Формуємо предметні та ключові компетентності - ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Ранок 2018 рік

Формуємо предметні та ключові компетентності - ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

Запам’ятайте!

Прагнення подолати виклики доби кінця XIX — початку XX ст. (розчарування суспільства, його песимізм та зневіру, панування жорстокості, посилення розшарування на багатих та бідних) спонукало митців слова до пошуків нових шляхів у галузі драматургії. Драма-феєрія бельгійського письменника-символіста Моріса Метерлінка “Синій птах” дає відповіді на вічні питання — про життя та смерть, про ставлення до природи, про мрію, щастя та шлях до їхнього здійснення. Письменник розв’язання цих проблем цілком доручає молодому поколінню.

Знайте про...

• Сутність кардинальних змін у драматургії на межі ХІХ-ХХ ст.

• Ідейні й естетичні шукання представників “нової драми”.

• Перебіг драми-феєрії бельгійського письменника М. Метерлінка.

• Розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої) п’єси “Синій птах”.

• Міфологічну основу та символістське спрямування твору М. Метерлінка.

Умійте!

• Виокремлювати новаторські ознаки в прочитаному творі.

• Виявляти жанрові ознаки твору, розкривати особливості взаємодії різних елементів у ньому.

• З’ясовувати значення символів у п’єсі М. Метерлінка “Синій птах”.

• Зіставляти розвиток європейської та української драми на помежів’ї XIX- XX ст.

• Висловлювати погляди щодо особливостей “нової драми”, зокрема прочитаного твору.

Усвідомте важливість!

Взаємозв’язку між розвитком суспільства і літературою; сповідування загальнолюдських цінностей; щастя — це любов близьких і рідних, здоров’я, справжні друзі, уміння бачити красу природи й намагання не шкодити їй, прекрасна мрія та шлях до її здійснення.

Ваша книжкова полиця

1. Аристотель. Поетика / пер. зі старогрец. Б. Тена ; вступ, ст. і комент. Й. Кобова. — К. : Мистецтво, 1967.

2. Вороний М. Театр і драма : зб. ст. / упорядкування, вступ, ст. О. К. Бабишкіна ; приміт. Р. Г. Коломійця і О. К. Бабишкіна. — К. : Мистецтво, 1989.

3. Курбас Л. Філософія театру / упорядкування М. Лабінського. — К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

4. Липківська Г. Світ у дзеркалі драми. — К. : Кий, 2007.

5. Метерлінк М. Блакитний птах / пер. з фр., передмова, післяслово та прим. Д. О. Чистяка. — Тернопіль : Богдан, 2011.

6. Олійник О. Феномен символістської драми в системі українського модернізму // Стильові тенденції української літератури XX століття. — К. : Фоліант, 2004.

Онлайн-бібліотека

1. “Блакитний птах”. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bohd.an- books.com/upload/iblock/c4a/c4a3ac932f084 70аb43еf166 7f94с1a6.pdf.

2. Втілення принципів символістської драми у п’єсі М. Метерлінка “Синій птах”. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 12950127/ literatura/vtilennya_printsipiv_simvolistskoyi_drami _руеsі_ mеtеrІіnkа_sіnіу _рlаh.

3. Драматургія кінця XIX — початку XX століття. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.academia.edu/22289591.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.