Підсумуємо знання з теми - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Підсумуємо знання з теми - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Літературознавчо-психологічний практикум

1. Розгляньте таблицю “Філософія модернізму”. Виявіть ознаки філософії Ніцше в естетичній програмі Бодлера.

Філософія модернізму

Фрідріх Ніцше

Шарль Бодлер

Філософський дискурс

Естетична програма

Бог помер.

Сучасність — основа мистецтва.

Світ — хаос, творець — деміург.

Домінують Краса й Ідеал.

Воля та дія є втіленням мови й мислення.

Митець — дзеркало життя.

Натовп — ніщо, надлюдина — все.

Світ змінюється щохвилини, його варто

 

впіймати.

Історія мертва.

Інтелектуалізація літератури.

Декадентство — абсурд.

Ефективність образів.

Життя — діонісійська гра

Парадоксальність думок

2. Перекажіть своїми словами “рекомендації” Верлена щодо: а) обрання віршового розміру, б) добору слів, в) використання тонів і відтінків. Яка ідея об’єднує ці “рекомендації”?

3. Визначте спільні ознаки поезії А. Рембо й українського поета Богдана-Ігора Антонича. Свою думку обґрунтуйте.

На шляху

Обплетений вітрами ранок

шугне, мов циганя з води,

і на піску кричить з нестями,

обсмалений і молодий.

Ріка зміяста з дном співучим,

хвилясто хльостають вітри,

і день ховає місяць в кручу,

мов у кишеню гріш старий.

Клюють ліщину співом коси,

дзвенить, мов мідь, широкий шлях.

Іде розсміяний і босий

хлопчина з сонцем на плечах.

Б.-І. Антонич

Весна

Росте Антонич, і росте трава,

і зеленіють кучеряві вільхи.

Ой, нахилися, нахилися тільки,

почуєш найтайніші з всіх слова.

Дощем квітневим, весно, не тривож!

Хто стовк, мов дзбан скляний,

блакитне небо,

хто сипле листя — кусні скла на тебе?

У решето ловити хочеш дощ?

З всіх найдивніша мова гайова:

в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,

на вільхах місяць розклюють зозулі,

росте Антонич, і росте трава.

Б.-І. Антонич

Літературознавчо-мистецький практикум

1. Розгляньте роботу експресіоніста Анрі Матісса, який бачив Бодлера вольовим, рішучим, нескореним; в тім, душу поета автор портрета від людей приховав. Що ви на місці художника відобразили б в очах, міміці митця, щоб цей вираз передав його почуття?

2. Складіть колаж за творчістю А. Рембо. Опишіть 7-8 найбільш значущих елементів колажу, які відображають образи та ідеї різних поезій митця. Відповідь складіть як фрагмент екскурсійного супроводу в музеї А. Рембо.

3. Самостійно знайдіть в інтернеті (інших джерелах інформації) добірку жіночих акварельних портретів XIX ст. Визначте, який із них співзвучний жіночому літературному портрету у віршах П. Верлена. Свою думку обґрунтуйте.

Анрі Матісс. Верлен