СЛОВНИЧОК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - 2016 рік

СЛОВНИЧОК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Алего́рія (з грецької мови — «інше говорю») — інакомовлення. Алегорією називають художній прийом, за допомогою якого риси людської вдачі, почуття, явища передають через образи рослин, тварин, предметів чи явищ природи.

Антите́за — протиставлення. За допомогою антитези підкреслюють контраст, різку протилежність образів, характерів, думок, явищ, понять, подій тощо. Для створення або підкреслення антитези часто використовують слова-антоніми.

Ба́йка — невеликі прозові або віршовані твори повчального характеру й алегоричного змісту.

Герой літературного твору (або персонаж) — дійова особа художнього твору, змальована всебічно, наділена яскраво окресленим характером. Героєм у творі може бути не лише людина. Ним можуть виступати тварина, предмет, явище. Проте терміни «персонаж», «дійова особа» вживають лише щодо людей.

Розрізняють головних, другорядних та епізодичних героїв твору.

Гу́мор — незлостиве и веселе зображення дійсності і людей.

Діало́г (із грецької мови — «бесіда», «розмова між двома особами») — мова двох або кількох персонажів.

Епі́тет (із грецької мови — «прикладка», «прізвисько», «додаток») — це образне означення особи, предмета, явища.

Ідея художнього твору — основна думка про зображені у творі життєві явища, події та характери.

Інве́рсія — непрямий порядок слів у реченні, який створює особливу емоційну виразність мови твору.

Іро́нія — прихована насмішка над явищем чи особою, про які говорять у позитивному тоні, маючи на увазі зовсім протилежне.

Ка́зка (від «казати», «розказувати») — розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події.

Компози́ція (від латинського compositio — «поєднання», «склад») — будова художнього твору, певна послідовність та взаємозв’‎язок усіх його частин.

Ліричний герой — це особа, чиї думки, почуття, настрої та переживання виражаються у ліричному творі.

Мета́фора (з грецької мови — «перенесення») — це слово чи словосполучення, вжите у переносному значенні. Метафора розкриває сутність та особливість одних явищ через інші, ґрунтуючись на подібності їхніх властивостей і ознак.

Мистецтво — це творче відображення дійсності за допомогою художніх образів.

Міфи — давні священні оповіді про виникнення світу і створення людини, про діяння богів та героїв.

Оповіда́ння — невеликий прозовий художній твір, у якому описується одна чи кілька подій життя людини. Оповіданню здебільшого притаманна невелика кількість дійових осіб, скупа характеристика героїв, стислі описи.

Оригіна́л (із латинської мови — «первісний») — це текст літературного твору, опублікований тією мовою, якою його написав автор. Відповідно мову, якою автор написав свій літературний твір, називають мовою оригіналу.

Пейза́ж (із французької мови — «місцевість», «країна») — зображення картин природи (описи місцевостей, картини моря і неба, види сіл і міст).

Переклад художнього твору — це відтворення змісту та форми літературного твору, написаного однією мовою за допомогою засобів іншої мови.

Повість — розповідний твір, що вважається проміжним жанром між оповіданням та романом. На відміну від оповідання, повісті притаманні ширше охоплення подій життя головних героїв, більша кількість персонажів та їх повніша характеристика, широке використання описів.

Порівняння — це зображення істоти, предмета чи явища на основі зіставлення з іншими.

Портрет (від французького portrait) — зображення у художньому творі зовнішнього вигляду, рухів, виразу обличчя людини, її одягу тощо.

Ритори́чне запитання — питання, що не потребує відповіді. Ця фігура поетичної мови використовується для підсилення уваги, підтвердження думки. Також для підсилення емоційного впливу використовують риторичні вигуки, риторичні звертання.

Рома́н — великий розповідний твір, який змальовує широке коло подій та охоплює долі багатьох дійових осіб.

Сати́ра — гостре засудження та осміяння негативних рис характеру людини та негативних явищ в житті суспільства.

Тема художнього твору — це коло подій та явищ, які зображуються у творі й стали основою авторської оповіді.

Фолькло́р (з англійської мови — «народна мудрість», «народне знання») — вид словесного мистецтва. Автором фольклорного твору є народ, а літературний твір завжди має конкретного автора — письменника.

Художній конфлікт — це суперечність, що зумовлює розвиток подій у творі.

Художній образ — це творче відображення будь-якого життєвого явища чи ідеї; з його допомогою створюється вигаданий художній світ.

Художня деталь — характерна риса чи подробиця, слугує глибшому та яскравішому змалюванню картини дійсності чи образу.

Сайти бібліотек, ресурсами яких ви можете скористатися:

1. Бібліотека світової літератури - оригінали та переклади (Library of the world literature - original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.

2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/

3. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.

4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/

5. Львівська обласна бібліотека для дітей: http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/

6. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.

7. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.

ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ1

Джо́натан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина)

Джордж Ба́йрон «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда»

Олександра Пушкін «Євгеній Онєгін»

Михайло Ле́рмонтов «Герой нашого часу»

Оноре́ де Бальза́к «Гобсек»

Микола Гоголь «Ревізор», «Шинель»

Ге́нрік І́бсен «Ляльковий дім»

Берна́рд Шо́у «Пігмаліон»

Шоло́м-Але́йхем «Тев’‎є-молочар»

Михайло Булгаков «Собаче серце»

Рей Бре́дбері «451° за Фаренгейтом»

Е́рік Сігел «Історія одного кохання»

СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ

Акутага́ва Р.

«Ніс» та інші твори

Бальзак О.

«Батько Горіо́», «Шагрене́ва шкіра»

Гюго В.

«Собор Паризької Богоматері»

Купрін О.

«Гранатовий браслет»

Меріме П.

«Кармен»

Оруел Дж.

«Ферма тварин»

По Е.

«Ельдорадо» та інші твори

Пушкін О.

«Повісті покійного Бєлкіна» (1 за вибором)

Ремарк Е. М.

«Три товариші»

Сенкевич Г.

«Камо грядеши?»

Стругацькі А. і Б.

«Важко бути богом»

Космовська Б.

«Позолочена рибка»

Нестлінгер К.

«Маргаритко, моя квітко»

1 За програмою «Зарубіжна література» для 9 класу, з внесеними поправками у 2015 році.
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.