Світова література 6 клас - Волощук Євгенія - Генеза 2014

ТАЄМНИЦІ ДАВНІХ МІФІВ - МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

РОЗДІЛ 1 ТАЄМНИЦІ ДАВНІХ МІФІВ


Літературна розминка

1. Які міфи народів світу ви знаєте? Про що в них ідеться?

2. Які фантастичні події та персонажі зображені в названих вами міфах?

Від перших кроків на історичному шляху люди намагалися розкрити таємниці Всесвіту й життя. Вони замислювалися над вельми складними питаннями. Що було, коли ще не було нічого? Як з’‎явився Всесвіт? Чому за днем настає ніч, а за зимою — весна? Куди і як рухається Сонце? Як і з чого було створено перших людей? Хто дав їм знання і навчив ремесел? Звідки взялися закони природного й суспільного життя? Відповідаючи на ці та інші запитання, наші предки складали міфи.

Літературознавча довідку

Міф — стародавня оповідь про походження й будову Всесвіту, діяння богів, таємниці народження й смерті людини, життя правителів і героїв.

Такі оповіді тривалий час супроводжувалися магічними ритуалами, танцями, піснями, ілюструвалися скульптурними зображеннями персонажів. Отож у міфі поєднувалися елементи різних царин культурного життя давніх людей. З плином часу ці елементи розвинулися в окремі галузі науки й культури, а самі міфічні оповіді увійшли до скарбниці словесного мистецтва.

Звісно, за тих часів, коли виникали міфи, ще не існувало ані наук у сучасному розумінні, ані досконалих приладів. Основним засобом пізнання світу була фантазія. Спостереження над законами природи й суспільним життям у міфах утілювалися в яскравих образних картинах, що змальовували незвичайні події та фантастичних істот (богів, напівбогів, чудовиськ, дивовижних тварин та інше). Наші далекі предки ще не відокремлювали себе від природи, а тому наділяли її людськими якостями. Вони вірили, що річки й зорі — живі істоти, а звірі й дерева мають душу... Давні люди вважали, що світ, населений різноманітними божествами, які керують їхніми долями й законами природи. Усе це відбилося в міфах.


Світ за уявленням народу фон (Африка)

Так, у давньогрецьких міфічних оповідях Сонце постає в образі бога Геліоса, який щодня проїжджає небосхилом на розкішній колісниці, оздобленій коштовним камінням.

Шлях його вкрай небезпечний, до того ж баскі, норовливі коні потребують твердої руки.

Лише Геліосу до снаги здійснити цю нелегку подорож. Завдяки його щоденним зусиллям квітне й родить земля.

Наші предки беззастережно вірили в міфи, сприймаючи зображені в них події та образи як цілком реальні. Навіть більше: зміст міфів вони вважали істинним, священним знанням, яке можна передавати лише обраним.

Усі давні цивілізації створювали власну міфологію (тобто сукупність міфів) з притаманними саме їй сюжетами, богами й героями.

Міфологія кожного народу відображає особливості його суспільних норм і життєвих уявлень, природно-кліматичних умов проживання тощо. Скажімо, для племен майя, які колись населяли територію сучасної Мексики, маїс (кукурудза) був основною їжею, а тому посідав важливе місце в їхніх міфах. Майя поклонялися богу маїсу й вірили, що саме із цієї рослини вищі сили створили людину.

Утім, за всього розмаїття різні міфології мають чимало спільного. Наприклад, у багатьох народів є міфи про походження Всесвіту.

Часто в них ідеться про те, що народженню Всесвіту передував Хаос1, із якого народилися перші космічні стихії, або перші боги. Цікаво, що сам Усесвіт нерідко зображували в образі величезного дерева, яке об’‎єднує три світи: підземний світ знаходиться в його корінні, земний — посередині стовбура, а небесний — у кроні.

Власне уявлення про походження світу мали й давні слов’‎яни. Вони вважали, що спочатку панувала безмежна Пітьма, яку пронизувало вічне Око. Якось Око пустило Сльозу-Росинку, з якої народився Першобог-Першоптах

Картина світу в міфах вікінгів

Месопотамський бог Енкі створює першу людину

1 Xаос — тут: первісний стан безформної матерії, протилежний порядку (тобто Космосу).

Сокіл із золотавим пір’‎ям, що осявало Морок. Із трьох Сльозинок, зронених Соколом на Око, утворився порослий дивовижними квітами й густими травами острів з озером Живої Води посередині. Згодом Сокіл зніс золотий жолудь, з якого постав могутній Дуб-Стародуб, укритий молодильними яблуками. Відтак Сокіл зніс ще два яйця, і з них вродилися Білий і Чорний лебеді. Вони перетворилися на двох велетів — Білобога (Володаря Світла) та Чорнобога (Володаря Пітьми). Сокіл сказав їм: «Ви є Добро і Зло, Краса і Погань, Світло і Тьма, Правда і Кривда. І ви будете завжди, будете скрізь, будете вічно, бо ви є Життя...»1

У міфологіях народів світу є також оповіді про виникнення перших людей. Зазвичай їхніми творцями виступають боги. Згідно з різними міфічними оповідями, матеріалом для «виготовлення» першолюдей були земля, пісок, глина, деревина, маїсове тісто, кокосовий горіх і навіть пальмове листя.

На основі спільних тем учені поділили міфи на тематичні групи (або цикли). Найвизначніші з них наведено в таблиці.

