Світова література (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас - Ковбасенко Ю.І. - Грамота 2011

Тестові завдання

1. Який з-поміж перелічених творів починається рядками: «Зброю співаю і мужа, що перший з надмор’‎їв троянських, долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський...»?

А «Іліада»

Б «Одіссея»

В «Божественна комедія»

Г «Енеїда»

2. У яку добу з'явився твір, головний герой якого виголосив: «Не думайте, що то з сваволі й гордощів мовчу я, — в грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою!»?

А Середньовіччя Б античність В Відродження Г бароко

3. Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний гекзаметром?

А Побачив я вгорі, що верховина у сонячнім світилася промінні, котрим всякчас керується людина. Тоді нараз позбувся я тремтіння, навіяного дикістю природи у ніч, що так тривожила сумління.

Б Велетень жив там потворний, що кіз і овечок отари сам випасав собі, інших оподаль. Ні з ким він не знався у самотині своїй і ніяких не відав законів.

В Штани нінащо стерті? Та по коліно море! Адже котигорошку лиш рими в голові. Як зозулясті кури, сокочуть в небі зорі, а під Чумацьким Возом — банкети дарові.

Г Люби відтінок і півтон, не барву — барви нам ворожі: відтінок лиш єднати може сурму і флейту, мрію й сон.

4. Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно

А ніжний Ахіллес Б прудконогий Ахіллес В велемудрий Ахіллес Г цілемоблищучий Ахіллес

1 Тестові завдання узгоджені з вимогами Українського центру оцінювання якості освіти до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

5. Який з-поміж названих персонажів уважається «вічним образом»?

А Харон Б Прометей В Ахілл Г Паріс

6. Хто з героїв «Пісні про Роланда» є втіленням феодального свавілля та зради?

А Роланд Б король Карл В Ганелон Г Олів’‎єр

7. Який із перелічених творів є епічною поемою?

А «Божественна комедія»

Б «Пісня про Роланда»

В «Прометей прикутий»

Г «Шинель»

8. Хто з античних поетів є одним із головних героїв І частини («Пекло») «Божественної комедії»?

А Вергілій

Б Горацій

В Есхіл

Г Гомер

9. Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний терциною?

А І серце скрипки десь тремкоче стоголосне, те серце, що труну ненавидить і в сні! Як вівтар, небеса високі і смутні, упало в кров свою світило життєносне.

Б Я був поет, піснями я прославив Анхізового сина, що із Трої пішов, як грек в огні її зоставив. Та ти чому вернувсь до дачі злої? На гору чом не сходиш пречудову, що є початком радості живої?

В Мій раю запашний, о як далеко ти! Там - радощі й любов, і все навкруг погідне, все поринає там у втіхи чистоти, все, що кохаєш там, твого кохання гідне! Мій раю запашний, о як далеко ти!

Г Руками по кишенях обмацуючи діри і ліктями світивши, я фертиком ішов, бо з неба сяла Муза! Її я ленник вірний, ото собі розкішну вигадував любов!

10. Кому з перелічених поетів належать ці рядки:

«Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі,

Що вмерти мушу я, що строки в нас малі.

Того, що суджене, боятися не треба.

Боюсь неправедно прожити на землі»!

А Адаму Міцкевичу

Б Шарлю Бодлеру

В Омару Хайяму

Г Райнеру Марії Рільке

11. Звідки Дон Кіхот дізнався про лицарів та лицарські традиції?

А із героїчних епосів Б лицарських романів В історичних хронік Г розповідей Санчо Панси

12. По скільки рядків мають строфи, з яких складається цей вірш: «Стомившися, вже смерті я благаю, бо скрізь нікчемність в розкоші сама, і в злиднях честь доходить до одчаю, і чистій вірності шляхів нема, і силу неміч забива в кайдани, і честь дівоча втоптана у бруд, і почесті не тим, хто гідний шани, і досконалості — ганебний суд, і злу — добро поставлене в служниці, і владою уярмлені митці, і істину вважають за дурниці, і гине хист в недоума в руці. Стомившись тим, спокою прагну я, та вмерти не дає любов твоя»?

А 2+3+3+2

Б 4+4+4+2

В 3+3+4+4

Г 4+4+2+4

13. Про кого Гамлет каже: 4Окраса Всесвіту! Взірець усього сущого!»?

А про людину

Б Офелію

В Лаерта

Г свого батька

14. Який художній напрям перекладається як «перлина неправильної форми»?

А імпресіонізм Б екзистенціалізм В бароко Г експресіонізм

15. Якому з-поміж перелічених літературних напрямів притаманне чітке розмежування «високих» і «низьких» жанрів?

А реалізму Б бароко В класицизму Г романтизму

16. Укажіть рядок із характерною ознакою класицизму

А широке використання звукопису, навіювання певного настрою

Б суворе дотримання чітких правил і норм В соціальний аналіз, правдоподібність зображуваного Г докорінна зміна усталених норм, нестримне експериментаторство

17. Хто написав комедію «Міщанин-шляхтич»?

А Журден

Б Клеонт В Поклен Г Дорант

18. Яку роль художньої літератури просвітники вважали провідною?

А інформаційну Б розважальну В пізнавальну Г виховну

19. Чому на початку знайомства з Маргаритою Мефістофель сказав, що не мас над нею влади?

А вона не уклала угоди з Мефістофелем Б її душа чиста, безгрішна В її серце ще не знало кохання Г вона часто ходить до церкви

20. Яким настроєм просякнуті слова Фауста:

«У філософію я вник, до краю всіх наук дійшов — уже я й лікар, і правник, і, на нещастя, богослов»?

