ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2017

ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Перед вами сучасний підручник, створений на основі компетентнісного підходу, який використовують у багатьох державах світу. Освіта високорозвинених країн Європи,США, Японії, Китаю та ін. ґрунтується на тому, що учні або студенти за роки навчання мають не тільки завчити й відтворити певний зміст, а й підготуватися до життя в суспільстві, набути необхідних умінь і навичок, що допоможуть правильно обрати професію, вибудувати стосунки з людьми, природою та соціумом. Що ж означає поняття «компетентність»?

У будь-якій справі людина має бути компетентною. Компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати навчальну або професійну діяльність. Іншими словами, це не тільки те, що ви знаєте, а й те, що вмієте й можете, використовуючи знання, які завдання ви здатні виконувати, як діяти в різних ситуаціях, який вибір здійснити.

Ви стали старшими й маєте замислитися над майбутньою професією та подальшим своїм життям. Однак яким би шляхом ви не пішли, маєте бути компетентними в обраній сфері діяльності. Пам’‎ятайте, що формування компетентного фахівця не може відбутися швидко, тут потрібно йти крок за кроком — поступово, цілеспрямовано й наполегливо. Вивчення зарубіжної літератури буде дуже корисним на цьому шляху, адже ви навчитеся працювати з різними видами інформації, відчувати нюанси слова, долучитеся до скарбниці гуманістичних ідей світу, візьмете участь у діалозі з письменниками й літературними героями різних епох. Твори зарубіжних письменників допоможуть вам осмислити моральні питання, усвідомлено зробити життєвий вибір, увійти в сучасний світ із міцними знаннями української та іноземних мов, з інформацією про здобутки різних народів і високим рівнем особистої культури.

Рубрики підручника сприятимуть формуванню у вас якостей громадянина України та людини XXI ст.

Основні поняття. На початку кожної теми подано основні поняття, на яких зосереджено увагу.

Готуємося до подорожі. Тут ви пригадаєте те, що знаєте й умієте, використаєте набутий досвід і вміння для виконання нових завдань.

Ключі до твору. Ця рубрика допоможе вам засвоїти навчальний матеріал, який подано структуровано, відповідно до програми. Ви знайдете тут характеристику літературних епох, напрямів, течій, аналіз та інтерпретацію класичних і сучасних творів, що мають дати імпульс для роботи вашої думки й уяви.

Квіти з України. За допомогою цієї рубрики ви дізнаєтеся про зв’‎язки українського та світового літературного процесу, українські образи й мотиви у творчості митців різних країн, здобутки української перекладацької школи.

Культура різних народів. Для розуміння творів красного письменства потрібно знати особливості історії та культури країн і народів, специфіку їхніх уявлень і вірувань, реалії життя. Ця рубрика допоможе вам краще усвідомити «своє», «рідне»

«Компетентнісний підхід покликаний розкрити зростання знань і навичок у процесі навчання: should know — be able to do (слід знати — здатен зробити)» (Рекомендації Кембриджського університету, Велика Британія).

і «чуже», «інше», що може стати корисним, виховати в собі толерантність щодо різних культур і традицій.

Словник термінів. Щоб стати творчим читачем, необхідно мати елементарні знання з теорії літератури. Терміни й поняття допоможуть вам сприймати художній текст глибше й осмисленіше. Він розкриється в усій красі й довершеності, якщо ви поставитеся до нього компетентно.

Калейдоскоп ідей. У цій рубриці подано спектр думок, ідей, поглядів письменників, науковців, діячів культури. Серед них ви маєте визначити власну позицію, з чимось будете погоджуватися, а щось будете заперечувати.

Основні моменти будемо позначати латиною NOTA BENE! («Дуже важливо!»). Ви маєте й самі навчитися визначати в тексті найголовніше.

КОМПETЕНТНОСTІ

Це найважливіша рубрика підручника, розрахована на вашу активну співпрацю й співтворчість. Прочитавши викладений у підручнику матеріал і програмні художні тексти, ви маєте відповісти на запитання, виконати завдання або розв’‎язати життєві ситуації.

