Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Образ Фауста у світовій літературі - ОБРАЗ ФАУСТА ЯК УТІЛЕННЯ ДИНАМІЗМУ НОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ПРОВІДНІ ОБРАЗИ ТРАГЕДІЇ - ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

Фауст — історична особа. Він жив у першій половині XVI століття, був ученим, займався магією та астрологією. Його образ уперше з’‎явився в німецькій народній книзі XVI століття, створеній на основі

народних переказів та легенд. У ній розповідалося про те, як чорнокнижник і маг Фауст підписав кров’‎ю угоду з дияволом.

У 1587 році друкар із Франкфурта-на-Майні Йоганн Шпіс видав власну обробку легенди про Фауста під назвою «Повість про доктора Фауста,знаменитого чаклуна і чорнокнижника, про його договір з дияволом, його пригоди і діяння, про заслужену кару його; запозичена головним чином з його паперів». У повісті йдеться про те, як Фауст віддав душу дияволу, «зрікся Бога й усіх християн», про його мандри на землі й укосмосі. Він викликає тіні Александра Македонського і Єлени Спартанської, яка народжує йому сина Юстуса. Коли закінчився термін угоди, знайшли тіло Фауста, покалічене чортами. Повість завершується зверненням до читачів, щоб «кожен християнин, особливо люди гордої, допитливої і впертої натури, навчилися Бога боятися, а від чар, заклинань та інших справ чортячих — тікати». Твір Шпіса був дуже популярним і викликав цілу низку наслідувань.


Ежен Делакруа. Фауст 1882 p.

У 1592 році вийшла друком перша драматична обробка відомої легенди — «Трагічна історія доктора Фауста» Кристофера Марло, де автор поетизує головного героя і порушує філософські питання — проблему добра і зла, «чесного» і «нечесного» знання, «спасіння душі». У кінці п’‎єси Фауст виголошує звернений до Бога трагічний монолог, в якому вимолює спасіння своєї душі. Образ Фауста у трактуванні Марло знайшов своє втілення в лялькових виставах, які йшли в Німеччині до середини XIX століття.

У 1599 році Генріх Відман опублікував свою «Історію Фауста», яка містила нові легенди про вченого-чорнокнижника. У 1674 році з’‎явилося «Життя Фауста» І. Н. Порітцера, а в 1725 — «Життя Фауста» невідомого автора. Усім названим творам властиве негативне ставлення до образуФауста через складену вченим угоду з дияволом.

Легенду про доктора Фауста збирався використати і Г. Е. Лессінг, за задумом якого герой мав потрапити після смерті в рай, але сама п’‎єса не дійшла до нас — залишилися тільки її план та кілька сцен.

«Фауст» Гете відрізняється від усіх попередніх обробок давньої легенди, передусім, образом головного героя. Це фігура грандіозна, велична, всеосяжна. В образі його митець утілив одвічну боротьбу добра і зла в душі людини. Він поставив Фауста у центрі Всесвіту, природи, на перехрестя різних часів і культур. Таким чином історія морального вибору людини набула всесвітнього значення.

Після Гете до образу Фауста зверталися О. Пушкін, М. Лєрмонтов, О. Блок, Т. Манн та інші письменники. Ця традиція не переривається й нині.

Чудові ілюстрації до «Фауста» Гете намалювали французькі художники Е. Делакруа, Г. Доре та А. Шеффер. Великий твір надихнув і таких різних художників, як М. Врубель і Р. Кент. За мотивами трагедії композитор Ш. Гуно написав оперу «Фауст», а А. Бойто — оперу «Мефістофель». До твору Гете писали музику також Л. ван Бетховен, Г. Берліоз, Ф. Ліст, Р. Вагнер, М. Глінка, М. Мусоргський, П. Чайковський, А. Шнітке.

Поміркуйте і дайте відповідь

З’‎ясуйте схожість і відмінності між Фаустом і Вагнером. На боці якого героя симпатії Гете?

Хто такий Мефістофель? Як ви розумієте цей образ? Чому він каже про себе: «Я — тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»? Якою є роль Мефістофеля у творі?

Яким випробуванням піддає Мефістофель Фауста в першій частині трагедії?

З’‎ясуйте символічне значення сцен «Авербахів склеп у Лейпцигу», «Відьмина кухня», «На вулиці», «біля міського муру», «Ніч», «Вальпургієва ніч» та ін. Яким із кожної ситуації виходить Фауст?

Чи вдалося Мефістофелю довести, що людина — лише «тварина із тварин»?

Яким постає Фауст в останньому монолозі другої частини?

Дослідіть самостійно

Розкрийте сутність духовних шукань Фауста (на підставі першої частини твору).

Схарактеризуйте образ Маргарити, розкрийте її трагедію.

Дайте своє трактування фіналів першої і другої частин твору.

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему «Що є людина на землі?» (за трагедією Й. В. Гете «Фауст»).