Світова література 5 клас - О.М. Ніколенко - Грамота 2013

ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА - ДЖОН КІТС - ОСКАР УАЙЛЬД - ПРИРОДА І ЛЮДИНА

ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА

Історія написання

Джон Кітс був закоханий у природу, яка постає в його віршах у різних проявах. Картини природи у творах поета зображені спокійними й прекрасними, сповнені різних звуків і барв. Вірш був створений у 1817 р. в результаті творчого змагання поетів Джона Кітса і Лі Гента в описі пейзажу.

On the Grasshopper and Cricket

The poetry of earth is never dead:

When all the birds are faint with the hot sun,

And hide in cooling trees» a voice will run

From hedge to hedge about the new-mown mead;

That is the Grasshopper’‎s — he takes the lead

In summer luxury, — he has never done

With his delights; for when tired out with fun

He rests at ease beneath some pleasant weed.

The poetry of earth is ceasing never:

On a lone winter evening, when the frost

Has wrought a silence, from the stove there shrills

The Cricket’‎s song, in warmth increasing ever,

And seems to one in drowsiness half lost,

The Grasshopper’‎s among some grassy hills.


Поезія землі не вмре ніколи,

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи.

Це коник, він поймає гори й доли,

На стернях довгий ведучи танок,

А стомиться — стихає на часок

У затінку стебла або стодоли.

Поезія землі не оніміє:

Коли зима в мовчання крижане

Поля заковує, цвіркун у хаті

Заводить пісню, що в теплі міцніє,

Нагадуючи всім, хто задрімне,

Спів коника в траві на сіножаті.

(Переклад Василя Мисика)

Коментарі

У Джина Кітса було особливе ставлення до краси й природи. Він уважав, що вони органічно поєднані між собою. Природа має різні обличчя, але всі вони прекрасні. Будь-якої пори року природа постає в усій своїй красі, тільки треба вміти її бачити, навіть у буденних проявах, простих звуках, звичайних рослинах. Призначення поета, на думку Дж. Кітса, полягає в тому, щоб знайти «живі форми» для втілення «вічноживої природи». У природі немає нічого застиглого, і мистецтво мас відображати невпинний рух природи, «Краса є правда, правда є краса, це все, що людина повинна знати на землі», — писав вій. Поезія, на думку митця, — це невичерпний потік світла, який робить яскравішими й насиченішими природні барви.

Дж. Северн. Портрет Кітса, який слухає солов’‎я в Хемпстедській пустоші. 1845 р.

Робота з текстом

1. Про що йдеться в цьому вірші?

2. Назвіть пори року, зображені у творі. Доведіть це цитатами з тексту.

3. Які картини поставали перед вами в процесі читання твору?

4. Які переживання, думки, почуття втілено в пейзажних замальовках Дж. Кітса?

5. Чиї голоси пронизують картини природи, створені поетом?

6. Як ви думаєте, чому саме цих «персонажів» обрав письменник для своїх пейзажів?

7. Які настрої викликали у вас картини природи, змальовані Дж. Кітсом у вірші? До яких роздумів вони вас спонукали?

Краса слона

У вірші «Про коника та цвіркуна» перед читачем розгортається краса природи у звичайних її проявах. Вірш умовно можна поділити на дві частини за змістом (відповідно до пори року) — літо та зима. Читаючи рядки першої частини, ми пригадуємо яскравий літній день, коли всі птахи стихають і слабшають від спекотного сонця. Нічого не чути навкруги, і тільки спів коника лунає в повітрі над луками, частоколами, над усією землею. Маленький коник у своїх стрибках і веселощах стає втіленням руху самої природи, яка ніколи не завмирає. І в цьому живому прояві природи митець убачає вічну красу. Пост словом малює художню картину, яку можна не тільки побачити за допомогою уяви, але яка також звучить, а ще вона сповнена запахом трави. Картина навіює відчуття спокою і гармонії.

У другій частині вірша природа постає вже в зимовому вбранні. Тут також усе замовкає, але це мовчання інше, не таке, як літнього дня. Мороз створив цю тишу. Усе завмирає зимовим морозним вечором, але й цієї пори року природа живе, вона має свої голоси. З-за печі лунає пронизливий спів цвіркуна, і той, хто чує його, згадує літній день і коника, що сховався серед трав’‎яних пагорбів.

• А тепер поміркуйте та знайдіть у кожній частині рядки, у яких виражено головну думку твору. Чому ці рядки, у яких утілено один і той самий зміст, відрізняються між собою кінцівкою? Про кого йдеться в передостанньому рядку вірша — хто це дрімає? Чи можна сказати, що цей «невідомий» також майстерно вписаний поетом у загальну картину природи?

1. Виразно прочитайте англійською мовою вірш Дж. Кітса. За допомогою словника і під керівництвом свого вчителя з іноземної мови перекладіть його дослівно.

2. Як звучить в оригіналі словосполучення поезія землі, яке використав В. Мисик у своєму перекладі?

3. Знайдіть у тексті оригіналу антитези.

4. Як автор описує літній день? Знайдіть відповідні слова й словосполучення.

5. Де відпочиває коник, стомившись від веселощів?

6. Як змальовано траву в цьому вірші?

7. Хто «створив» тишу зимовим вечором?

8. Знайдіть в англійському оригіналі прикметники. Які явища вони характеризують?

9. Як звучить пісня цвіркуна? Знайдіть відповідну цитату англійською.

10. Як ви зрозуміли сполучення grassy hills? Чи можна вважати його ознакою англійського пейзажу?

Переклади і перекладачі

До поезії Дж. Кітса в Україні зверталися різні перекладачі (Микола Зеров, Михайло Драй Хмара, Дмитро Паламарчук та ін.), але найбільше — Василь Мисик, якому засобами української мови вдалося відтворити не тільки основний зміст творів митця, але і їхній ритм, суголосся звуків, що створюють неповторні мелодії віршів поета.

Для обговорення

Прочитайте ще раз епіграф до розділу про Дж. Кітса й поясніть його.

Творче завдання

1. Опишіть картину літнього (зимового, весняного, осіннього) дня (ранку, вечора) (6-7 речень).

2. Продовжіть вислови і складіть речення.

Поезія для мене — це (що?) ... .

Поетичні твори ми читаємо для того, щоб (з якою метою?) ... .

У віршах ми знаходимо (що?) ... .