Світова література 6 клас - Волощук Євгенія - Генеза 2014

ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАД - ЕЗОП (V ст. до н.е) - «В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!» - МУДРІСТЬ БАЙКИ

РОЗДІЛ 1 «В ЕЗОПА ВЧІТЬСЯ, ДОБРІ ЛЮДИ!»


ЕЗОП (V ст. до н.е)


ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАД


Молода Лисиця побачила, що з виноградної лози звисають грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама до себе:

— Вони кислі!

Так і в людей буває. Коли хто неспроможний досягти чогось, посилається на обставини.

Переклад Ю. Мушака

Літературний практикум

1. Робота в парах. Спираючись на поданий план, знайдіть у прочитаному творі ознаки байки.

1. Обсяг і форма твору (Яким за визначенням має бути обсяг байки і в якій формі вона може бути написана?).

2. Алегоричний характер сюжету (Які інакомовні значення мають образи Лисиці й винограду? Якими людськими рисами наділено Лисицю?).

3. Повчальний зміст (Чого навчає читача приклад Лисиці?).

4. Мораль (Як ви розумієте висловлену у висновку думку?).

2. Знайдіть! Наведіть приклади життєвих ситуацій, до яких можна застосувати сталий вислів «Лисиця і виноград».

3. Пофантазуйте! У прочитаній байці замініть образи Лисиці й винограду іншими алегоричними образами. Поясніть, чому в байці Езопа головна роль належить саме Лисиці.

Перевірте себе

1. Дайте визначення байки. Назвіть відомих байкарів.

2. Яке місце в історії літератури посідає Езоп?

3. Якою особистістю Езоп постає в легендах?

4. Поясніть значення поняття «езопівська (езопова) мова».