ДО РАДОСТІ (1785) - ФРІДРІХ ШИЛЛЕР 1759-1805 - ПРОСВІТНИЦТВО

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2017

ДО РАДОСТІ (1785) - ФРІДРІХ ШИЛЛЕР 1759-1805 - ПРОСВІТНИЦТВО

Ідейний зміст твору. У творі поет критикував вади суспільства, засуджував деспотизм, несправедливість і лицемірство. Разом з тим його творчість сповнена світлого оптимізму, віри в перемогу добра й людяності в усьому світі. Він сподівався, що настане час, коли людство духовно воскресне й мільйони людей з’‎єднаються в єдиному прагненні до прекрасних ідеалів. Ця думка особливо виразно простежується в оді «До радості» («An die Freude»). У творі звучить полум’‎яний заклик до єднання людей в ім’‎я миру, дружби, свободи, щастя й радості на землі. Композиція та жанрові особливості. Виникнувши як жанр хорової лірики, ода зазвучала у творчості Ф. Шиллера по-новому. Поет оспівує не історичну подію чи конкретну видатну особу, а майбутнє — нове людство, яке має об’‎єднатися на засадах розуму, правди, добра й краси. Твір побудований як діалог ліричного героя й хору. Ліричний герой утілює просвітницькі ідеї автора, утверджує необхідність духовного єднання людей різних країн і націй. Це єднання у вільному поступі народів — нова «радість», рушійна сила Всесвіту.

«Веймарський класицизм»

У м. Веймарі Й. В. Ґете та Ф. Шиллер створили естетичну програму «веймарського класицизму», який став одним із різновидів просвітницького класицизму в Європі. Це була спроба відновити красу й гармонію класичного (зокрема, античного) мистецтва у світі, сповненому недосконалості й дисгармонії. Тому не випадково митці у своїх творах використовували античні міфи, сюжети, що, на їхню думку, мало велике значення для сучасності. В естетичній теорії Ф. Шиллера акцентовано на винятковій ролі античності в духовному вихованні людства. «Через красу шлях веде до свободи... Краса має вивести людей з хаосу», — писав митець. За ідеал Ф. Шиллер обрав античну особистість, у якій не було розладу між духом і тілом, ідеалом і дійсністю, красою та добром. Отже, і мистецтво майбутнього він розглядав як синтез античної та сучасної культури.

Першим перекладачем творів Ф. Шиллера українською мовою був у 30-х роках ХІХ ст. Йосип Левицький. У різні роки до перекладів творів Ф. Шиллера зверталися Борис Грінченко, Олена Пчілка, Борис Тен, Микола Лукаш та ін. Перші вистави українською мовою драми «Розбійники» відбулися у львівському театрі «Руська Бесіда» (1881-1889). Уперше в Києві драму «Розбійники» поставив у Народному театрі в 1918 р. Петро Саксаганський. Ця п’‎єса й досі йде з великим успіхом на львівській і київській сценах.

Будинок Європейського парламенту. м. Страсбург (Франція)

Радість — Всесвіту пружина,

Радість — творчості душа,

Дивна космосу машина

Нею живиться й руша.

Радість квіти розвиває

І розгін дає сонцям,

Їх в простори пориває,

Невідомі мудрецям.

(Переклад Миколи Лукаша)

Ліричному героєві відповідає хор, слова якого звучать як лейтмотив — надія на кращу долю не для однієї людини, а для мільйонів.

Хор

Будьте мужні, міліони!

Вірте, страдні, в кращий світ!

Тих, що справдять заповіт,

Прийме Бог у вічне лоно.

(Переклад Миколи Лукаша)

У словах ліричного героя висловлено просвітницьку програму Ф. Шиллера. У них звучать заклики як керівництво до дії, зразок поведінки й моралі людини.

Рукопис оди Ф. Шиллера «До радості». 1785р.

Будь твердим в лиху годину,

Поміч скривдженим давай,

Всюди правду знай єдину,

Зроду клятви не ламай,

Не знижайсь перед потужним,

Коли треба — важ життям!

