Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК

Виконайте тестові завдання.

* Яку назву отримав перший загальноєвропейський літературний напрям?

А Рококо;

Б класицизм;

В романтизм;

Г бароко.

* Хто з названих письменників є автором барокової драми?

А Гоголь;

Б Байрон;

В Кальдерон;

Г Шиллер.

* Назва якого з перелічених творів є відображенням уявлень про світ і людину в епоху бароко?

А «Мертві душі»;

Б «Герой нашого часу»;

В «Простак»;

Г «Життя — це сон».

* Кому з персонажів «Фауста» належать ці слова:

«Я — заперечення усього!

Бо всяка річ, що постає,

Кінець кінцем нічим стає,

І жодна річ буття не гідна»?

А Фаусту;

Б Вагнеру;

В Мефістофелю;

Г Валентину.

* Що уособлює Фауст?

А Найкращі риси людини доби Просвітництва;

Б ідеальну людину, яка не має негативних рис;

В людину, яка шукає розваг;

Г атеїста, який не вірить у безсмертя душі.

* Ім’‎я якого літературного героя складається з двох слів, що у перекладі українською означають «руйнівник» і «зрадник»?

А Фауст;

Б Мефістофель;

В Одіссей;

Г Ахілл.

* Чому автор «Героя нашого часу» порушує хронологію викладення подій у творі?

А Це допомагає розкрити соціальні конфлікти;

Б це допомагає глибше розкрити внутрішній світ героя;

В композиція відбиває послідовність написання новел;

Г новели зібрані у роман механічно, автор не замислювався над композицією.

* Дотримання яких «трьох єдностей» вимагали класицистичні правила?

А Часу, місця, дії;

Б часу, простору, мови;

В часу, жанру, мови;

Г місця, часу, мови.

* Хто з перелічених письменників є представником доби Просвітництва?

А Шекспір;

Б Гомер;

В Вольтер;

Г Байрон.

* Якій ідейно-естетичній добі (літературному напряму) притаманна віра в людський розум, його здатність перебудувати світ за законами гармонії і добра?

А Бароко;

Б романтизму;

В Просвітництву;

Г античності.

* Яка риса романтичного твору виявляється у цих рядках:

«Хотів би жити знов у горах

Дитям безжурним, як колись,

Блукать між скель, в морях суворих

Між хвиль розбурханих нестись.

Моя ж душа, мов птах прип’‎ятий,

Що прагне скель і висоти,

Страждає в Англії пихатій,

В краю лукавства й німоти»?

А Романтичний розрив між дійсністю та ідеалом;

Б правдиве зображення соціальних конфліктів;

В дотримання правила «трьох єдностей»;

Г оптимізм, віра в майбутнє.

* Автор якого твору викриває мораль маленьких прусських князівств, попереджає про небезпеку деспотизму?

А «Шинель»;

Б «Малюк Цахес»;

В «Вільгельм Телль»;

Г «Дзяди».

* Яка з перелічених книг була створена у добу Просвітництва?

А «Простак»;

Б «Божественна комедія»;

В «Одіссея»;

Г «Герой нашого часу».

* Який художній прийом використав автор «Малюка Цахеса» у наведеному фрагменті:

«— Заколот, здається, вщух,— мовив камергер. — Ну, тепер його вельможність, напевно, вийдуть зі свого сховку.

Він кинув допитливим оком і раптом помітив, що з однієї гарної срібної посудини з вушком, яка завжди стояла біля туалету, бо міністр дуже цінував її, як коштовний дарунок самого князя, стирчать маленькі, тоненькі ніжки.

— Боже, боже,— вжахнувся камергер.— Коли я не помиляюся, то ніжки його вельможності.

Він підійшов ближче, заглянув у посудину, здригаючись від жаху, й крикнув:

— Ваша вельможність! Що ви там робите на дні?!»?

А Метафору;

Б порівняння;

В гротеск;

Г уособлення.

* Який традиційний романтичний мотив лунає у рядках Г. Гейне:

«Не гніваюсь, хоч серце крає знов Моя навіки втрачена любов.

Хоч ясним діамантом сяєш ти,

Та в серці і промінчик не знайти.

Примарилась мені душа твоя:

Отруйна там кублилася змія.

Там жоден промінь тьму не освітив.

Я зрозумів, яка нещасна ти»?

А Втеча від реальності у світ екзотики;

Б розчарування;

В боротьби за національне визволення;

Г викриття суспільних конфліктів.

Установіть відповідність

Установіть відповідність між творами та їхніми авторами:

1. «Мазепа» А Гоголь

2. «Шинель» Б Байрон

З «Фауст» В Пушкін

4. «Дзяди» Г Гете

Д Міцкевич

Установіть відповідність між персонажем і твором, в якому він

діє:

1. Журден А «Фауст»

2. Башмачкін Б «Євгеній Онєгін»

3. Штауффахер В «Герой нашого часу»

4. Печорін Г «Вільгельм Телль»

Д «Шинель»

Е «Міщанін-шляхтич»

Установіть відповідність між твором та його жанром:

1. «Міщанин-шляхтич» А драма

2. «Герой нашого часу» Б комедія

3. «Вільгельм Телль» В роман

4. «Пілігрим» Г оповідання

Д трагедія Е сонет

Установіть відповідність між персонажем твору та його автором:

1 Вагнер А Міцкевич

2 Грушницький Б Гофман

3 Конрад В Гете

4 Ленський Г Пушкін

Д Лєрмонтов Е Гоголь

Установіть відповідність між назвами і цитатами з поетичних творів:

1 Йшли роки. Мрії чарівні Розвіяв вітер часу злий, і я забув твоє обличчя,

Твій стан і голос ніжний твій.

2 День, два — нові були для нього самотні ниви та сади,

І сутінь бору вікового,

І плескіт тихої води...

З І довго буду тим я дорогий народу,

Що добрість у серцях піснями викликав,

Що в мій жорстокий вік прославив я Свободу

І за упалих обставав.

4. Що пристрасті?— Скоро вогонь їх солодких недуг

При слові розсудку згасає,

Й життя — як поглянеш на нього уважно навкруг —

Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!

А «Сон»

Б «Євгеній Онєгін*

В «До ***»

Г «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...»

Д «До Мельпомени»

Е «І нудно, і сумно...»

Установіть послідовність

* Установіть послідовність появи творів:

А «Простак»

Б «Життя — це сон»

В «Фауст»

Г «Євгеній Онєгін»

Д «Малюк Цахес»

* Установіть послідовність появи літературних персонажів:

А Максим Максимович

Б Сехисмундо

В Вільгельм Телль

Г Мазепа

Д Цахес

* Установіть послідовність виникнення літературних напрямів (явищ):

А Романтизм

Б Класицизм

В Бароко

Г Реалізм

* Установіть послідовність появи драматичних творів:

А «Ревізор»

Б «Міщанин-шляхтич»

В «Життя — це сон»

Г «Вільгельм Телль»