Тематичні групи міфів


Групи міфів

Зміст

Міфи про створення й будову світу

Пояснюють, як виник Усесвіт, як у ньому з’‎явилися світло й темрява, земля й небо, вода й вогонь; як зародилося життя і встановився світовий порядок.

Міфи про небесні тіла

Оповідають про походження, властивості, рух Сонця, Місяця та зірок.

Календарні міфи

Тлумачать рух календарного часу — зміну дня і ночі, пір року.

Міфи про кінець світу

Оповідають про загибель та відродження Космосу.

Міфи про створення людини

Оповідають про походження людей і людської спільноти.

Міфи про богів

Оповідають про богів, демонів, духів і їхні стосунки.

Міфи про героїв

Висвітлюють життя знаменитих героїв, їхні випробування й подвиги.

Міфи про тварин

Відбивають уявлення про окремих тварин як про засновників і священних покровителів певних людських племен.

1 Переказ С. Плачинди.

Зазначені тематичні групи побутують у міфологіях багатьох народів. Це пояснюється передусім схожими умовами суспільного й культурного розвитку давніх людей. Є в міфічних оповідях різних культур і подібні сюжети та образи, на основі яких виникли відповідні мотиви.

Літературознавча довідка

Мотив — сталий елемент певного сюжету, який повторюється в різних творах.

Наприклад, надзвичайно поширеним у світовій культурі є мотив всесвітнього потопу. Він бере початок у міфах про велику повінь, якою боги покарали людство за численні вади й провини. Міфи багатьох давніх цивілізацій оповідають про те, як вода знищила майже все живе на Землі. Зазвичай ідеться в них і про чудесний порятунок однієї людини або подружжя, яке започаткувало новий рід.

Не менш популярним є й мотив «золотої доби». Ідеться про часи, коли новостворені люди жили на землі в гармонії з богами й природою, дотримуючись моральних законів. Згодом вони втратили цю гармонію, заплямувавши себе гріхами та ворожнечею. Відтак людство вступило в сумну, сповнену насилля й страждань епоху, на противагу прекрасній «золотій добі», названу «залізною»...

Мозаїка на воротах богині Іштар

Цікаві подробиці

У міфах про створення світу досить часто використовується мотив космічного яйця. Наприклад, у давньокитайському міфі оповідається про те, що спочатку Всесвіт нагадував величезне куряче яйце, у якому зародився першопредок Пан-гу. Вісімнадцять тисяч років він спав і ріс уві сні, а коли прокинувся, розколов яйце на дві половини. Відтак усе легке й чисте (ян) піднялося догори, утворивши небо, а все брудне й важке (інь) опустилося додолу і стало землею. Сам Пань-гу витягнувся від землі до неба, і з його тіла народилися космічні стихії.

Цікаво, що образ космічного яйця згодом «перекочував» у казки (пригадаймо яйце, у якому було заховано смерть Кощія). Цей образ, до речі, посідає важливе місце в православній традиції святкування Великодня, де символізує воскресіння й нове життя.

На позір міфи схожі на казки. Так само, як у казках, у них зображено вигадані події та фантастичних персонажів, є певні повчання щодо законів буття. І це зрозуміло: адже казка, на думку більшості вчених, виокремилася з міфу й чимало від нього успадкувала. Однак, незважаючи на певну спорідненість, міф і казка істотно різняться. Основні відмінності між ними подано в таблиці.

Відмінності між міфом і казкою

Міф...

Казка...

1

містив «таємне знання», що як духовний заповіт предків передавалося лише обраним;

містила повчання в розважальній формі й призначалася для широкого загалу;

2

сприймався як істина, у яку беззастережно вірили;

характеризувалася втратою віри слухачів у реальність того, про що розповідала;

3

пояснював порядок життя, походження й будову світу; це пояснення мало характер «священного знання», яке містило елементи релігії, філософії, донаукових знань, звичаїв, моралі, мистецтва тощо;

відображала протистояння людських чеснот і вад: мудрості й нерозважливості, шляхетності й підступності, чесності й лукавства тощо;

4

розповідав про «перші часи», коли народжувався світ і встановлювався світовий порядок;

розповідала про казкову давнину («давним-давно», «за стародавніх часів»);

5

зображував могутні природні стихії (світло, пітьму, воду, землю тощо) й надприродні сили, а також правителів і героїв, діяння яких мали велике значення для народу й людства загалом.

зображувала чарівні сили (лихих і добрих чаклунів, чарівні речі тощо), а також казкових персонажів, учинки яких спрямовано на досягнення особистої мети — щастя, добробуту тощо (або, коли йшлося про героїчні вчинки, — на подолання злої сили, що загрожує рідному краю).

Звісно, нині давні міфи вже не сприймаються як джерело знань, Однак упродовж тисячоліть вони залишаються джерелом натхнення для письменників, малярів, композиторів та представників інших видів мистецтв.

Перевірте себе

1. Дайте визначення поняття «міф».

2. Як і чому виникли давні міфи? Чим вони відрізняються від пізніших наукових пояснень природних і життєвих явищ?

3. Назвіть основні тематичні групи міфів.

4. Доберіть до пунктів № 3 й № 5 таблиці «Відмінності між міфом і казкою» приклади з першого розділу підручника.

5. Що таке мотив? Наведіть приклади міфологічних мотивів.

6. Знайдіть! Які мотиви, характерні для міфів про створення світу, відобразилися в слов’‎янських міфічних оповідях про Першобога-Першоптаха Сокола? У яких українських і російських казках є образи, споріднені з образами із цих оповідей?