Шана й слава чесним, мужнім,

Згуба підлим брехунам!

(Переклад Миколи Лукаша)

Особисте й колективне («я» і «ми») у творі поєднані в єдиному пориві до кращого майбутнього. Велику роль у наближенні щастя для мільйонів відіграє Бог як Творець нового людства.

Хор

Станьмо дружною сім’‎єю,

Жити правдою й добром

Присягнімо цим вином

Перед вишнім Судією!

(Переклад Миколи Лукаша)

Образ Господа трактується Ф. Шиллером у дусі Просвітництва — як утілення розуму, природи, правди й добра. Бог у розумінні митця потребує не рабської покірності, а руху вперед, внутрішнього вдосконалення. Людство має виконувати Божі Заповіді, стати єдиною родиною, жити в мирі, щоб прийти до високої мети.

Отже, жанр оди Ф. Шиллер наповнив актуальним суспільно-філософським змістом, важливим для всього людства.

Ода — жанр лірики, вірш, що виражає піднесені почуття й оспівує важливі події, діяльність видатних осіб. Виникла в Стародавній Греції (Гораційта ін.), активно розвивалася в добу класицизму (Ф. Малерб, Н. Буало та ін.).

ПІДСУМКИ

• У творчості Ф. Шиллера втілено ідеї Просвітництва — свободи, миру, добра, духовного єднання народів.

• Ф. Шиллер працював у жанрах лірики й драматургії.

• Дружба Й. В. Ґете й Ф. Шиллера сприяла розробленню ними програми «веймарського класицизму».

• У творах Ф. Шиллера виявилися штюрмерські теми й мотиви.

• Ода «До радості», покладена на музику Л. ван Бетховеном, стала гімном Євросоюзу.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обізнаність. 1. Які ідеї утверджуються у вірші? 2. Порівняйте оду «До Мельпомени» Горація та «До радості» Ф. Шиллера за змістом і формою. Яких нових ознак надав оді Ф. Шиллер? 3. Охарактеризуйте індивідуальний стиль письменника на основі оди «До радості». Визначте художні засоби, використані в українському перекладі вірша (епітети, метафори, порівняння, контрасти, поетичний синтаксис). 4. Якщо ви володієте німецькою мовою, порівняйте оригінал та український переклад.

Комунікація. Обговорення проблеми «Як досягти миру та духовної єдності в Європі?».

Самовираження. Уявіть, що вас запросили на засідання Європейського парламенту. Виступіть із промовою про Україну, зверніться із закликами до представників різних країн і народів.

Ініціативність і практичність. Розробіть програму роботи молодіжного парламенту вашої школи.

Робота з цифровими носіями. За допомогою Інтернету прослухайте гімн Європейського Союзу, в основу якого покладено Дев’‎яту симфонію (1824) Л. ван Бетховена, написану за мотивами твору «До радості» Ф. Шиллера. Ця музика затверджена 1985 р. як офіційний гімн Євросоюзу. Поясніть, чому саме ода «До радості» стала гімном Євросоюзу. Висловте своє враження від прослуховування музики.

Соціальні та громадянські навички. 1. Охарактеризуйте соціальні погляди Ф. Шиллера. 2. Висловте власну думку щодо питання, чи справдилися просвітницькі надії Ф. Шиллерав наш час. 3. Як ви вважаєте, чи має сучасна молодь необхідні громадянські якості для руху вперед? Поясніть свою позицію.

Уміння навчатися. 1. Поділіть текст оди «До радості» на частини. Дайте назву кожній із них. Випишіть ключові цитати. 2. Прочитайте одну з драм Ф. Шиллера («Розбійники», «Підступність і кохання», «Вільгельм Телль» — за вибором), визначте в ній штюрмерські ідеї та мотиви.

Радимо прочитати

Шиллер Ф. Драми. Лірика / пер. з нім. — К., 2006.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.