А задоволенням від високого рівня своєї освіченості Б невдоволенням тим, що не зміг зупинитися на якомусь одному фахові, а розпорошував свою увагу на різні науки

В розчарування схоластичними знаннями, вічною потребою відкриття нових знань Г роздратуванням, що довелося, крім світських наук, вивчати й богослов’‎я

21. Який з-поміж названих персонажів уважається «вічним образом»?

А Харон Б Фауст В Журден Г Гретхен

22. Укажіть рядок із характерною ознакою романтизму

А широке використання звукопису, навіювання певного настрою

Б суворе дотримання чітких правил і норм В наявність героя-одинака, що не сприймає прагматичного оточення Г докорінна зміна усталених норм, нестримне експериментаторство

23. Яким є герой романтичного твору?

А типовий герой в типових обставинах Б незвичайний герой в незвичайних обставинах В природна людина, не зіпсована цивілізацією Г людина, чию долю завжди вирішує хтось інший

24. Кого німецькі письменники-романтики називали філістером? А обивателя

Б шанувальника мистецтва В чиновника Г чарівника

25. Укажіть жанровий різновид роману В. Скотта «Айвенго»

А соціально-побутовий

Б детективний В психологічний Г історичний

26. Яким є основний конфлікт казки-новели Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»?

А протистояння просвітителів і романтиків Б протистояння Цахеса і феї В протистояння митця і філістера Г протистояння нескореного героя й неспаведливої влади

27. Прочитайте твердження й дайте відповідь на запитання

1. У вірші «Чому троянди немов неживі...» Гейне використав образ-символ східної лірики («троянда й соловей»).

2. У вірші «Чому троянди немов неживі...» утілено романтичний мотив самотності.

А правильним є перше твердження Б правильним є друге твердження В правильними є обидва твердження Г обидва твердження є неправильними

28. Хто є автором вірша:

Зів'яла ти в краю, заквітчанім весною,

Трояндо молода, бо линули в імлі

Від тебе юні дні, злотисті мотилі,

І спогадів черву лишали за собою.

Чому так світяться громадою ясною

Зірки, до польської обернені землі?

Чи то не погляд твій, в печалі, у жалі.

Сліди повипікав огненною сльозою?

О полько! Як ти, я вмру на чужині.

Хай приязна рука мене хоч поховає!

Тут мандрівці ведуть розмови негучні.

І вчую я слова, що чув у ріднім краї.

Поет, складаючи тобі на честь пісні,

Побачить гроб і мій — для мене заспіває?

А Олександр Пушкін

Б Михайло Лєрмонтов

В Адам Міцкевич

Г Генріх Гейне

29. Укажіть рядок із характерною ознакою реалізму

А широке використання звукопису, навіювання певного настрою

Б суворе дотримання чітких правил і норм В соціальний аналіз, правдоподібність зображуваного Г докорінна зміна усталених норм, нестримне експериментаторство

30. Події повісті М. Гоголя «Шинель» відбуваються в

А Москві

Б Полтаві

В Диканьці

Г Петербурзі

31. Хто з персонажів літературного твору сказав: «Я люблю бруднити підошвами чобіт килими в оселях багатіїв — не з дріб’‎язкового самолюбства, а щоб дати їм відчути пазуристу лапу Невідворотності» ?

А Гобсек Б Раскольников В Кареніна Г Безухов

32. Творцем якої жанрової форми є Л. Толстой?

А новели

Б психологічної драми В роману-епопеї Г роману-утопії

33. Від кого Раскольников уперше почув про можливість убивства старої лихварки?

А від свого друга Разуміхіна Б від Мармеладова в трактирі В з розмови офіцера та студента в трактирі Г підслухав розмову Зосимова і Порфирія Петровича

34. До якого літературного напряму тяжіє поезія П. Верлена?

А романтизму

Б реалізму

В естетизму

Г символізму

35. Укажіть рядок із характерною ознакою символізму А широке використання звукопису, навіювання

певного настрою Б суворе дотримання чітких правил і норм В соціальний аналіз, правдоподібність зображуваного Г докорінна зміна усталених норм, нестримне експериментаторство

36. Гаслом якого літературного напряму став рядок П. Верлена

4 Найперше — музика у слові!»?

А романтизму Б реалізму В акмеїзму Г символізму

37. Укажіть рядок із характерною ознакою футуризму

А широке використання звукопису, навіювання певного настрою

Б суворе дотримання чітких правил і норм В соціальний аналіз, правдоподібність зображуваного Г докорінна зміна усталених норм, нестримне експериментаторство

38. До якого образу античності звертається P. М. Рільке у своїх поезіях?

А Прометея Б Ахілла В Орфея Г Геракла

39. Хто з письменників назвав свій твір настільки дидактичним, що він «радо тикає його під ніс усім розумникам, які, мов папуги, правлять, що мистецтво в жодному разі не може бути дидактичним»?

А Бернард Шоу Б Михайло Булгаков В Ернест Хемінгуей Г Габріель Гарсіа Маркес

40. Визначте жанровий різновид твору А. Камю «Чума»

А історичний роман Б автобіографічний роман В роман-притча Г роман-епопея

41. Визначте ідею твору Е. Хемінгуея «Старий і море»

А людину можна знищити, а здолати не можна

Б у житті є завжди місце подвигу В людина самотня й безпорадна перед силою зла Г людина від народження приречена на страждання

42. У якому творі літератури XX ст. сказано, що оповідач «задумав написати цю історію... для того, щоб не уподібнитися до мовчунів, щоб... сказати, чого навчає тебе лиха година: люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»?

А «Старий і море»

Б «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»

В «Чума»

Г «Майстер і Маргарита»

43. Що є важливою рисою творів літератури постмодернізму?

А наявність самотнього героя зі страдницькою душею

Б підкреслена схильність до пишної метафоричності та різких антитез В інтертекстуальність і іронічність Г соціальна спрямованість і дидактизмНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.