Компетентнісні запитання й завдання в підручнику підготовлені на основі рекомендацій Європейської Ради: обізнаність, комунікація, самовираження, ініціативність і практичність, робота з цифровими носіями, соціальні та громадянські навички, уміння навчатися. Саме такі компетентності формують у загальноосвітніх навчальних закладах передових країн Європи. Таким шляхом підемо й ми.

У підручнику на вас чекає зустріч не тільки з літературою, а й з іншими видами мистецтва, які створять відповідне тло для сприйняття доби чи художнього тексту. Галерея мистецтва (Artgallery) відкриє вам шедеври живопису, скульптури, архітектури, кіно й музики тощо.

Звісно, жоден підручник не може замінити читання художніх текстів, тому за ними, будь ласка, вирушайте до бібліотеки або мережі Інтернет! Автори підготували для вас хрестоматію, у якій уміщені програмні тексти.

Цей підручник для тих, хто любить читати, думати, обговорювати та творити! Для тих, хто прагне бути сучасним, хто хоче бути успішним і результативним! Ви обов’‎язково будете саме такими! Повірте в це й щодня крок за кроком рухайтеся до здійснення своєї мети!

«Компетентнісний підхід спрямований на постійну роботу над розвитком компетентностей як у навчанні, так і в реальному житті» (Рекомендації Гарвардського університету, США).

КОМПЕТЕНТНОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності (відповідно до рекомендацій Європейської Ради)

Результати вивчення зарубіжної літератури в 9 класі

Обізнаність

• Читання, розуміння, відтворення тексту;

• аналіз та інтерпретація твору;

• характеристика й оцінка персонажів, подій;

• порівняння літературних творів та явищ;

• знання й використання теорії літератури.

Комунікація

• володіння державною мовою (та іноземною мовою);

• обговорення, дискусія;

• діалог;

• доповідь, повідомлення;

• навички взаємодії з людьми (партнерство, толерантність та ін.).

Самовираження

• висловлення власної позиції;

• рецензія, відгук;

• твір (усний, письмовий);

• фанфікшн;

• творчі завдання.

Ініціативність і практичність

• здатність працювати автономно (самостійно й відповідально);

• робота в парах, групах;

• лідерство;

• проект;

• вирішення практичних завдань, ситуацій.

Робота з цифровими носіями

• знаходження та систематизація інформації за допомогою цифрових технологій;

• читання електронних книжок;

• створення мультимедійної презентації;

• перегляд кінофільмів, ілюстрацій тощо;

• робота із сайтами бібліотек, журналів, письменників тощо.

Соціальні та громадянські навички

• усвідомлення гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, мовного та культурного багатства України й інших країн;

• повага до різноманіття культур і традицій світу;

• знання національних здобутків і прагнення їх примножувати;

• здатність швидко адаптуватися відповідно до викликів сучасного суспільства, ефективно діяти в новій ситуації;

• здатність діяти на основі етичних норм (міркувань, мотивів).

Уміння навчатися

• здатність до самостійного оволодіння новими знаннями;

• побудова власної траєкторії навчання;

• оцінка й самооцінка;

• усвідомлення помилок і пошук шляхів їх подолання;

• орієнтування у світі класичної та сучасної літератур.

Найкращі університети світу (Кембридж, Гарвард, Сорбон ната ін.) спрямовують молодь на оволодіння компетентностями. Так само це відбувається й в Україні, яка рухається до інтеграції у світовий освітній простір.

До речі, Кембриджський університет пропонує рівні компетентностей від А до D (коли вказуються позитивні індикатори — positive indicators).

Гарвардський університет пропонує чотири рівні перевірки рівня компетентностей: 1) Advanced —просунутий; 2) Proficient — досвідчений фахівець; 3) Developing — фахівець, який розвивається; 4) Doesn't demonstrate — який не демонструє результату.

В Україні використовують національну шкалу оцінювання, яка теж може бути прийнятною для оцінювання рівня досягнутих вами компетентностей. Разом з учителем ви можете обговорити систему оцінювання виконання компетентнісних завдань. Але при цьому важливою є також ваша самооцінка, самоусвідомлення досягнутого результату, розуміння власних успіхів і помилок.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.