ІЗ КНИЖКИ «VITA NUOVA («Нове життя») - ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265-1321) - ЛІТЕРАТУРА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Підручник Зарубіжна література 8 клас - Ю.І. Ковбасенко - Літера 2016

ІЗ КНИЖКИ «VITA NUOVA («Нове життя») - ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265-1321) - ЛІТЕРАТУРА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ХІ

В своїх очах вона несе Кохання, -

На кого гляне, ощасливить вмить;

Як десь іде, за нею всяк спішить,

Тріпоче серце від її вітання.

Він блідне, никне, множачи зітхання,

Спокутуючи гріх свій самохіть.

Гординя й гнів од неї геть біжить.

О донни, як їй скласти прославляння?

Хто чув її, - смиренність дум свята

Проймає в того серце добротливо.

Хто стрів її, той втішений сповна.

Коли ж іще й всміхається вона,

Марніє розум і мовчать уста.

Таке-бо це нове й прекрасне диво.

Переклад Миколи Бажана

XVI

Хто в гроні дів мою угледить панну, -

Побачить вроди чистий ідеал.

Возношу Богу похвалу похвал,

Коли бодай здаля на неї гляну.

Вона розбуджує печалі шану,

Високих почувань святий хорал;

Зарозумілості крикливий шал

В покору перетворює рахманну.

Їй не потрібна слава голосна!

Мов нагороду, ласку поважання

Всім за смиренність воздає вона.

Благословенні помисли й діяння

Краси! Хто серцем дух її спізна,

Той буде завжди снити про Кохання.

Переклад Дмитра Павличка

Сонет (італ. sonett від Прованс. sonet - пісенька) - усталена поетична форма, що складається з 14 рядків, написаних п’‎ятистопним або шестистопним ямбом, які утворюють два катрени (чотиривірші), об’‎єднані між собою спільною римою, і два терцети (тривірші), теж об’‎єднані спільною римою: abab abab cdc dcd (або cde cde).

Така форма сонета виникла в Італії в XIII ст. і отримала назву італійського. Класичний італійський сонет будувався за суворими законами: вірш складається з чотирнадцяти рядків; спільна рима між катренами і терцетами відсутня; значуще слово в сонеті може вживатися лише один раз; останнє слово має бути смисловим ключем усього вірша; зміст розгортається за схемою: теза - розвиток тези - антитеза - синтез.

Н. Буало (про сонет) З «Мистецтва поетичного»

...На біду зохоченим до рими, -

Примхливий бог отой1, навчаючи співців,

Сонет суворими законами обвів.

У двох катренах там одна пасує міра,

І рими дві лише давати має ліра,

А далі - шість рядків, щоб вивершить сонет,

Розкласти в дві строфи повинен вміть поет.

Сваволі жодної не можна тут дозволить:

Сонета той не дасть, хто в розмірі сваволить,

Бліді до виразних приточує слова

І двічі вислову однакого вжива.

Красу високу ми у формі цій найдемо:

Сонет довершений варт цілої поеми.

Переклад Максима Рильського

1Тут - Аполлон.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Що називається сонетом? Доведіть, що подані вірші Данте є сонетами. Чи порушує поет правила написання сонету?

2. Яку роль у розвитку світової літератури відіграє збірка Данте «Нове життя»?

3. Чи можна вважати випадковим ім’‎я ліричної героїні сонетів Данте?

4. Які почуття і поривання пробуджує кохання, оспіване в сонетах?

5. Чому загальний іменник «кохання» у сонетах пишеться з великої літери?

6. Випишіть із тексту сонетів метафори, які вразили вас найбільше. Поясніть свій вибір.

7. Поясніть, яку роль у композиції та розумінні сонетів відіграють останні слова: «диво» та «Кохання».

ВІДЛУННЯ

1965 року в київському видавництві «Дніпро» вийшла «Vita Nuova» у перекладі М. Бажана, І. Драча, В. Житника, В. Коротича, Д. Павличка, А. Перепаді за редакцією Г. Кочура. Ілюстрував збірку Григорій Гавриленко. Створена художником Беатріче - це світлий образ земної жінки й водночас ангел, що ніби зійшов із давніх фресок, і навіть дерева за спиною Дантової коханої нагадують крила.

Григорій Гавриленко. Беатріче