Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

«Прометей» - ШЕДЕВРИ ЛІРИЧНОЇ СПАДЩИНИ БАЙРОНА - РОМАНТИЗМ У ЛІТЕРАТУРІ

Вірш Байрона вперше був надрукований у 1816 році. 12 жовтня 1817 року поет писав видавцю Дж. Меррі: «Есхіловим "Прометеем"» я в дитячі роки глибоко захоплювався... "Прометей" так завжди полонив мої думки, що мені легко уявити його вплив на все, що я написав». Титан-богоборець утілює думки автора про свободу, перетворення світу на духовних засадах, високе покликання особистості.

Прометей Байрона відрізняється від тлумачень міфу його попередниками і послідовниками. Прометей у нього — це передусім людина, до того ж найтрагічніша постать з-поміж усіх літературних образів цього міфічного героя. Він утілює все «горе і тривоги земних життів», «німе страждання», «стогін, роджений одчаєм». Автор виразно змальовує двобій між Зевсом і Прометеем. їхнє змагання відбувається перш за все на рівні духовному: один несе світло, другий — морок; один — щастя і волю, другий — зло і насилля; один — розум і пізнання, другий — страждання і лихо. Вірш завершується уславленням гордого Прометеєвого духу. Формально герой переможений, бо він прикутий до скелі кайданами і нічого не може змінити, але фактично він — переможець, бо його вільний дух ніщо не зломило, він не скоряється ні перед ким, а його ідеї мають надихнути інших. Автор уславлює «дух бунтарства» як приклад для всього людства.

Вірш має дуже чітку композицію. Умовно його можна поділити на три частини: перша — трагедія Прометея; друга — вічна духовна боротьба в душі людини; третя — уславлення перемоги вільного духу. Розповідь про Прометея поєднується з філософськими роздумами Байрона про людину й людство. За допомогою міфічного образу поет стверджує великі можливості особистості в перетворенні світу. Він закликає повстати проти насилля, зла, несправедливості та йти шляхом Прометея, який, попри всю трагічність цього образу, залишається світлим прикладом для всіх поколінь.

Поміркуйте і дайте відповідь

Схарактеризуйте душевний стан героя вірша «Мій дух як ніч...».

Визначте основну тему вірша «Мій дух як ніч...», покажіть її зв’‎язок із романтизмом.

Хто такий Прометей? Перекажіть міф про нього та розкрийте його символічний зміст.

Хто з античних авторів створив образ Прометея?

У чому своєрідність підходу Байрона до давнього міфу?

Як зображується Прометей у його вірші? На яких рисах героя акцентує увагу письменник?

Як побудова твору допомагає розкрити складність характеру героя?

Яка душевна боротьба показана в образі Прометея? За допомогою яких художніх засобів перекладач передає напругу цієї боротьби?

Знайдіть творче рішення

Розгляньте картину Рембрандта «Давид грає на арфі перед Саулом» на с. 158. Як художник зображує Саула, передає його душевний стан? Чи є схожість у підходах до образу Саула у Байрона і Рембрандта? Знайдіть прояви контрасту в живописі та у вірші Байрона «Мій дух як ніч...».

Візьміть участь у дискусії

Які ідеї Байрона-романтика звучать актуально й сьогодні?