Світова література 6 клас - Ніколенко О.М. - Грамота 2014

«Моє серце в верховині і душа моя...» (1789) - Роберт БЕРНС 1759-1796 - ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

Коментарі

Шотландія складається з двох історико-географічних частин: Хайленде (дослівно — верховина) і Лоулендс (дослівно — низовина). Гірська частина — це суворий край із безлюдними долинами. З давніх-давен гори захищали країну від завойовників, давали притулок, їжу й водночас загартовували мужність і волю шотландців. На цій землі народилося чимало хоробрих воїнів, видатних дослідників, політиків, винахідників. Хайленде укритий лісами та гірськими річками. Поміж схилами розташовані озера, серед яких Лох-Ломонд, Лох-Несс (шотландською Loch — озеро).


1 Діалект — різновид національної мови, засіб спілкування людей, об'єднаних спільною територією, культурними традиціями, соціальною спільністю тощо.

Краєвид Хайлендса (Шотландія )

Моє серце в верховині і душа моя.

Моя дума в верховині соколом буя1.

Моя мрія в гори лине навздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

Будь здорова, верховино, любий рідний край.

Честі й слави батьківщино, вольності розмай2!

Хоч іду я на чужину, повернуся знов,

Моє серце в верховині і моя любов.

Прощавайте, сині гори, білії сніги.

Прощавайте, темні звори3 й світлії луги!

Прощавайте, пущі дикі й тіняві гаї.

Прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї!

Моє серце в верховині і душа моя.

Моя дума в верховині соколом буя.

Моя мрія в гори лине навздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

(Переклад Миколи Лукаша)

1 Буяти — 1) виявлятися на повну силу, бути в розквіті; 2) бути неспокійним, вирувати, бушувати; 3) вільно носитися, літати, ширяти.

2 Розмай — 1) те, що розвивається, в'ється, летить у різні боки; 2) квітка, яка в давнину мала магічне значення як приворотне зілля для коханого, щоб він скоріше прийшов; 3) поетичний епітет, що створює піднесений настрій, відчуття польоту, широкого простору.

3 Звори — 1) урочища, ущелини, міжгір'я, вузькі долини між горами (переважно з потоком); 2) непрохідне місце, провалля. Це діалектне слово вживається в районі Українських Карпат.

Farewell to the Highlands, farewell to the North. The birth-place of Valour, the country of Worth: Wherever I wander, wherever I rove,

The hills of the Highlands for ever I love.

Chorus

My heart’‎s in the Highlands, my heart is not here. My heart's in the Highlands, a-chasing the deer; Chasing the wild-deer, and following the roe,

My heart's in the Highlands, wherever I go.

Farewell to the mountains, high-cover'd with snow, Farewell to the straths and green vallies below; Farewell to the forests and wild-hanging woods, Farewell to the torrents and loud-pouring floods. Chorus

Якщо ви володієте іноземною мовою, порівняйте оригінал та український переклад. Як перекладач М. Лукаш відтворив народність оригіналу? Які українські слова він використав?

Робота з текстом

1. Якими ви уявили собі Шотландські тори — Хайленде?

2. Опишіть настрій ліричного героя, утілений у творі.

3. Яким вам видається образ ліричного героя?

4. Знайдіть контрасти у творі Р. Бернса, Визначте їх роль у тексті.

5. Назвіть ознаки народної пісні у вірші Р. Бернса. 

Краса слова

Слова з вірша Р. Бернса «Му heart's in the Highlands...» — це рядок із шотландської пісні «The Strong Walls of Derry» («Міцні мури Деррі1»). У приспіві об'єдналися почуття й думки ліричного героя — безмежна любов до рідних краєвидів, пам'ять про героїчне минуле. Англійською словаheart (серце) і Highlands (Хайленде) співзвучні, вони нагадують назву країни та її мешканця.

Перевірте себе

1. Чому Р. Бернса називають національним поетом Шотландії?

2. Розкрийте значення пейзажу у вірші «Моє серце в верховині...».

3. Охарактеризуйте ліричного героя поезії Р. Бернса.

4. Визначте елементи фольклору у творі «Моє серце в верховині...».

Радимо прочитати

Бернс Р. Вибране упорядники П. Кормило, Г. Дика. — К., 2010.

1 Деррі, або Лондондеррі — одне з найбільших міст у Північній Ірландії.