Формуємо предметні та ключові компетентності - РОМАН XIX СТОЛІТТЯ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Формуємо предметні та ключові компетентності - РОМАН XIX СТОЛІТТЯ

Запам’ятайте!

• XIX століття — час розквіту великих епічних форм, зокрема роману, у всіх розвинених європейських літературах. їм притаманне зображення типових характерів у зв’язку із соціальною дійсністю, яка впливає на формування та розвиток цих характерів.

• Кожна національна література має як спільні ознаки (викриття вад суспільства й людей, психологізм), так і свої особливості (натуралізм у Франції, естетизм в Англії, критичний реалізм у Росії, політичні та сатиричні течії в Німеччині тощо).

• Роман Стендаля “Червоне і чорне” — про шукання молодою людиною свого місця у світі XIX ст., її прагнення досягти успіху, вийти з нижчого стану та пробитися у вищий світ — спонукає до роздумів і сучасну молодь. Шлях до мети у будь-який спосіб зазнає краху. Кохання ж — рушійна сила, яка здатна людину як піднести, так і призвести до остаточного падіння.

• Роман Уайльда “Портрет Доріана Ґрея” увійшов до скарбниці світової літератури як пам’ятка декадентської доби. Цей багатий на парадокси твір, у якому розглянуто красу, її силу й місце в житті людини, став утіленням у художній формі провідних засад філософії гедонізму й вершиною естетизму.

Знайте про...

• Історію формування жанру роману у світовій літературі.

• Специфіку розвитку роману в XIX ст., його провідні ознаки та різновиди.

• Ознаки романтизму та реалізму у творі Стендаля “Червоне і чорне”, його художні особливості й основні думки.

• Особливості світогляду О. Уайльда й особливості його роману-парадокса.

• Українські переклади прочитаних творів.

Умійте!

• Виявляти жанрові ознаки прочитаних творів, визначати в них засоби художньої виразності.

• Аналізувати тему, проблеми, мотиви творів.

• Знаходити в критиці різні тлумачення й оцінки прочитаних романів, коментувати та аналізувати їх.

• Розкривати мрії й прагнення персонажів, їхні помилки й причини духовного занепаду, трагедії.

• Характеризувати й порівнювати романні образи у зв’язках із дійсністю, середовищем, світоглядними шуканнями митців.

• Висловлювати власні думки щодо порушених у творах проблем честолюбства, кохання, шляхів кар’єрного зростання молодих людей з народу тощо.

• Застосовувати цифрові технології для створення презентацій за прочитаним твором.

• Створювати обкладинку або рекламу улюбленого роману, коментувати свій задум.

• Висловлювати власну думку щодо суспільних і моральних питань, порушених у прочитаних творах.

• Зіставляти прочитані твори з екранізаціями, ілюстраціями тощо, критично оцінювати їх.

Усвідомте важливість!

• Гуманістичних цінностей доби переходу від романтизму до реалізму, зв’язок цих цінностей із нашою добою та їхнє значення.

• Небезпеки розриву між мрією та дійсністю, шлюбу без кохання, егоїзму та безвідповідальності в родинних стосунках, зради.

• Знання людської психології та обачного застосування цих знань.