Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ - ОЛЕКСАНДР ПУШКІН 1799-1837 - РОМАНТИЗМ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. М. Ніколенко - Грамота 2017

Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ - ОЛЕКСАНДР ПУШКІН 1799-1837 - РОМАНТИЗМ

За життя поета вірш «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...» не друкувався. Друг О. Пушкіна письменник В. Жуковський згадував, що в день загибелі митця, відразу після його смерті, він за наказом царя опечатав кабінет поета. Лише через кілька тижнів кабінет був розпечатаний і за офіційним розпорядженням усі папери, що належали поетові, листи й рукописи були зібрані, складені у дві великі скрині й перевезені на квартиру В. Жуковського, де зберігалися в особливій кімнаті. Начальник штабу корпусу жандармів Л. Дубельт у присутності В. Жуковського власноруч розбирав рукописи, переглядав і сортував їх. По суті, це був посмертний обшук О. Пушкіна. Публікація знайдених матеріалів була можливою лише з вищого дозволу. Царський уряд боявся сміливого й волелюбного слова О. Пушкіна й після смерті, тому багато його рукописів залишалися тривалий час неопублікованими. Вірш «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний.» уперше надрукований 1840 р. саме завдяки В. Жуковському. Унаслідок цензурних обмежень В. Жуковський вимушений був подати в посмертному виданні творів поета 1841 р. вірш з деякими змінами. Наприклад, він замінив останню фразу першої строфи, яка зазвучала зовсім по-іншому:

Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа (рос.).

В авторському тексті: Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа (рос.).

«Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...» (1836). Вірш «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...» (рос. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...») створений у 1836 р., незадовго до загибелі О. Пушкіна. Це вільний переклад оди античного поета Горація «До Мельпомени» («Я пам’‎ятник собі створив...»). До О. Пушкіна цей твір перекладали М. Ломоносов, Г. Державін, В. Капніст, О. Востоков та ін. Після О. Пушкіна ця традиція не перервалася. Кожен із митців, перекладаючи оду Горація, намагався осмислити своє поетичне покликання, значення власної творчої спадщини. Безперечно, О. Пушкіну були відомі різні переклади твору Горація, але він створив цілком оригінальний твір.

Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний,

До нього вік людська не заросте тропа,

Що перед ним чоло і камінь непоклінний

Олександрійського стовпа?

(Переклад Миколи Зерова)

Пам’‎ятник — це символ поезії, мистецького покликання. О. Пушкін підкреслив у вірші волелюбний зміст своєї творчості. Письменник утверджує думку про те, що мистецтво завжди вільне й незалежне, фантазія не підкоряється ніяким приписам та обмеженням. Головне призначення поета — пробуджувати добрі почуття, оспівувати Свободу й захищати поетичним словом тих, хто боровся й загинув за неї.

I довго житиму я в пам’‎яті народу,

Що добрі почуття я лірою плекав,

Що в мій суворий вік я звеличав Свободу

І за подоланих благав.

(Переклад Миколи Зерова)

На думку поета, тільки Божому велінню має підкорятися Муза. Не земній марноті, наклепам, славі, а тільки вищим цінностям та ідеалам.

О Музо! наслухай Господнього веління:

Не прагнучи вінця, подалі від борні

Стрівай байдужістю і осуд, і хваління,

І блазня присуди дурні.

(Переклад Миколи Зерова)

«О. Пушкін завжди відстоював ідею творчої незалежності митця від влади та натовпу, він уважав, що поет має бути не тільки провідником прекрасного, а й пророком, духовним наставником для людства» (І. Франко).

Геніальність О. Пушкіна виявилася в усіх родах літератури — ліриці, епосі, драмі, а також у великому розмаїтті жанрів.

Поет, за словами О. Пушкіна, має творити, не звертаючи уваги на думку юрби, не потребуючи винагород — вінця чи похвали. Справжнє мистецтво вище за все, бо воно — від Бога. Тільки вічність, час, наступні покоління зможуть справедливо оцінити справжнього митця.

Вимушена редакція В. Жуковського значно пом’‎якшувала політичний зміст твору, що сприймався тепер безвідносно до російського самодержавства, на яке О. Пушкін досить однозначно натякав у рядку про «Олександрійський стовп» (мається на увазі колона Монферрана на честь царя Олександра І на площі в Санкт-Петербурзі). Поезія, на думку О. Пушкіна, вища за царя (колону Монферрана увінчувала статуя янгола з обличчям царя Олександра I). Четверта строфа в редакції В. Жуковського (знову ж таки через цензурні обмеження) теж звучала не так, як у О. Пушкіна:

И долго буду тем народу я любезен,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что прелестью живой стихов я был полезен

И милость к падшим призывал (рос.).

У цій редакції зникло слово Свобода, яке в О. Пушкіна було написано з великої літери, що свідчить про те, якого важливого значення він надавав Свободі у свій «суворий вік». У такому виправленому вигляді вірш поета проіснував досить тривалий час. Тільки в середині XX ст. пушкінський текст був відновлений. Отже, Свобода з великої літери, про яку писав О. Пушкін, понад 100 років лякала правителів Росії.

Олександрійська колона (Олександрійський стовп). 1834 р.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обізнаність. 1. Назвіть етапи життя й провідні мотиви творчості О. Пушкіна. 2. Розкажіть про його конфлікт із владою. У яких віршах поета відображена критика самодержавства? 3. Визначте художню майстерність митця в розкритті теми кохання. 4. Визначте віршовані розміри прочитаних вами ліричних творів О. Пушкіна. Як вони сприяють розкриттю провідної думки, емоційної атмосфери?

Комунікація. Обговорення проблеми «Як ви розумієте поняття «шляхетність почуттів»?».

Самовираження. Створіть пост до одного з віршів О. Пушкіна (за вибором). Використайте в ньому світлини, ілюстрації, музику. Презентуйте в класі.

Ініціативність і практичність. Складіть карту подорожей О. Пушкіна. Позначте на ній не тільки географічні назви, а і твори, які були там написані.

Робота з цифровими носіями. 1. За допомогою Інтернету складіть власний каталог «Адресати пушкінської лірики», зазначте в ньому імена людей (3-4), яким О. Пушкін присвячував свої твори. Поясніть, як реальна історія трансформувалася в ліричному сюжеті, як змінився образ ліричного героя, автора, героїні. 2. За допомогою Інтернету дізнайтеся, як стали «родичами» О. Пушкін і М. Гоголь у лініях нащадків. Намалюйте генеалогічні дерева родоводу О. Пушкіна (його батьків, дітей, онуків) і М. Гоголя (його батьків, сестер, їхніх дітей).

Соціальні та громадянські навички. Напишіть твір-роздум на тему «Пушкін — наш сучасник».

Уміння навчатися. Складіть у робочих зошитах таблицю «Жанри, які розробляв О. Пушкін». Урахуйте, що в одному творі можуть поєднуватися ознаки різних жанрів.

ЖАНРИ

НАЗВИ ТВОРІВ О. ПУШКІНА

   


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.