Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

§ 1. ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В XVII СТОЛІТТІ

Особливості духовного та економіко-політичного життя XVII століття

Відображення світоглядних зрушень у мистецтві XVII століття

§ 2. БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ

Сутність поняття «бароко»

Світ і людина в мистецтві бароко

Специфіка та основні риси бароко

Бароко в різних видах мистецтва

§ 3. ПЕДРО КАЛЬДЕРОН - ВИДАТНИЙ ДРАМАТУРГ І ПОЕТ ІСПАНСЬКОГО БАРОКО

Життєвий і творчий шлях

Творча спадщина Кальдерона

§ 4. П'ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА «ЖИТТЯ ЦЕ СОН» ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО

Тематика і проблематика драми

Особливості композиції драми

Світ у драмі «Життя — це сон»

Зображення людини у драмі «Життя — це сон»

Поетична мова твору

§ 5. КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТОЛІТТЯ

Філософське та естетичне підґрунтя класицизму

Основні правила класицизму

§ 6. МОЛЬЄР - МАЙСТЕР КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ

Життєвий і творчий шлях митця

Традиції та новаторство драматургії Мольєра

§ 7. КОМЕДІЯ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ВТІЛЕННЯ У ТВОРІ РИС КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ

Історія створення комедії

Правила «трьох єдностей» у комедії

§ 8. ОБРАЗНА СИСТЕМА КОМЕДІЇ «МІІДАНИН-ШЛЯХТИЧ»

Образ Журдена

Образи аристократів

Позитивний ідеал автора

Народні типи у п'єсі

§ 9. ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ СМІШНОГО В КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРУ

ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

§ 1. ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ЛІТЕРАТУРНА ЕПОХА

Світ і людина у філософії Просвітництва

Закони природи і людина

Новий погляд на літературу

Художня література — авангард Просвітництва

Художні напрями доби Просвітництва

§ 2. ВОЛЬТЕР - «ПАТРІАРХ ПРОСВІТИТЕЛІВ»

Життєвий і творчий шлях

Творча спадщина Вольтера

§ 3. ФІЛОСОФСЬКА ПОВІСТЬ ВОЛЬТЕРА «ПРОСТАК»

Ідейний зміст твору

§ 4. ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ - ПОЕТ, ДРАМАТУРГ, ФІЛОСОФ

Своєрідність німецького Просвітництва

Життєвий і творчий шлях

§ 5. ТРАГЕДІЯ «ФАУСТ» - ВЕРШИНА ТВОРЧОСТІ ГЕТЕ ТА ОДИН ІЗ НАЙВИДАТНІШИХ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Історія створення трагедії

Проблематика твору

Особливості жанру

§ 6. ОБРАЗ ФАУСТА ЯК УТІЛЕННЯ ДИНАМІЗМУ НОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ПРОВІДНІ ОБРАЗИ ТРАГЕДІЇ

Фауст і Мефістофель

Образ Фауста у світовій літературі

§ 7. ФРІДРІХ ШИЛЛЕР - ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

Життєвий і творчий шлях Ф. Шиллера

Естетичні погляди Ф. Шиллера

Справжній герой п'єси — народ

Образ Вільгельма Телля

Художня своєрідність п'єси

РОМАНТИЗМ У ЛІТЕРАТУРІ

§ 1. РОМАНТИЗМ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ РУХ

Витоки романтизму

§ 2. ЕРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН. ДОЛЯ ТАЛАНТУ

Життєвий і творчий шлях

Світ творів Гофмана

§ 3. «МАЛЮК ЦАХЕС, НА ПРІЗВИСЬКО ЦИНОБЕР» - ШЕДЕВР РОМАНТИЧНОЇ КАЗКИ-НОВЕЛИ

Проблематика твору. Основний конфлікт

Сатирико-метафоричний зміст твору

Іронія і гротеск у творі

§ 4. ГЕНРІХ ГЕЙНЕ - НІМЕЦЬКИЙ ПОЕТ-РОМАНТИК

Становлення поета. Німецький період творчості

Гейне в еміграції

§ 5. «КНИГА ПІСЕНЬ» ВИДАТНЕ ЯВИЩЕ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Історія створення збірки. Смисл назви

Поетична традиція у збірці. Новаторство Гейне

Композиція збірки

Цикл «Північне море»

§ 6. ДЖОРДЖ БАЙРОН. «ДОРОГОЮ СЛАВИ І ЧЕСТІ»

Життєвий і творчий шлях поета

§ 7. ШЕДЕВРИ ЛІРИЧНОЇ СПАДЩИНИ БАЙРОНА

«Мій дух як ніч...»

«Прометей»

§ 8. РОМАНТИЧНА ПОЕМА БАЙРОНА «МАЗЕПА»

Образ Мазепи

Поетична символіка поеми

§ 9. АДАМ МІЦКЕВИЧ КЛАСИК ПОЛЬСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Життєвий і творчий шлях поета

§ 10. ПОЕМА «ДЗЯДИ» А. ДАКЕВИЧА

§ 11. «КРИМСЬКІ СОНЕТИ» А. МІЦКЕВИЧА

«Кримські сонети» як поетичний цикл

«Буря»

«Бахчисарай»

«Гробниця Потоцької»

«Пілігрим»

ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ

§ 1. ОЛЕКСАНДР ПУШКІН - ВЕЛИКИЙ РОСІЙСЬКИЙ ПОЕТ

Початок шляху

Роки південного заслання

Пошук нових шляхів у мистецтві

§ 2. ЛІРИКА О. ПУШКІНА

На шляху до реалізму

§ 3. «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» - РОМАН У ВІРШАХ

Задум і втілення

«Онєгінська» строфа

Панорама російської дійсності

Особливості будови роману

Головні герої роману

§ 4. МИХАЙЛО ЛЕРМОНТОВ «ПОЕТ ЗОВСІМ ІНШОЇ ЕПОХИ...»

Творчий шлях

§ 5. ПОЕТИЧНА СПАДЩИНА М. ЛЕРМОНТОВА

Ліричний герой ранньої поезії М. Лєрмонтова

Лірика останніх років життя

§ 6. «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» - РОМАН ПРО ДОЛЮ ПОКОЛІННЯ

Жанр твору

Смисл назви роману

Система образів роману

У пошуках реальності

Вершини

М. Гоголь і Україна

§ 7. ПОВІСТЬ «ШИНЕЛЬ». ГУМАНІСТИЧНИЙ ПАФОС ТВОРУ

Людина у «Петербурзьких повістях» М. Гоголя

Історія створення повісті «Шинель»

«Маленька» людина в повісті «Шинель»

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК

Виконайте завдання

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