Формуємо предметні та ключові компетентності - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Формуємо предметні та ключові компетентності - ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Запам’ятайте!

Поети, кажучи біблійними словами,— сіль землі. Вони швидше й тонше за інших відчувають зміни в настроях людей, у суспільстві загалом, відображаючи це у своїх творах. Французькі письменники ПІ. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо започаткували нові напрями в літературі — символізм та імпресіонізм, відбивши в художньому слові прагнення осягнути мінливість, багатоманітність і таємничість світу та протиставивши Злу Красу.

Знайте про...

• Зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі ХІХ-ХХ ст.

• Характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах.

• Основні віхи життя й творчості митців (ПІ. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо), ознаки їхнього індивідуального стилю.

Умійте!

• Аналізувати ліричні твори (цілісно й у фрагментах).

• Виявляти у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви.

• Виокремлювати символи, пояснювати їхній асоціативний зміст; розкривати зв’язок романтизму й модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму й модернізму (на зрілому етапі модернізму).

• Характеризувати взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX — початку XX ст.

• Висловлювати власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії.

• Висловлювати судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв.

• Знати й інтерпретувати українські переклади творів поетів.

• Визначати в прочитаних творах символи, створювати їхні графічні зображення, тлумачити їх.

Усвідомте важливість!

• Особистої свободи, ініціативності, обстоювання власних принципів.

• Значення краси мистецтва для розвитку особистості сучасної людини та світу.

• Зв’язку літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму (в імпресіонізмі, символізмі).

Ваша книжкова полиця

1. Бодлер Ш. Поезії : пер. з фр. / передм. Д. С. Наливайка ; післямова І. І. Карабутенка. — К. : Дніпро, 1989.

2. Верлен П. Лірика / пер. з фр. М. Рильського, М. Лукаша та Г. Кочура. — К. : Дніпро, 1968.

3. Верлен П. Романси без слів : антол. укр. пер. поезій Поля Верлена / упор., додаток О. Крушинська ; вступ, ст. О. Чередниченко. — К. : Либідь, 2011.

4. Зарубіжна література ХІХ-ХХ століття. Хрестоматія. — К. : Ґенеза, 2001.

5. Рембо А. П’яний корабель. — К. : Дніпро, 1995.

Онлайн-бібліотека

1. Енциклопедія літературних напрямів і течій. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/encyсі/techii/printout.php?num-

2. Життя і творчість Шарля Бодлера. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wwiv.refine.org.ua/pageid-2573-2.html.

3. Переклади з Артюра Рембо. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://ae-lib.org.ua/texts/rimbaud_poesie_2_ua.htm.

4. Переклади творів Бодлера українською мовою. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrcenter.com/JIimepamypa/19235/Шарль-Бодлер.

5. Поль Верлен. Біографія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// ukrcenter.com/Література/19133 / Поль-Верлен / Біографія.

6. Твори Артюра Рембо. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.ukrlib.com.ua/essay/book.php?id=74.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.