Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

«Пілігрим» - «КРИМСЬКІ СОНЕТИ» А. МІЦКЕВИЧА - РОМАНТИЗМ У ЛІТЕРАТУРІ

У сонеті «Пілігрим» найповніше розкривається образ ліричного героя циклу «Кримські сонети». Зображений автором начебто у центрі світу («У ніг моїх країна достатку і краси...»), він зміг духовно піднестися над цим світом, зрозуміти святі істини й сенс буття, на пошуки яких і вирушив у далекі мандри. Слово «пілігрим», що вперше з'являється в цьому сонеті (раніше були «поет», «подорожній», «чужинець» тощо), несе велике ідейне навантаження, передає результат духовного самоусвідомлення і пізнання світу. Ліричний герой під час свого «паломництва» до Криму (до «святих місць» південної краси, що вабили багатьох, у тому числі й Пушкіна) зрозумів, що насправді свята земля для нього не Крим, «країна достатку і краси», а Литва з її «трясовиною» і «околицями».

Основний художній прийом у сонеті — контраст. Перший катрен, де розповідається про Крим, протиставляється другому, в якому з’‎являється образ Литви. Ця теза й антитеза об’‎єднуються в наступних терцетах, що розкривають переживання ліричного героя. Його вабить далека й холодна «чужина», по ній він, «засмучений», зітхає «безперервно». Образи коханої жінки й батьківщини зливаються тут воєдино, бо Литва — вічна любов поета.

Контрастом пройняті всі рівні тексту. Час минулий (коли поет жив на батьківщині, слухав шум лісів, кохав у дні юності) протиставляється теперішньому (коли всього, що було миле серцю, вже немає). Простір «чужини» (хоча й привабливий, теплий) протиставляється «далекому» краю. Кримські розкоші («країна достатку і краси», «небо ясне», «гарні лиця», «солов’‎ї Байдар», «Салгіру діви») протиставляються спогадам ліричного героя, в яких він згадує найкраще у своєму житті — скромну природу Литви та свою юнацьку любов. Адже тоді він був незрівнянно багатшим духовно, бо найбільше багатство для поета — його вітчизна.

Україна у світовому культурному просторі

М. Рильський надзвичайно точно передав у своєму перекладі контрастність оригіналу. «Країна розкоші» і «дальній край», «давнина» — основні домінанти сонета «Пілігрим*. На відміну від оригіналу, тут немає «рубінових» і «золотих» кольорів, але Рильський вводить у переклад «блакитний» колір неба, що також доречний як символ романтичного ідеалу поета. Туга ліричного героя за батьківщиною передається синтаксичним паралелізмом, що походить з українського фольклору.

Поміркуйте і дайте відповідь

Яка основна тема «Кримських сонетів»? Як вона пов’‎язана з долею митця?

Схарактеризуйте образ ліричного героя циклу. Як ви розумієте слово «пілігрим», що є ключовим у його оцінці?

Визначте роль природи у розкритті почуттів і переживань головного героя. За допомогою якого художнього засобу досягається глибина розкриття його внутрішнього світу?

Що таке сонет? У чому виявилося новаторство Міцкевича в жанрі сонета?

Дослідіть самостійно

Знайдіть образи-символи зі світу природи, розкрийте їх прямий і символічний зміст. Як вони сприяють розкриттю внутрішнього світу ліричного героя?

Знайдіть творче рішення

Порівняйте сонет Міцкевича «Бахчисарай» і поему Пушкіна «Бахчисарайський фонтан». Які спільні образи використовують поети? У чому полягає різниця в їхніх підходах?