Зарубіжна література 6 клас

Словничок літературознавчих термінів

Алегорія або інакомовлення (від грецьк. слів інший і говорю) — спосіб художнього зображення одного явища, предмета чи істоти через інше. Наприклад, у байках під виглядом тварин зображуються конкретні люди.

Антитеза (від грецьк. протиставлення) — протиставлення в художньому тексті життєвих явищ, понять, почуттів, думок, характерів.

Байка — короткий, переважно віршований, алегоричний твір повчального змісту.

Езопівська мова — замасковане висловлювання думок за допомогою натяків, недомовок.

Епіграф ( від грецьк. напис, заголовок, оцінка) — напис перед текстом, що виражає його основну думку.

Епізод — завершена частина твору, що має самостійне значення.

Епітет — художнє означення, що виділяє, підсилює характерну рису, визначальну якість предмета, явища, поняття, дії.

Жанр — тип фольклорного чи літературного твору (казка, оповідання, повість, роман, новела тощо).

Ідея — головна думка твору.

Комічне (від грецьк. смішний, веселий) — смішне в житті та мистецтві.

Літературна (або авторська) казка — казка, створена письменником.

«Мандрівні сюжети» — використані певними авторами сюжети, які вже були відомі у фольклорі або літературі.

Міф (від грецьк. слово, розповідь) — розповідь, яка передає уявлення давніх людей про богів, легендарних героїв, походження та влаштування світу.

Міфологія — 1) наука, яка вивчає міфи; 2) сукупність міфів певного народу.

Народна казка — захоплююча розповідь про вигадані події, створена народною фантазією.

Новела (від італ. новина) — невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну подію з несподіваною кінцівкою.

Оповідання — прозовий художній твір невеликого обсягу, в якому зображено одну або кілька подій із життя персонажа (або персонажів).

Оригінал ( від латин, первісний) — первісний текст, з якого здійснюється переклад.

Переклад — передача слова, висловлювання або тексту засобами іншої мови.

Персонаж — дійова особа художнього твору, літературний герой.

Повість — розповідний художній твір середнього розміру, в якому змальовується життя літературного героя у взаєминах з навколишньою дійсністю.

Порівняння — художній засіб, що полягає у зіставленні одного предмета або явища з іншим для того, щоб глибше розкрити його, яскравіше змалювати. Порівняння допомагає побачити нові сторони в давно знайомих предметах і явищах, уявити небачене. Найчастіше порівняння починається зі слів: як, немов, наче.

Портрет у літературі (від франц. портрет, зображення) — змалювання зовнішності персонажа: обличчя, постатті, ходи, одягу, манери триматися, характерних жестів тощо. Основне призначення — дати здорове уявлення про дійову особу. Через портрет письменник може передавати характер, почуття і настрої героя, висловлювати своє ставлення до нього.

Приказка — короткий народний вислів, який містить незакінчене судження.

Прислів’‎я — короткий повчальний народний вислів із закінченою думкою.

Притча (від давньоруського те, що приміряється до чогось, приклад) — повчальний алегоричний твір, орієнтований на доведення життєвих цінностей.

Роман — великий і складний за будовою твір, у якому ши роко охоплено події, що відбуваються протягом тривалого проміжку часу, зображено велику кількість героїв.

Сюжет — низка подій, покладених в основу художнього твору.

Тема — те, про що розповідається у творі.

Фольклор (від англ. народ і мудрість) — усна народна творчість.

Художня деталь — виразна подробиця, яка допомагає уявити зображені автором картину, предмет чи характер.

Художня література (від латин, літера) — вид мистецтва, яке відображає життя за допомогою слова.

Цитата — дослівний уривок з якогось тексту або точно наведені чиїсь слова.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.