НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ГІДНО - ЧАСТИНА ТРЕТЯ ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Світова література 7 клас - Євгенія Волощук - 2015 рік

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ГІДНО - ЧАСТИНА ТРЕТЯ ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ

Редьярд Кіплінг (1865-1936)

Літературний багаж. Які твори Дж.Р. Кіплінга, написані для дітей, ви знаєте? Чим вони цікаві?

Що таке мінливість читацької прихильності, Джозеф Редьярд Кіплінг знав не з чуток. Цьому письменнику судилося спізнати славу, стати лауреатом Нобелівської премії, а відтак пережити роки публічного осуду, коли його творчість сприймалася як облудна пропаганда культу сили та імперської ідеї. Утім, час усе розставив на свої місця: нині Кіплінга шанують як талановитого митця, що попри певні світоглядні й художні прорахунки створив оригінальний образний світ.

Батьки Кіплінга були англійцями, але в пошуках екзотики1 й романтики переїхали до Індії. Редьярд зростав серед люб’‎язних і послужливих тубільців, які повсякчас намагалися догодити хазяйському синові. Місцеву мову — гінді — хлопець засвоїв раніше, ніж англійську, та й у подальшому житті почувався не так англійцем, як англоіндійцем. Підтримуючи постійний зв’‎язок з Англією, Кіплінг вважав Індію рідною країною, шанував її традиції та звичаї, любив її народ. Водночас він дещо зверхньо ставився до корінного населення, вважаючи індійців менш цивілізованими, і щиро прагнув сприяти поширенню прогресивних знань у цьому куточку Британської імперії.

Для здобуття ґрунтовної освіти батьки відправили дванадцятирічного Редьярда до Англії, де він мусив жити в чужих людей. Після раювання в Індії хлопець сприймав нову систему виховання як духовне насильство, тож відразу після випуску повернувся додому. У 1882 р. він почав працювати кореспондентом «Цивільної і воєнної газети» в місті Лaxopi.

1Екзотика — тут: те, що належить до чужої, незвичної культури.

Цікаві подробиці

То була цікава, але досить непроста робота. У пошуках матеріалу для статей Кіплінгу доводилося подорожувати країною, що потерпала від голоду, спеки й епідемій. Це потребувало від молодого кореспондента не лише витривалості, а й неабиякої відваги, день у день загартовувало його волю і моральну силу. Водночас журналістика стала для Кіплінга школою письменницької майстерності. Під час службових поїздок він ближче знайомився зі звичаями та побутом індійців, збирав місцеві перекази, легенди, повір’‎я, анекдоти. Згодом цей матеріал утворив «золотий запас», із якого письменник багато років черпав теми й сюжети для художніх творів.

Перші оповідання Кіплінга з’‎явилися у тій-таки лахорській газеті. Від звичних для англійців творів цього жанру вони відрізнялися граничною лаконічністю й змістовністю. Зважаючи на це, англійський письменник Г.К. Честертон порівнював їх з уколом, який діє «і швидко, і дуже болісно». Новими для читачів Великої Британії були також Кіплінгові сюжети, побудовані на матеріалі із життя англійських чиновників-колоністів. Зрештою дивувала публіку й незвична мова оповідань, наближена до повсякденного мовлення англоіндійців. Це надавало ще більшої виразності місцевому колориту, дбайливо відтвореному письменником у художній прозі.

Літературна кухня

Згадані вище особливості Кіплінгової прози простежуються і в його поезіях. Зазвичай їх написано від імені вигаданого персонажа (скажімо, чиновника, солдата чи матроса). Для того щоб надати таким «розповідям» правдивого звучання, автор використовує розмовні й професійні вислови, навмисне неграмотно вживає або перекручує слова. Нерідко вірші Кіплінга навіяно певними ритмами чи мелодіями. Наприклад, в основу вірша «На марші» покладено маршовий ритм:

Крок — крок — крок — крок — ми йдемо по Африці,

Все — йдем — все — йдем — по тій самій Африці —

(Скрізь — рух — рух — рух — рух чобіт угору — вниз!)

Не звільнить ніхто на війні!

Переклад М. Стріхи

Такі художні прийоми були новаторськими для сучасної митцеві англійської поезії. :

У своїй творчості Кіплінг утверджував ті людські цінності, які вважав найважливішими, — насамперед гідність і духовну силу, загартовані в життєвих випробуваннях. На думку митця, непорушними для всіх є Закон, що визначає існування спільноти, і Справа, що вимагає самовідданого служіння.

Перевірте себе

  1. Чому Кіплінг вважав себе англоіндійцем?
  2. Як досвід, набутий під час роботи в газеті, вплинув на творче становлення письменника?
  3. Що вирізняло оповідання Кіплінга на тлі класичної англійської літератури XIX ст.?
  4. Схарактеризуйте особливості Кіплінгової поезії.
  5. Які ідеї проголошував письменник у своїй художній творчості?
  6. Теми проектів. «Казки Дж. Р. Кіплінга на кіноекрані»; «Індія Дж. Р. Кіплінга»; «Чесноти героїв Дж. Р. Кіплінга».

Перед читанням. Пригадайте характерні ознаки жанру балади.

Чим літературна балада відрізняється від фольклорної?