Прислів'я - ФОЛЬКЛОР ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ - ВСТУП

Підручник Зарубіжна література 5 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2018 рік

Прислів'я - ФОЛЬКЛОР ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ - ВСТУП

Народ скаже, як зав’яже.

Українське прислів’я

Культурам різних народів притаманне прагнення до виразного висловлювання в стислій формі, у якому виражено народний погляд на якесь явище. Такі висловлювання отримали назву прислів’я та приказки. Вони дуже подібні між собою, утім, мають і розбіжності.

Прислів’я — один із малих фольклорних жанрів, що характеризується влучністю вислову, повчальністю змісту й завершеністю судження. У прислів’ях думка виражена лаконічно та виразно. Вони узагальнюють спостереження людей над життєвими явищами, віддзеркалюють народні погляди на явища природи, господарство, суспільні відносини, родинне життя, людські чесноти та вади тощо. У прислів’ях нерідко висловлено народну оцінку того чи іншого явища. Характерною ознакою прислів’я є втілення загального в конкретному.

За змістом прислів’я можуть бути різноманітними: релігійними, історичними, про працю, природу, суспільне життя, мораль тощо. За формою прислів’я є досить стійкими. За побудовою це — прості речення (хоча інколи можливе поєднання простих речень в одне складне або поєднання 2-4 речень). На відміну від звичайних речень, прислів’я є формулюваннями, що повторюються протягом сторіч незмінно або з незначними змінами.

Прислів’я є завершеними висловлюваннями, судженнями, що не потребують додаткового пояснення чи відповідного контексту. Вони використовуються в різних життєвих і мовних ситуаціях.

До прислів’їв дуже близькими є авторські влучні висловлювання, які називають афоризмами (у них глибока думка теж виражена в лаконічній формі), або крилатими словами. На відміну від народних прислів’їв, що не мають конкретного автора (увесь народ виступає творцем), афоризми мають конкретного автора — письменника, філософа, історичного діяча тощо.

Прислів’я — малий жанр фольклору, коротке висловлювання або судження повчального змісту, містить закінчену думку, оцінку певного явища.

Японські прислів’я

Доріг тисячі — правда одна.

Орла по крилах упізнають, а людину — по вчинках.

Дома завжди добре, на чужині завжди немило.

Як ти до людей, так і вони до тебе.

Суди себе тією ж мірою, що й інших, прощай їх, як самого себе прощаєш.

Індійські прислів’я

Друг пізнається в біді, герой — у битві, чесний — у виплаті боргу, дружина — у бідності, родичі — у лиху годину.

Загоюється рана від стріли, знову піднімається зрубаний сокирою ліс, але не загоюється рана від злого слова.

Маєш честь — ти людина, а без честі — тварина.

Гарно сказане слово людини, яка не дотримується його, таке ж безплідне, як і прекрасна квітка без аромату.

Арабські прислів’я

Апетит приходить із першим шматком, а суперечка — з першим словом.

Шляхетність залишається шляхетною, навіть якщо її торкнулося зло.

Коли гніваєшся на когось, залишай місце для примирення.

Краще погоріти, ніж на чужині жити.

Хто зрадив одного, зрадить і другого.

Китайські прислів’я

Коли збився зі шляху, то можна повернутися, коли ж схибив словом, то вже нічого не вдієш.

Кавун не буває цілковито круглим, людина не буває досконалою.

Прочитаєш незнайому книжку — здобудеш доброго товариша, перечитаєш книжку — зустрінеш давнього знайомого.

Німецькі прислів’я

У словах будь як черепаха, а в справах — швидше за птаха.

Хто хоче всього здобути, той усього позбудеться.

І на Ельбі, і на Одері живуть однакові німці.

Лагідне слово краще за смачний пиріжок.

З добрим товаришем у дорозі — і пішки, а наче на возі.

Польські прислів’я

Без материнського тепла нема в хаті добра.

Краще хліб із сіллю з доброї волі, ніж марципан у неволі.

Краще власний хліб, аніж позичена булка.

Посієш вітер, пожнеш бурю.

Слово не має крил, проте облітає весь світ.

Робота з текстом

1. Виразно прочитайте прислів’я. Поділіть їх на групи: мораль, праця, природа, стосунки людей, життєва позиція.

2. Наведіть приклади 2-3 життєвих ситуацій, у яких можна використати прислів’я. У

У прислів’ях відображено особливості життя, культури, мови різних народів. В англійців побутує прислів’я: “Rain at seven, fine at eleven” (дослівно: “Дощить о сьомій, хороша погода об одинадцятій”). Це пов’язано з тим, що внаслідок складних географічних умов в Англії часто йде дощ, тому зміна погоди стала темою для багатьох прислів’їв. А от ще цікавий приклад: “А cat in gloves catches no mice” (дослівно: “Кіт у рукавичках не ловить мишей”). Це прислів’я відтворює загальновідому британську вишуканість в одязі. Леді та джентльмени в Англії здавна носили рукавички, що засвідчувало їхнє знатне походження та нездатність до простої праці. Деякі англійські прислів’я пов’язані з географічними відкриттями англійських мореплавців і мандрівників, оскільки Англія — острівна країна: “А great ship asks deep water” (дослівно: “Великому кораблю потрібна глибока вода”).

Прочитайте англійські або німецькі прислів’я мовою оригіналу. Перекладіть їх українською. Поясніть їхній зміст. Доберіть до них українські прислів’я, подібні (синоніми) і протилежні (антоніми) за змістом.

An Englishman’s home is his castle (англ.).

Every cloud has a silver lining (англ.).

Actions speak louder than words (англ.).

When it rains, it pours (англ.).

Morgenstunde hat Gold im Munde (тм.).

Freunde sind über Silber und Gold (тм.).

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper (тм.).

Nord, Süd, Ost und West, zu Haus’ ist’s am best (тм.).

Найдавніші прислів’я дійшли до нас завдяки літописним джерелам, зокрема “Повісті минулих літ”. Першу збірку прислів’їв (146 зразків) в Україні упорядкував у 1818 р. О. Павловський. Протягом 1901-1910 рр. І. Франко в шести книжках “Етнографічного збірника” опублікував понад 30 000 прислів’їв.

Для обговорення

Які прислів’я найчастіше вживаються у вашій місцевості? Назвіть їх, поясніть їхній зміст та особливості побудови.

Що спільного в змісті та формі цих прислів’їв?

Однією рукою двох жаб не впіймаєш (кит.).

За двома зайцями поженешся — жодного не здоженеш (укр.).

Де немає праці, там сакура не цвіте (яп.).

Де немає праці, там сади не цвітуть (укр.).

Не зробиш масло, не надоївши молока (фр.).

Без труда нема плода (укр.).