” має паралелі з багатьма творами світової літератури. Так, роману О. Уайльда передували такі твори, подібні за сюжетом і проблемами:

• роман англійця Ч. М. Метюріна “Мельмот Блукач” — історія про угоду з дияволом заради вічного життя;

• повість-казка німецького письменника А. фон Шаміссо “Дивовижна історія Петера Шлеміля” — розповідь про те, як герой продав власну тінь дияволові за успіх;

• роман Жоріса-Карла Гюїсманса “Навпаки” — оповідь про молодого аристократа, який почав жити всупереч загальноприйнятим нормам (саме цей роман згадано у творі Уайльда як книгу, що отруїла Доріана);

• повість О. де Бальзака “Шаґренева шкіра” — загадкова шкіра зменшується, виконуючи бажання бальзаківського Рафаеля де Валантена;

• повість-казка Е. Т. А. Гофмана “Крихітка Цахес...” та ін.

1. Назвіть основні факти біографії Оскара Уайльда, розкрийте їхній зв’язок з творчістю письменника. Які факти з життя письменника вразили вас? Чому?

2. Які чинники вплинули на формування світоглядних переконань і художніх уподобань Уайльда?

3. Чим письменник шокував англійське суспільство?

4. Чому поведінку митця в суспільстві називали аморальною?

5. Поясніть титули, якими наділили Уайльда його сучасники: апостол гедонії і фантазії, принц Парадокс, Шахерезада салонів, професор естетики, король Життя.

6. Пригадайте основні принципи естетичної теорії Уайльда. Із якими ви погоджуєтесь, а які заперечуєте?

7. Молодший сучасник Уайльда, Жан Кокто, якось сказав про нього: “Оскар Уайльд дорого заплатив за те, що був Оскаром Уайльдом. Але бути Оскаром Уайльдом — вершина розкоші”. Як ви розумієте цей вислів?

8. Прочитайте авторську передмову до роману. Які принципи мистецтва в ній відображені?

9. Усно опишіть свої враження від прочитаного роману “Портрет Доріана Ґрея” О. Уайльда.

Проаналізуйте!

1. Яка течія в мистецтві й літературі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. справила визначальний уплив на О. Уайльда? Стисло схарактеризуйте цю течію.

2. Перевірте своє знання англійської мови і знайдіть відповідники українською мовою до афоризмів О. Уайльда.

Правда рідко буває чистою і ніколи не буває простою.

I can resist anything but temptation.

Правда рідко буває чистою і ніколи не буває простою.

Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.

Єдиний спосіб позбутися спокуси — це піддатися їй.

The truth is rarely pure and never simple.

Щоразу, коли люди погоджуються зі мною, я завжди відчуваю, що я помиляюсь.

     

3. Прокоментуйте твердження О. Уайльда. Як ви розумієте його?

“Переказ красивих вигадок — ось справжня мета мистецтва. Адже мистецтво існує самостійно, подібно до мислення, і розвивається за власними законами. Йому немає потреби бути реалістичним у добу реалізму або спіритуальним у добу віри... Частіше за все воно задовго передбачає власну епоху і створює такі речі, що минає ціле століття, перш ніж люди навчаться розуміти ці речі, цінувати їх та насолоджуватися ними. Велика помилка всіх істориків полягає в тому, що вони за мистецтвом доби оцінюють саму добу”.

4. Які жанрові різновиди роману вам відомі? Визначте жанровий різновид роману “Портрет Доріана Ґрея”. Аргументуйте свою думку.

5. Передмова до роману містить 25 афоризмів, у яких декларовано естетичну програму автора. Прочитайте передмову до роману. Які судження є парадоксальними лише на перший погляд? Чому? Підтверджує чи заперечує у творі автор свій постулат з передмови до роману: “Художник — не мораліст”?

Луна Кеней. Ілюстрація до роману О. Уайльда “Портрет Доріана Ґрея”. 1945На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.