КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - РОМАНТИЗМ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2017

КОЛИ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ ДВОЄ - ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 1797-1856 - РОМАНТИЗМ

«Коли розлучаються двоє...» («Wenn zwei von einander scheiden...»). Провідна тема вірша — розлука, яка трактується автором як душевна криза, порушення гармонії, внутрішня порожнеча. Композиція вірша визначається контрастом: увесь світ — особиста історія ліричного героя та його коханої:

Коли розлучаються двоє,

За руки беруться вони,

І плачуть, і тяжко зітхають,

Без ліку зітхають, смутні.

(Переклад Максима Стависького)

Однак плач, зітхання, сльози не свідчать про справжні почуття. Фальшивим уявленням про кохання Г. Гейне протиставляє справжні пристрасті й почуття, які не завжди виявляються зовні. Кохання ліричного героя нерозділене, він не знав ані взаємного щастя з коханою, ані розлуки з нею. Проте сила його кохання величезна. Ця сила і є причиною нездоланного суму, що прихований глибоко в душі:

З тобою ми вдвох не зітхали,

Ніколи не плакали ми;

Той сум, оті тяжкі зітхання

Прийшли до нас згодом самі.

(Переклад Максима Стависького)

Попри розлуку, Г. Гейне утверджує прагнення ліричного героя знайти єдність двох сердець. Тому використання займенника «ми» тут не випадкове.

Перекладач чудово відтворив музичну стихію оригіналу, використавши асонанси й алітерації. Віршовий розмір (амфібрахій) допомагає створити атмосферу печалі та філософських роздумів.

Нарoдно-фольклoрна течія романтизму активно розвинулася на початку XIX ст. Для неї характерні такі ознаки: орієнтація на народне мистецтво (митці збирають фольклор і проймаються його духом, опановують його засоби); творче використання фольклорних образів, мотивів, символів, художніх засобів; художній розвиток теорії Й. Гердера (народна поезія — скарбниця науки та релігії, серця й віри, етики й естетики); неприйняття буржуазної цивілізації, шукання моральної основи в народному житті та мистецтві; відчуття органічної єдності природи й мистецтва; тісний зв’‎язок із національно-культурними рухами; утвердження народних ідеалів, національних традицій. Представники — Г. Гейне (Німеччина), А. Міцкевич (Польща), Т. Шевченко (Україна), Ш. Петефі (Угорщина) та ін.

Ліричний герой — друге ліричне «я» поета; умовне поняття, яким позначається коло авторських уподобань, думок, переживань, утілених у конкретному образі. Разом з тим ліричний герой не ототожнюється з поетом, з його душевним станом, він живе в особливій художній реальності, має власну (художню) біографію, хоча й може мати деякі риси реальної біографії митця. Ліричний герой здатен утілювати духовний досвід не лише автора, а й цілого покоління та доби. Образ ліричного героя може об’‎єднувати кілька творів митця. У добу романтизму образ ліричного героя відзначається особливою емоційністю, підкресленим авторським началом, динамізмом.

Іронія — художній засіб, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Це насмішка, замаскована внутрішньою благопристойною формою. Романтична іронія слугувала викриттю недосконалості світу, конфлікту мрії та дійсності, утіленню авторської позиції.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обізнаність. 1. Назвіть етапи німецького романтизму й визначте місце Г. Гейне в літературному процесі Німеччини того часу. 2. Доведіть зв’‎язок творчості Г. Гейне з фольклором і міфологією. 3. Охарактеризуйте образ ліричного героя Г. Гейне, аналізуючи 1-2 вірші.

Комунікація. Обговорення питань. 1) «У чому полягає сутність кохання?» (за лірикою Г. Гейне); 2) «Чому Г. Гейне називають генієм Німеччини?». Аргументуйте свою позицію.

Самовираження. Намалюйте малюнки до вірша Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...». Доберіть поетичні рядки до них. Визначте й прокоментуйте символи вірша.

Ініціативність і практичність. Придумайте запитання для вікторини за творчістю Г. Гейне.

Робота з цифровими носіями. Знайдіть за допомогою Інтернету інші переклади вірша «На півночі кедр одинокий.». Порівняйте їх із перекладом М. Рильського.

Соціальні та громадянські навички. 1. Розкрийте зв’‎язок творчості Г. Гейне з історією Німеччини та розвитком європейського романтизму. 2. Які нові ідеї приніс Г. Гейне у світовий літературний процес? 3. У чому він убачав значення романтизму для людства?

Уміння навчатися. Прочитайте інші, крім програмових, вірші Г. Гейне. Виберіть один із них і висловте свою думку про нього, оцініть художню вартість оригіналу (якщо володієте німецькою мовою) або перекладу.

Радимо прочитати

Гейне Г. Вибрані поезії / за ред. Леоніда Первомайського. — К., 1955 р.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.