ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА - ДЖОН КІТО 1795-1821 - ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Підручник Зарубіжна література 5 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

ПРО КОНИКА ТА ЦВІРКУНА - ДЖОН КІТО 1795-1821 - ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Історія написання

Дж. Кітс був закоханий у природу, яка постає в його віршах у різних проявах. Картини природи у творах поета зображені спокійними й прекрасними, сповнені різних звуків і барв. Вірш був створений у 1817 р. в результаті творчого змагання поетів Дж. Кітса та Л. Гента в описі пейзажу.

Поезія землі не вмре ніколи,

Опівдні, як мовчать серед гілок

Птахи в гаю, невтомний голосок

Обнизує покоси й частоколи.

Це коник, він поймає гори й доли,

На стернях довгий ведучи танок,

А стомиться — стихає на часок

У затінку стебла або стодоли.

Поезія землі не оніміє:

Коли зима в мовчання крижане

Поля заковує, цвіркун у хаті

Заводить пісню, що в теплі міцніє,

Нагадуючи всім, хто задрімне,

Спів коника в траві на сіножаті.

(Переклад Василя Мисика)

On the Grasshopper and Cricket

The poetry of earth is never dead:

When all the birds are faint with the hot sun,

And hide in cooling trees, a voice will run

From hedge to hedge about the new-mown mead;

That is the Grasshopper’s — he takes the lead

In summer luxury, — he has never done

With his delights; for when tired out with fun

He rests at ease beneath some pleasant weed.

The poetry of earth is ceasing never:

On a lone winter evening, when the frost

Has wrought a silence, from the stove there shrills

The Cricket’s song, in warmth increasing ever,

And seems to one in drowsiness half lost,

The Grasshopper’s among some grassy hills.

Робота з текстом

1. Про що йдеться в цьому вірші?

2. Назвіть пори року, зображені у творі. Доведіть це цитатами з тексту.

3. Які картини поставали перед вами в процесі читання твору?

4. Які переживання, думки й почуття втілено в пейзажних замальовках Дж. Кітса?

5. Чиї голоси пронизують картини природи, створені поетом?

6. Як ви думаєте, чому саме цих “персонажів” обрав письменник для своїх пейзажів?

7. Які настрої викликали у вас картини природи, змальовані Дж. Кітсом у вірші? До яких роздумів вони вас спонукали?

Краса слова

У вірші “Про коника та цвіркуна” перед читачем розгортається краса природи у звичайних її проявах. Вірш умовно можна поділити на дві частини за змістом (відповідно до пори року) — літо та зима. Читаючи рядки першої частини, ми пригадуємо яскравий літній день, коли всі птахи стихають і слабшають від спекотного сонця. Нічого не чути навкруги, і тільки спів коника лунає в повітрі над луками, усією землею. Маленький коник, що стрибає та веселиться, стає втіленням руху самої природи, яка ніколи не завмирає. І в цьому живому прояві природи митець убачає вічну красу. Поет словом малює художню картину, котру можна не тільки побачити за допомогою уяви, але яка також звучить, а ще вона наповнена запахом трави. Картина навіює відчуття спокою та гармонії.

У другій частині вірша природа постає вже в зимовому вбранні. Тут також усе замовкає, але це мовчання інше, не таке, як літнього дня. Мороз створив цю тишу. Усе завмирає зимовим морозним вечором, але й цієї пори року природа живе, вона має свої голоси. З-за печі лунає пронизливий спів цвіркуна, і той, хто чує його, згадує літній день і коника, що сховався серед трав’яних пагорбів.

• А тепер поміркуйте та знайдіть у кожній частині рядки, у яких виражено головну думку твору. Чому ці рядки, у яких утілено один і той самий зміст, відрізняються між собою кінцівкою? Про кого йдеться в передостанньому рядку вірша? Чи можна сказати, що цей “невідомий” також майстерно вписаний поетом у загальну картину природи?

1. Виразно прочитайте англійською мовою вірш Дж. Кітса. За допомогою словника й під керівництвом свого вчителя з іноземної мови перекладіть його дослівно.

2. Як звучить в оригіналі словосполучення поезія землі, яке використав В. Мисик у своєму перекладі?

3. Знайдіть у тексті оригіналу антитези.

4. Як автор описує літній день? Знайдіть відповідні слова й словосполучення.

5. Де відпочиває коник, стомившись від веселощів?

6. Як змальовано траву в цьому вірші?

7. Хто “створив” тишу зимовим вечором?

8. Знайдіть в англійському оригіналі прикметники. Які явища вони характеризують?

9. Як звучить пісня цвіркуна? Знайдіть відповідну цитату англійською.

10. Як ви зрозуміли сповосполучення grassy hills? Чи можна вважати його ознакою англійського пейзажу?

Переклади і перекладачі

До поезії Дж. Кітса в Україні зверталися різні перекладачі (Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Дмитро Паламарчук та ін.), але найбільше — Василь Мисик, якому за допомогою засобів української мови вдалося відтворити не тільки основний зміст творів митця, але і їхній ритм, суголосся звуків, що створюють неповторні мелодії віршів поета.

Для обговорення

Прочитайте ще раз епіграф до розділу про Дж. Кітса й поясніть його.

Творче завдання

1. Опишіть картину літнього (зимового, весняного, осіннього) дня (ранку, вечора) (6-7речень).

2. Продовжте вислови та складіть речення.

Поезія для мене — це (що?) ... .

Поетичні твори ми читаємо для того, щоб (з якою метою?) ... . У віршах ми знаходимо (що?) ... .

Перевірте себе

1. Які пейзажі створені Дж. Кітсом у вірші “Про коника та цвіркуна”?

2. Охарактеризуйте пейзажі поета. Покажіть зв’язок між цими картинами природи.

3. Як митець досягає “оживлення” цих картин?

4. Назвіть характерні ознаки вірша як цілісного тексту й доведіть, що твір Дж. Кітса є віршем.

5. Що ви відкрили для себе нового в процесі ознайомлення з поезією Дж. Кітса?

6. Прокоментуйте висловлювання Дж. Кітса: “Краса є правда, правда є краса”; “Поезія — невичерпний потік світла”.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.