ІССУМБОСІ, АБО ХЛОПЧИК-МІЗИНЧИК - ЯПОНСЬКА НАРОДНА КАЗКА - НАРОДНА КАЗКА - КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Підручник Зарубіжна література 5 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

ІССУМБОСІ, АБО ХЛОПЧИК-МІЗИНЧИК - ЯПОНСЬКА НАРОДНА КАЗКА - НАРОДНА КАЗКА - КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

У народній казці “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик” відображено відлуння тих далеких часів, коли в Японії відбувалися війни, а також уявлення давніх японців про службу й людину, яка чесно служить. Іссумбосі — яскраве втілення японського національного характеру, до того ж характеру героїчного й чесного у виконанні свого обов’язку. Його чарівне походження (народження в однієї бездітної пари) і маленький зріст (малий, як мізинець) тільки увиразнюють ту величезну сміливість, якою він наділений. Іссумбосі попросив батьків відпустити його в столицю шукати кращої долі. Не забув узяти із собою й меч, зроблений з голки. У столиці він знайшов хорошу службу у вельможі1. І вельможа, і його родина оцінили найкращі якості героя — працьовитість, жвавість, кмітливість. У цій казці відтворено ідею утвердження людини з народу у вищих колах суспільства (у столиці, серед вельмож) завдяки розуму, праці, здатності чесно служити. Коли на доньку вельможі напали чудовиська, Іссумбосі не злякався і своїм мечем-голкою подолав їх. Чарівний предмет — молоток, що залишився після чудовиськ, котрих прогнав Іссумбосі, допоміг йому стати людиною звичайного зросту й одружитися з донькою вельможі. Отже, у казці “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик” прославляється не тільки сміливість і кмітливість героя, але і його відданість службі (своїй праці). У фіналі твору утверджується ідея рівності, якої досягає герой завдяки своїм особистим якостям: Іссумбосі з дружиною, його батьки та вельможа живуть усі разом у столиці в добрі й щасті.

1 Вельможа — людина, котра займає високу посаду в суспільстві.

У японських казках відтворено ті моральні цінності, що й нині поважають в Японії, — життя в злагоді з природою, чесне служіння (або праця), виконання свого обов’язку перед іншими людьми, батьками, вітчизною. Герої, які втілюють ці національні цінності, тому й називаються національними.

Коментарі

У японській культурі є особливе поняття гірі — обов’язок того, хто служить вірно й чесно. Японець не може порушити цей святий обов’язок, як і дане ним слово.

У Японії відомі дві давні столиці — Кіото й Едо (стара назва Токіо). Імовірно, що Іссумбосі подався шукати кращої долі в Кіото. У казці відтворено процес формування великих міст, куди з усіх японських островів ішли представники народу шукати службу.

Робота з текстом

1. Знайдіть в Інтернеті або в бібліотеці казку про Іссумбосі. Прочитайте. Поділіть її на частини, назвіть їх.

2. Перекажіть текст казки по частинах і повністю.

3. Чому образ Іссумбосі вважають героїчним? Доведіть.

4. У чому полягає секрет його сили?

5. Розкрийте особливості чарівної казки, аналізуючи казку “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик”.

6. Як перетворюється та яку винагороду отримує герой?

Пригадайте українські казки. Порівняйте одну з них з японською казкою “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик”.

Творче завдання

Доведіть, що казка “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик” відображає національні особливості японської культури. Визначте засоби створення національного колориту. Заповніть таблицю в зошиті.

Засоби створення національного колориту в казці “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик”

Приклади з тексту

Відображення життя в давній столиці Японії

Відображення уявлень японців про служіння — працю

Назви предметів ужитку

Імена персонажів

Мова

Перевірте себе

1. Які уявлення й вірування японців відтворено в японських казках?

2. Якими є традиційні герої японських казок?

3. Охарактеризуйте образ свого улюбленого японського героя.

4. Що нового й корисного ви дізналися про Японію та її культуру?