Світова література 6 клас - Волощук Євгенія - Генеза 2014

ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАД - ЕЗОП (V ст. до н.е) - «В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!» - МУДРІСТЬ БАЙКИ

РОЗДІЛ 1 «В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!»


ЕЗОП (V ст. до н.е)


ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАД


Молода Лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе:

— Вони кислі!

Так і в людей буває. Коли хто неспроможний досягти чогось, посилається на обставини.

Переклад Ю. Мушака

Літературний практикум

1. Робота в парах. Спираючись на поданий план, знайдіть у прочитаному творі ознаки байки.

1. Обсяг і форма твору (Яким за визначенням має бути обсяг байки і в якій формі вона може бути написана?).

2. Алегоричний характер сюжету (Які інакомовні значення мають образи Лисиці й винограду? Якими людськими рисами наділено Лисицю?).

3. Повчальний зміст (Чого навчає читача приклад Лисиці?).

4. Мораль (Як ви розумієте висловлену у висновку думку?).

2. Знайдіть! Наведіть приклади життєвих ситуацій, до яких можна застосувати сталий вислів «Лисиця і виноград».

3. Пофантазуйте! У прочитаній байці замініть образи Лисиці й винограду іншими алегоричними образами. Поясніть, чому в байці Езопа головна роль належить саме Лисиці.

Перевірте себе

1. Дайте визначення байки. Назвіть відомих байкарів.

2. Яке місце в історії літератури посідає Езоп?

3. Якою особистістю Езоп постає в легендах?

4. Поясніть значення поняття «езопівська (езопова) мова».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.