Світова література 6 клас - Ніколенко О.М. - Грамота 2014

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ВСТУП

Художній образ — краплина, у якій видно цілий світ.

Антон Чехов

Мистецтво осягає буття людства, суспільства, особистості, природи в художніх образах. Художній образ є основою будь-якого різновиду мистецтва, а також фольклору (як народного мистецтва). Художній образ поєднує реальний світ і творчий задум митця (художній вимисел), уявлення (або ідею) та конкретне, індивідуальне втілення (у предметах, явищах, особах персонажів тощо). Образність (тобто здатність до творення художніх образів) відрізняє мистецтво від інших видів духовної діяльності, наприклад, від науки, де важлива точність, а не вигадка.

Для розуміння художнього образу важливо не тільки те, який зміст у ньому втілено (ідея чи уявлення), а й те, як він створений, які засоби використовує митець для увиразнення образу (наприклад, портрет, пейзаж, мова, вчинки і т. д.). Потрібно враховувати й співвідношення одного художнього образу з іншими, його зміни в процесі розвитку сюжету твору (це стосується словесного, драматичного, музичного видів мистецтва).

Художній образ у мистецтві виконує різні функції. Він є особливим засобом пізнання світу та людини, може втілювати духовний ідеал (митця, народу, епохи, людства). Естетичне призначення художнього образу полягає в тому, що він дає насолоду людям, формує їхній естетичний смак. Нам цікаво спілкуватися з улюбленими образами протягом усього життя. Художній образ може виховувати, формуючи наші уявлення про моральні якості, призначення людини у світі, національні та загальнолюдські цінності.

За змістом розрізняють такі види художніх образів, як образи-предмети, образи-персонажі, образи-описи (зображення природи, помешкання, міста тощо), образи автора, розповідача, читача та ін.

Ті художні образи, які переходять з однієї епохи в іншу, до яких часто звертаються митці, даючи їм власне трактування, називаються традиційними Вони мають завжди усталене значення, що залишається незмінним протягом тривалого часу. Проте на нього можуть накладатися нові потрактування образу, залежно від епохи й авторського задуму. У кожній національній культурі є свої традиційні образи. Наприклад, для фольклору, художньої літератури та живопису Японії такими традиційними образами є сакура (вишня), гора Фудзі, красуня, самурай (воїн у Стародавній Японії, людина, яка служить) та ін. В Україні традиційними образами в усній народній творчості ми вважаємо калину, вербу, сонце, козака, матір та ін. Вони часто використовуються й у художній літературі.


Леонардо да Вінчі. Таємна вечеря. 1495-1498pp.

Традиційні образи здатні долати кордони окремих країн, набуваючи значення для людей усього світу. У такому випадку традиційні образи називаються бічними. Це, як правило, образи-персонажі, що мають можливості для філософського осмислення буття. Не всі традиційні образи стають вічними, бо інколи вони мають сенс тільки для конкретної нації чи народу. Проте вічні образи завжди мають ознаки традиційності. У світовій літературі вічними образами стали Христос, Богоматір (як і інші біблійні образи). Прометей, Ікар, Боян тощо.

Художній образ — це втілення загального (уявлення про життя, людину, людські стосунки, ідеали тощо) у конкретно-чуттєвій формі (тобто в предметах, явищах).

Ознаки художнього образу: конкретність, цілісність, динамізм, умовність, знаковість, діалогізм, багатозначність, життя в часі.

Традиційний образ (у художній літературі) — образ, що переходить від однієї літературної епохи до іншої, зберігається й активно функціонує протягом тривалого часу або в одній національній літературі, або в різних національних літературах.

Вічний образ (у художній літературі) — літературний образ, який за глибиною художнього узагальнення виходить за межі конкретних творів і зображеної в них історичної доби, містить невичерпні можливості для філософського осмислення буття.

Перевірте себе

1. Що таке художній образ?

2. Назвіть основні ознаки художнього образу.

3. Які функції виконує художній образ у мистецтві?

4. Які художні образи називають традиційними, а які — вічними? У чому полягає подібність і відмінність між ними? Наведіть приклади.