СОНЕТ 19 - Джон До́нн (1532 - 1631) - БАРОКО ЯК ЛІТЕРАТУРИЙ НАПРЯМОК - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - 2016 рік

СОНЕТ 19 - Джон До́нн (1532 - 1631) - БАРОКО ЯК ЛІТЕРАТУРИЙ НАПРЯМОК - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Щоб мучить мене, крайнощі у всім

Зійшлися; я — клубок із протиріч;

В душі моїй зустрілись день і ніч;

Веселий щойно — враз стаю сумним,

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім,

Любов кляну й хвалу їй шлю навстріч;

Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч;

Німий в мольбі, великий у малім.

Я зневажав ще вчора небеса —

Молюсь сьогодні й Богові лещу,

А завтра вже від страху затремчу —

Й набожність потім знов моя згаса.

Коли тремтів від страху я — ті дні

Спасіння, може, принесуть мені.

Переклад з англійської Віктора Марача

Oh, to vex me, contraries meet in one:

Inconstancy unnaturally hath begot

A constant habit; that when I would not

I change in vows, and in devotion.

As humorous is my contrition

As my profane love, and as soon forgot:

As riddlingly distempered, cold and hot,

As praying, as mute; as infinite, as none.

I durst not view heaven yesterday; and today

In prayers and flattering speeches I court God:

Tomorrow I quake with true fear of his rod.

So my devout fits come and go away

Like a fantastic ague; save that here

Those are my best days, when I shake with feare.

Готуємося до роботи з творами

1. У чому полягає протистояння ренесансного і барачного світоглядів?

2. Що вам відомо про літературу бароко? Розкажіть про особливості цього літературного напрямку.

3. Які основні мотиви барочної лірики?

4. Чим пояснюється популярність ліричних жанрів у літературі цього періоду?

5. Назвіть найбільш яскравих барочних поетів.

6. Доведіть, що у їхніх творах переважають песимістичні настрої.

Працюємо над текстами творів

7. Поміркуйте, що символізують образи в поезіях Луїса де Гонгори.

8. Знайдіть приклади антитези.

9. «Розшифруйте» головну думку твору.

10. Зробіть висновок про те, як барочне песимістичне світобачення відобразилося у вірші «Галерник».

11. Якою є основна думка збірки Джона Донна «Священні сонети».

12. Чим її тематика відрізняється від тематики збірок Данте, Петрарки і Шекспіра?

13. Яким сприймається життя у сонетах Джона Донна?

14. Прокоментуйте думку із сонета № 19 про те, що людина — це «клубок із протиріч».

15. Чому смерть є бажаною для ліричного героя поезій Джона Донна?

16. Випишіть у робочий зошит із сонетів приклади використання прийому контрасту.

17. Прочитайте сонет № 19 Джона Донна мовою оригіналу.

18. Порівняйте оригінал з перекладом українського перекладача Віктора Марача.

Застосовуємо теоретичні поняття

19. Доведіть, що вірші Джона Донна належать до сонетів.

20. Визначте різновид сонета № 19, написаного англійським поетом.

21. Складіть схему римування сонета № 19.

Виконуємо творчі завдання

22. Поміркуйте, для вас властиве оптимістичне чи песимістичне світосприйняття.

23. Якщо ви хотіли би написати вірш, сповнений життєрадісного настрою, то яку тематику обрали би для нього?

24. Запишіть у свій робочий зошит 5 алегоричних образів, які би ви використали у своїй поезії.

25. Поясніть зміст обраних вами алегоричних образів.