Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Сутність поняття «бароко» - БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

Ми осягаємо істину не лише розумом, а и серцем.

Саме серцем ми пізнаємо перші принципи,

і марно розум, не маючи в них опори, силкується їх спростувати.

Б. Паскаль

Людині XVII ст. відкрилася сила власного розуму, її внутрішніх можливостей. Вона намагалася проникнути в глибини світу і своєї душі, та чим більше пізнавала, тим більше натрапляла на загадки й суперечності. Світ у людських уявленнях утрачав єдність і гармонійність. Він прекрасний у своїй безмежності, але що таїть у собі ця безмежність — невідомо. Цей складний і суперечливий світ, сповнений реального трагізму, боротьби різних начал та стихій, і спробувало осягнути мистецтво бароко.


Сутність поняття «бароко»


Слово «bаrrоссо» (бароко) існувало в кількох мовах — португальській, італійській, латині, іспанській — задовго до того, як ним почали позначати мистецький напрям, і мало кілька різних значень: перлина неправильної форми; вид фінансової операції; найменування силогізму (логічного доказу, який складається з трьох частин). Об’‎єднував же такі різні значення слова «бароко» його непрямий зміст: «дивний», «неправильний», «химерний». До мистецьких явищ (музики, архітектури) це слово почали застосовувати у другій половині XVIII ст., а до літератури — лише у XIX ст. У сучасному мистецтвознавстві та літературознавстві словом «бароко» позначають стиль у мистецтві XVII століття, художній напрям цієї доби й саму епоху.