Зарубіжна література 6 клас

ВАШ ПОРАДНИК

Пам’‎ятка №1. Як підготуватись до виразного читання тексту

1. Уважно прочитайте текст.

2. Спробуйте уявити те, про що в ньому йдеться.

3. Визначте, що ви хочете передати під час читання (думки, почуття, настрої, риси характеру літературних героїв).

4. Поміркуйте, які слова потрібно виділити голосом, де необхідно зробити паузи (звертайте увагу на розділові знаки, а також місця, де зупинки вимагає зміст тексту).

5. Подумайте, з якою інтонацією, силою голосу та в якому темпі слід читати кожну частину тексту.

6. Пам’‎ятайте, що під час виконання твору вираз вашого обличчя повинен відповідати тим думкам і почуттям, які ви хочете донести до слухачів.

7. Не зловживайте жестами — це заважає сприйняттю тексту.

8. Обов'язково потренуйтесь у виразному читанні твору вдома. Подумайте, чи вдалося виконати поставлені завдання.

Пам’‎ятка №2 .Як підготувати різні види переказу тексту

1. Зверніть увагу на те, який саме переказ необхідно підготувати.

2. Докладний переказ передбачає передачу змісту прочитаного якомога ближче до тексту.

3. Мета стислого переказу — передати найважливіше у змісті твору (або його уривку).

4. Вибірковий переказ вимагає відтворення якоїсь частини твору (наприклад, «Перші дні життя Робінзона на острові») або матеріалу, розсипаного по всьому тексту («Доля Джона Сілвера»),

5. Готуючи переказ від імені когось із персонажів, поміркуйте, як саме він міг би розповісти про відповідні події (наприклад, Герда і маленька розбійниця з казки «Снігова королева» по-різному з погляду змісту і мовного оформлення розказали б про їхню зустріч).


Пам’‎ятка № 3. Як підготувати обґрунтовану відповідь

1. Уважно прочитайте запитання або завдання.

2. Подумайте, яку тезу (положення, що потребує доказу) ви висуватимете.

3. Доберіть аргументи (докази), які підтверджують вашу думку.

4. З метою підкреслення власного погляду під час виступу вживайте відповідні вислови (я вважаю, на мою думку, на мій погляд тощо).

5. Завершуючи відповідь, зробіть висновок.

Пам’‎ятка № 4. Як підготуватись до характеристики літературного героя

1. Знайдіть у тексті опис зовнішності літературного героя. Які елементи зовнішності змальовано? Що увиразнено в портреті?

2. Зверніть увагу на авторську характеристику дійової особи.

3. Простежте, які думки, почуття і настрої притаманні герою. Як і у зв’‎язку з чим вони змінюються?

4. Поміркуйте, як його характер розкривається у поведінці та вчинках.

5. Поспостерігайте над особливостями мовлення: що і як говорить літературний герой.

6. Доберіть матеріал про ставлення персонажа до навколишнього світу, а також ставлення до нього дійових осіб твору.

7. На основі опрацювання попереднього матеріалу зробіть висновок про художні засоби творення образу літературного героя.

8. Висловіть свою думку про літературного героя.

9. Використовуйте в розповіді цитати з тексту, прислів’‎я і приказки, які ілюструють або підтверджують основні положення характеристики.

Пам’‎ятка № 5. Як підготувати порівняльну характеристику літературних героїв

1. Підготуйте матеріал, необхідний для характеристики літературних героїв (див. пам’‎ятку № 4).

2. Подумайте, що їх об’‎єднує.

3. Чим вони відрізняються?

4. Зробіть висновки з порівняння.

5. Складіть план порівняльної характеристики літературних героїв.

Пам’‎ятка № 6. Як порівнювати художні твори

1. Зверніть увагу на такі елементи творів:

а) тема, проблеми, основна думка;

б) сюжет;

в) дійові особи;

г) художні засоби.

2. Поміркуйте, що спільного в порівнюваних творах.

3. Визначте, чим вони відрізняються.

4. Зробіть висновки з порівняння.

5. Виберіть спосіб викладу думок. Він може бути послідовний (спочатку розповідь про один твір, потім — у порівнянні з ним про другий) або паралельний (одночасне порівняння обох творів).

Пам’‎ятка № 7. Як підготувати відгук на художній твір

1. Відгук передбачає оцінку художнього твору. Він має такі складові: вступ, основна частина,висновки.

2. У вступі назвіть автора, заголовок твору, висловте думку про нього — сподобався чи ні.

3. В основній частині обґрунтуйте висловлену думку. Якщо книга сподобалась, розкажіть, чим саме, що справило найбільше враження (літературні герої, зображувані події тощо). Якщо твір не викликав захоплення, спробуйте пояснити чому.

4. Завершуючи відгук, підсумуйте висловлене.

5. Відгук може бути написаний у різних формах: стаття до стінгазети, лист автору, видавництву, другу тощо.

Пам’‎ятка № 8. Як підготуватись до написання твору

1. Обміркуйте тему твору.

2. Визначте його основну думку.

3. Складіть план твору.

4. Доберіть необхідний матеріал (епіграф, приклади до ваших тез, цитати з тексту тощо).

5. Напишіть твір на чернетці. Пам’‎ятайте, що він зазвичай містить три частини: 1) вступ; 2) основну частину; 3) закінчення.

6. Перевірте написане, орієнтуючись на подані запитання:

• Чи відповідає твір темі та складеному плану?

• Чи розкрито основну думку?

• Чи правильно розподілено матеріал за частинами?

• Чи не порушено зв'язок між реченнями?

7. Зробіть необхідні виправлення.

8. При повторному читанні приділіть увагу мовному оформленню твору.

9. Втретє прочитайте твір уголос. Це допоможе помітити повтори, немилозвучність тощо.

10. Виправивши всі недоліки, перепишіть твір у чистовик.

Пам’‎ятка № 9. Як підготуватись до рольової гри

1. Пам’‎ятайте, що рольова гра передбачає розігрування певної ситуації за ролями.

2. Ґрунтовно опрацюйте матеріал, необхідний для виконання ролі (наприклад, роль літературного героя потребує гарного знання тексту художнього твору, роль журналіста, який бере інтерв'ю в автора, — володіння інформацією про письменника).

3. Визначте вашу «акторську» мету.

4. Поміркуйте, як обраний вами персонаж міг би поводити себе в заданій ситуації. Включаючи уяву та фантазію, обов’‎язково спирайтесь на вивчений матеріал.

5. Продумайте такі складові акторського мистецтва: мовлення, рухи, вираз обличчя.

6. Під час виступу намагайтесь чітко дотримуватись своєї ролі.

Пам’‎ятка №10. Як підготуватись до гри «Впізнай слово»

1. Уважно перечитайте виноски до тексту.

2. Випишіть у зошит (або власний словничок) значення слів, які вам здаються найважчими для запам’‎ятовування.

3. Закривши підручник і зошит, спробуйте пригадати тлумачення нових для вас слів.

4. Будьте готові до гри в парах: учні пропонують один одному впізнати слово за його значенням. Переможцем вважається той, хто впізнає найбільше слів.