Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Відображення світоглядних зрушень у мистецтві XVII століття - ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В XVII СТОЛІТТІ - ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

§ 1. ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В XVII СТОЛІТТІ

Відображення світоглядних зрушень у мистецтві XVII століття


Сутність тих змін, які відбувалися у світогляді людини на початку XVII ст., яскраво виявилися у творчості генія доби Відродження В. Шекспіра. Сучасні дослідники одностайні в думці, що саме на межі двох століть у світосприйнятті Шекспіра відбувається різкий перелом. Гуманізм Шекспіра до 1600 року — це гуманізм доби Відродження, гуманізм, який утверджує безмежну красу вільної й діяльної людини, яка скинула ланцюги середньовічного самозречення. Гуманізм Шекспіра після 1600 року — це трагічний гуманізм, сповнений розчарувань у людині, її природі й можливостях.

Соціальні потрясіння на межі століть, братовбивчі війни між протестантами та католиками, нові наукові відкриття — все це неминуче викликало зміни у світогляді людини того часу. Усе більше усвідомлюючи свою залежність від ірраціональних сил, людина перестає відчувати себе центром світобудови, більше того, з’‎ясовується, що ніякого центру світу взагалі немає. Тим гостріше у свідомості мислячих людей постає запитання: що таке людина на цій Землі? На зміну переконанню в абсолютній самоцінності особистості приходить більш складне уявлення про людину. Це нове усвідомлення людської природи яскраво висловив Б. Паскаль у своїх «Думках»: «Що за химера — людина, який феномен, яке чудовисько, який хаос, яке джерело суперечностей, яке диво! Суддя усього на світі, дурний хробак землі, скарбник і охоронець істини, клоака несталості й омани, слава і непотріб Всесвіту». Людина велична, але водночас слабка; вона намагається пізнати світ, але світ виявляється таким безмежним, що його неможливо пізнати, людина вільна, але водночас залежна від таємничих сил, які, можливо, ніколи не будуть пізнані. Таке складне сприйняття людини та світу і виявилося в мистецтві XVII ст. Одні митці прагнули показати саме ілюзорність, мінливість буття. Інші намагалися хоча б у мистецтві гармонізувати хаос. Так почалося формування двох художніх напрямів — бароко та класицизму, які й стали яскравим виявом творчих шукань митців XVII ст.

Поміркуйте і дайте відповідь

Визначте особливості духовного життя Європи XVII ст.

Пригадайте найважливіші соціально-політичні події XVII ст. Який вплив мали ці події на формування свідомості людини? Відповідь обгрунтуйте.

Дослідіть самостійно

Розгляньте енциклопедичні сторінки «Мислителі, які змінили уявлення про світ». В яких галузях науки XVII ст. людство зробило фундаментальні відкриття? Який вплив мали ці відкриття на життя людини?