ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА - ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА - ВСТУП

Підручник Зарубіжна література 5 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА - ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ ЛЮДСТВА - ВСТУП

Єдність — у різноманітті.

Девіз Євросоюзу

Невеличке містечко Веймар у Німеччині відоме тим, що наприкінці XVIII ст. воно стало визначним центром культури. Тут жили видатні митці. Сюди в 1780-х роках приїхали письменники Йоганн Вольфганг Гете та Фрідріх Шиллер, котрі переймалися долею всього людства й думали про те, як зробити світ духовно досконалішим. Вони товаришували, палко обговорювали питання розвитку мистецтва, читали один одному свої твори. Ця дружба стала прикладом великого творчого пошуку для всіх наступних поколінь.

Й. В. Ґете та Ф. Шиллер уважали, що людей різних країн можуть духовно об’єднати мистецтво, любов до Бога, справедливість і свобода. “Станьмо дружною сім’єю, / Жити правдою й добром!” — писав Ф. Шиллер у вірші “До радості”, який звучить нині на музику Людвіга ван Бетховена як гімн Євросоюзу.

Саме тут, у Веймарі, у 1829 р. виникло поняття “світова література”. Цей термін обґрунтував Й. В. Ґете, який уважав, що між різними літературами народів світу існує певна єдність, вони мають розбіжності й разом з тим деякі спільні закони свого розвитку, можуть впливати одна на одну. Художню літературу треба пізнавати в тісних зв’язках із розвитком суспільства, історії, філософії1, культури. Наш предмет називається “Зарубіжна література”, де поєднуються різні національні літератури. Вони, як річки, упадають у безмежне море людської духовності, проте не губляться там, а створюють потужні течії, даруючи людям неповторні перлини мистецтва слова. У літературах світу, як у скарбниці, зберігаються нетлінні цінності — моральні уявлення, вірування людей, їхні традиції та звичаї, особливості життя й історії.

Пам’ятник Й. В. Ґете та Ф. Шиллеру. м. Веймар (Німеччина)

м. Веймар (Німеччина)

Музей Й. В. Ґете. м. Веймар (Німеччина)

Цікаво знати

Крім Й. В. Ґете та Ф. Шиллера, у Веймарі жили видатні композитори: Ф. Ліст, Й. С. Бах, Й. Штраус, Р. Вагнер.

Будинок, у якому Й. В. Ґете жив ум. Веймарі з 1792 до 1832 р., зберігся й до сьогодні. Сюди приїжджають туристи з усього світу.

1 Філософія — наука про пізнання буття людини та світу, яка вивчає найбільш сутнісні їхні характеристики та відносини, створює узагальнену картину світобудови та місця людини в ньому, її ставлення до світу, природи й інших категорій буття.

Зарубіжна література — сукупність різних національних літератур, які мають спільні закони розвитку, етапи, тенденції від давнини до сучасності. Національні літератури протягом віків зберігають свою самобутність, але разом із тим взаємодіють між собою й взаємозбагачуються в процесі творчого впливу, у зв’язках із фольклором, мистецтвом, філософією.

Національна література — надбання мистецтва слова певного народу, нації (українська, англійська, німецька, японська, китайська літератури та ін.).

Перевірте себе

1. Які ідеї висунули Й. В. Ґете та Ф. Шиллер, перебуваючи у Веймарі? Як ви вважаєте, чи актуальні ці ідеї для сучасності? Доведіть.

2. Як ви розумієте значення терміна “національна література”?

3. Чому художню літературу називають духовною скарбницею людства! Які скарби вона зберігає?