Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Художня своєрідність п'єси - ФРІДРІХ ШИЛЛЕР - ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА - ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

Драма «Вільгельм Телль» — глибоко народний твір, пройнятий демократичними ідеями. У ньому на історичному матеріалі показано життя народу та його боротьбу за незалежність. П’‎єса відзначається поліфонізмом звучання. Масові сцени, діалоги, монологи героїв відтворюють складну історичну епоху. У п’‎єсі звучить сам голос народу, відображено його прагнення та ідеали. Автор вдало поєднує міф і реальність, історію і вигадку. Використовуючи легенди давніх часів, він силою поетичної майстерності надає своїй оповіді актуального змісту.

У драмі наявні елементи романтизму: протиставлення двох світів — світу волі, народного життя і світу насильства; ствердження романтичного типу особистості в образі Вільгельма Телля; культ стихійного, емоційного начала, романтична символіка (образи бурі, бурхливого потоку, скель, хвиль тощо). Важливу роль у драмі відіграє природа, що стає засобом розкриття внутрішнього стану персонажів, їхніх думок та ідеалів. Оспівування унікальності людської особистості, віра в її можливості, волелюбний пафос також є проявами романтизму.

Разом із тим у драмі виявилися й риси «веймарського класицизму». Багатьма героями твору керує розум, майже всі вчинки героїв логічно вмотивовані, а союз трьох кантонів обумовлений легендою про єдиний народ, яку розповідає Штауффахер. Чітка композиція драми, простота конфлікту, ідея громадського служіння, зіткнення почуття й обов’‎язку (Руденц), статичність і однозначність деяких образів, контрастність персонажів — усе це свідчить про вплив класицизму на творчість Шиллера.

Ідея свободи поетизується митцем у романтичних формах, але водночас вона є певним абсолютом, зразком для наслідування. Автор повчає читачів, веде їх до усвідомлення волі як життєвої необхідності, впливаючи і на їхній розум, і на почуття. Переплетіння романтичних і класицистичних традицій у драмі цілком обумовлене прагненням до відновлення порушеної гармонії у світі й душі особистості, що становить головну ідею твору.

Перевірте себе

Які історичні події відображено у драмі «Вільгельм Телль»?

Чому п’‎єса звучала актуально в умовах тогочасної Німеччини?

Які філософські проблеми порушуються у творі?

Які два світи протиставлені у драмі?

Хто із селян відіграє провідну роль у створенні союзу трьох кантонів?

Які питання обговорювалися в Рютлі?

Як Штауффахер переконує присутніх?

Якою була точка зору Мельхталя?

Чому Вільгельма Телля не було в Рютлі?

Поміркуйте і дайте відповідь

Як зображено народ протягом твору? Чи можна говорити про динаміку цього збірного образу?

Доведіть, що образи представників народу індивідуалізовані.

Оцініть значення образу Руденца у п’‎єсі. Що спонукало його зрадити свій народ? Як повертається відступник? Чи приймають його до своїх лав селяни?

Які вчинки свідчать про героїзм Вільгельма Телля?

Який епізод є кульмінацією твору? Як у ньому розкривається характер героя?

Чи протиставлений Вільгельм Телль народу?

За що Вільгельм Телль покарав Геслера? Чи було це тільки помстою? Обгрунтуйте свою думку.

Навіщо автор зіставив образи Парріціди та Вільгельма Телля в кінці твору? Чим учинок Вільгельма відрізняється від учинку Парріціди? Якими мотивами керувалися обидва персонажі?

Яка основна думка твору? У якій сцені вона звучить найвиразніше?

Дослідіть самостійно

Схарактеризуйте образ Вільгельма Телля.

Визначте художні особливості драми Шиллера «Вільгельм Телль».

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему «Духовні спадкоємці Вільгельма Телля».

атеріалі показано життя народу та його боротьбу за незалежність. П’‎єса відзначається поліфонізмом звучання. Масові сцени, діалоги, монологи героїв відтворюють складну історичну епоху. У п’‎єсі звучить сам голос народу, відображено його прагнення та ідеали. Автор вдало поєднує міф і реальність, історію і вигадку. Використовуючи легенди давніх часів, він силою поетичної майстерності надає своїй оповіді актуального змісту.

У драмі наявні елементи романтизму: протиставлення двох світів — світу волі, народного життя і світу насильства; ствердження романтичного типу особистості в образі Вільгельма Телля; культ стихійного, емоційного начала, романтична символіка (образи бурі, бурхливого потоку, скель, хвиль тощо). Важливу роль у драмі відіграє природа, що стає засобом розкриття внутрішнього стану персонажів, їхніх думок та ідеалів. Оспівування унікальності людської особистості, віра в її можливості, волелюбний пафос також є проявами романтизму.

Разом із тим у драмі виявилися й риси «веймарського класицизму». Багатьма героями твору керує розум, майже всі вчинки героїв логічно вмотивовані, а союз трьох кантонів обумовлений легендою про єдиний народ, яку розповідає Штауффахер. Чітка композиція драми, простота конфлікту, ідея громадського служіння, зіткнення почуття й обов’‎язку (Руденц), статичність і однозначність деяких образів, контрастність персонажів — усе це свідчить про вплив класицизму на творчість Шиллера.

Ідея свободи поетизується митцем у романтичних формах, але водночас вона є певним абсолютом, зразком для наслідування. Автор повчає читачів, веде їх до усвідомлення волі як життєвої необхідності, впливаючи і на їхній розум, і на почуття. Переплетіння романтичних і класицистичних традицій у драмі цілком обумовлене прагненням до відновлення порушеної гармонії у світі й душі особистості, що становить головну ідею твору.

Перевірте себе

Які історичні події відображено у драмі «Вільгельм Телль»?

Чому п’‎єса звучала актуально в умовах тогочасної Німеччини?

Які філософські проблеми порушуються у творі?

Які два світи протиставлені у драмі?

Хто із селян відіграє провідну роль у створенні союзу трьох кантонів?

Які питання обговорювалися в Рютлі?

Як Штауффахер переконує присутніх?

Якою була точка зору Мельхталя?

Чому Вільгельма Телля не було в Рютлі?

Поміркуйте і дайте відповідь

Як зображено народ протягом твору? Чи можна говорити про динаміку цього збірного образу?

Доведіть, що образи представників народу індивідуалізовані.

Оцініть значення образу Руденца у п’‎єсі. Що спонукало його зрадити свій народ? Як повертається відступник? Чи приймають його до своїх лав селяни?

Які вчинки свідчать про героїзм Вільгельма Телля?

Який епізод є кульмінацією твору? Як у ньому розкривається характер героя?

Чи протиставлений Вільгельм Телль народу?

За що Вільгельм Телль покарав Геслера? Чи було це тільки помстою? Обгрунтуйте свою думку.

Навіщо автор зіставив образи Парріціди та Вільгельма Телля в кінці твору? Чим учинок Вільгельма відрізняється від учинку Парріціди? Якими мотивами керувалися обидва персонажі?

Яка основна думка твору? У якій сцені вона звучить найвиразніше?

Дослідіть самостійно

Схарактеризуйте образ Вільгельма Телля.

Визначте художні особливості драми Шиллера «Вільгельм Телль».

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему «Духовні спадкоємці Вільгельма Телля».